Thư của linh mục Chân Tín gửi Đức Thánh Cha Benedicto XVI

Saigon 06.10.2010

Kính thưa Đức Thánh Cha,

Con là linh mục Stephano Chân Tín, Dòng Chúa Cứu Thế, 61 năm linh mục, 90 tuổi, ở Sài Gòn – Việt Nam.

Vào năm 1989, Đức Hồng Y Roger Etchegaray, đặc sứ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II, đã đến thăm giáo hội Việt Nam. Nhân dịp đó, con có gửi cho ngài một lá thư, cho ngài biết tình hình của giáo hội Việt Nam, đưa ra nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề chọn các giám mục. Con viết: “Giáo hội tại Việt Nam sung sướng được tiếp đón Đức Hồng Y thăm viếng trong bối cảnh hiện tại của đất nước chúng con. Con tin rằng Đức Hồng Y có một sứ vụ đặc biệt, bên cạnh Hội đồng Giám mục Việt Nam và chính phủ nhân danh Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II. Vì thế, con mạn phép đệ trình Đức Hồng Y một số suy nghĩ liên quan đến giáo hội Việt Nam, trong cuộc sống nội bộ giáo hội và quan hệ với nhà nước.

Trước hết, con xin đề cập đến việc chọn lựa các giám mục: chúng con có những giám mục thánh thiện, nhưng chúng con thiếu những vị lãnh đạo kiên quyết và đồng thời chịu đối thoại với giáo dân, có khả năng điều hành đời sống nội bộ giáo hội và các quan hệ với nhà nước.

Dân Chúa ước mong việc chọn giám mục được căn cứ theo tinh thần Vaticano II và theo giá trị lãnh đạo tinh thần hơn là theo vế đạo đức và ngoan ngoãn của đối tượng. Bằng không thì không thể có đổi mới cũng chẳng có lãnh đạo. Trong đời sống của giáo hội, người ta dễ bằng lòng với một thứ đạo đức nhất định, không có chiều sâu. Trong quan hệ với nhà nước, người ta để mặc một số linh mục mệnh danh là “yêu nước” xỏ mũi. Nhóm này hoạt động hết mình cho chế độ cộng sản hơn là cho giáo hội.”

Kính thưa Đức Thánh Cha,

Những lời con viết cho Đức Hồng Y Roger Etchegaray cách đây 21 năm vẫn còn nguyên vẹn.

Các giám mục Việt Nam hôm nay vẫn là những người sẵn sàng thỏa hiệp với đảng cộng sản. Họ không còn là ngôn sứ của Chúa. Như Đức Thánh Cha đã nói, họ là những con chó câm không biết sủa, hay không dám sủa, vì muốn yên thân, mặc cho chế độ cộng sản đàn áp tôn giáo, đàn áp người dân nghèo. Họ tưởng là thỏa hiệp với đảng cộng sản là đối thoại, cộng tác theo tinh thần Vaticano II. Thực ra họ đã phản bội sứ mạng ngôn sứ của họ, khi họ ra lá thư “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, ai cũng mong rằng giáo hội Công Giáo Việt Nam sẽ sống cho dân tộc, cho con người. Nhưng thật ra, “dân tộc” đây trong thực tế là đảng cộng sản. Làm theo đảng là sống giữa lòng dân tộc. Đối với đảng cộng sản vô thần, duy vật và độc tài, không thể đối thoại, cộng tác được, chỉ có áp đặt.

Một linh mục dòng Phanxico đã viết: “Trong cái xã hội đầy những bất công, gian dối, thối nát, tham nhũng, khi những người yêu nước, yêu tự do dân chủ, lần lượt bị kết án bất công, khi các nhà trí thức bị bịt mồm bịt miệng, chỉ vì vạch trần những âm mưu xâm lược của ngoại bang bằng mọi thủ đoạn hiểm độc nhất, khi mấy người mặc áo sắc phục công an cảnh sát làm ngơ cho bọn côn đồ mang danh quần chúng tự phát tha hồ đánh đập trấn át dân lành không tấc sắt trong tay, khi những người trẻ tìm đến tu thân nơi cửa Phật bị xua đuổi hành hạ, nhất là khi biểu tượng thiêng liêng nhất của Kitô giáo là cây thánh giá bị triệt hạ, bị đập nát, chúng ta phải hợp tác với chính quyền như thế nào?”

Giám mục Việt Nam hôm nay lao vào con đường “Đối thoại và cộng tác” một cách vô vọng. Sau 35 năm cộng sản ở miền Nam, giáo hội đối thoại và cộng tác được gì? Ảo tưởng và thất vọng ê chề!

Họ tiêu diệt ý thức đại diện quốc dân nơi các thành viên quốc hội; tiêu diệt ý thức phục vụ công chúng nơi các nhân viên công quyền; tiêu diệt ý thức tôn trọng và bảo vệ nhân dân nơi giới công an cảnh sát; tiêu diệt ý thức bảo vệ tổ quốc nơi hàng ngũ quân đội; tiêu diệt ý thức bảo vệ luật pháp và công lý nơi các luật sư; tiêu diệt ý thức thương xót các bệnh nhân nơi các y bác sĩ; tiêu diệt ý thức làm chứng cho sự thật và lẽ phải nơi giới tu hành: họ biến tôn giáo thành thuốc phiện, họ muốn các nhà tu hành xây dựng đền thờ nguy nga, tổ chức lễ hội rầm rộ, mà hoàn toàn dửng dưng trước cảnh đồng bào bị đàn áp, xã hội bị băng hoại, tổ quốc bị lâm nguy; tiêu diệt ý thức giáo dục nơi các thầy cô giáo – nền giáo dục cộng sản là nền giáo dục mang tính chính trị, không nhằm đào tạo những công dân tự do và trưởng thành cho đất nước, nhưng là nhào nặn ra những người dân khiếp nhược và nô lệ cho đảng.

Kính thưa Đức Thánh Cha, vào ngày 15.08.1989, một nhóm linh mục và giáo dân, trong đó có con, đã viết một bức tâm thư gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam về nhiều vấn đề của giáo hội Việt Nam, trong đó có vấn đề liên quan đến xã hội: “Chúng con yêu cầu Hội đồng Giám mục cần phải lên tiếng bênh vực công bằng xã hội, phẩm giá con người, chống lại mọi bất công áp bức, dù phải vì thế mà tiếp tục con đường thập giá, chứ không được bình chân như vại của thế gian. Chúng ta phải đồng hành với dân tộc, sống Tin Mừng giữa lòng dân tộc… chúng ta cũng chỉ đồng hành trên con đường tiến bộ, nhân bản, dân chủ và thịnh vượng, do đó giáo hội không được làm ngơ trước những gì phản lại con đường này của dân tộc. Giáo hội lại không thể cầu cạnh, khúm núm van xin từ phía thế quyền”.

Kính thưa Đức Thánh Cha,

Con viết lá thư này cho Đức Thánh Cha với sự đồng tâm của nhiều linh mục tu sĩ, giáo dân đứng trước tình trạng các giám mục im lặng trước bất công, chúng con rất bất bình.

Chúng con mong Đức Thánh Cha đẩy mạnh các giám mục Việt Nam dấn thân bảo vệ con người, chống lại những bất công của một chế độ vô thần duy vật, độc tài.

Kính xin Đức Thánh Cha chúc lành cho chúng con. Kính xin Đức Thánh Cha nhận những tâm tình biết ơn của chúng con.

Kính

Linh mục Stephano Chân Tín

38 Kỳ Đồng – P.9 – Q.3

DT. 0128.521.9768

Bản Tiếng Anh:

Saigon October 6, 2010

His Holiness,

I am Rev. Stephenus Chan Tin, CSsR. I am 90 years old and have been living in priesthood for 61 years. Now I am living in Saigon, Vietnam.

In 1989, Cardinal Roger Etchegaray, Envoy of Pope John Paul II, visited the Church in Vietnam. On that occasion, I sent him a letter to report the situation and problems of the Church in Vietnam, particularly electing of Bishops.

I wrote, “The Church in Vietnam is very happy to welcome you. I think that you on behalf of Pope John Paul II have a special mission along with the Episcopal Conference of Vietnam and the Government. Therefore, I venture to submit you some of my opinions of the Church in Vietnam, its internal life and also its relationship with the Government.

First of all, I would like to deal with electing of Bishops. We have a holy Episcopate but we lack resolute Bishops who are willing to have dialogue to the lay people, able to deal with the Church’s internal life and the relationship with the Government.

The people of God wishes electing of Bishops is based on the spirit of the Second Vatican Council and the spiritual leadership rather than the piety and docility of candidates. If not, there will not be either renewal nor leadership. In the life of the Church, people is easy to content with a certain pieties, lacking the depth. In the relationship with the Government, some “patriotic priests” are allowed to lead the Church. This group do the best efforts for the sake of Communist party rather than the Church.”

His Holiness,

The letter that I sent Cardinal Roger Etchegaray 21 years ago is still realistic.

Bishops in Vietnam today are still those who are willing to compromise with the Communist party. They are no longer the prophets of God. They are “mute dogs,” do not bark, as you said, they do not dare to bark because they want to protect themselves, in despite of the religious and social oppression. They think that the compromission with the Communist party is the dialogue and co-operation in the light of the Second Vatican Council. In fact, they betray their prophetic mission. In 1980, when they issued the pastoral letter named “Living out the Gospel in the midst of the Nation,” everyone expected that the Catholic Church in Vietnam would live for the sake of the Nation and the people. However, the Nation is identified to the Communist party in this letter. To conform to the party is to live in the midst of the Nation. For the Communist party which is atheistic, material and dictatorial, there will not be able to have dialogue and co-operation. There is imposition only.

A Franciscan priest in Vietnam wrote, “In the society which is full with injustice, deceit and corruption patriots, freedom and democracy lovers are one by one sentenced unjustly, the intellectual are silenced just because they uncover invaded plots of foreign country which is performed in the wickest way, the police ignore to allow the bad alleged “spontaneous people” to beat badly the innocent in defenceless, the youth who come to joint the Buddhist pagoda are beaten and expelled, especially the most holy symbol of Christianity, the cross, is broken down by explosion, how can we co-operate with the Government?

After 35 years, the Communist party exterminate the awareness of representative of Congressperson, eterminate the awareness of public service of the public officers, eterminate the awareness of protection and respect for the people of the police, exterminate the awareness of protection the country of the military, exterminate the awareness of conforming to the law and justice of the lawyers, exterminate the awareness of compassion for the patient of the doctor and nurse, exterminate the awareness of witness to the truth and reason of the clergy. They change the religion into opium. They want the clergy to build big churches, to hold luxury festivals but to ignore those who are oppressed, degenerated society, the country in peril. They exterminate the awareness of teaching of the teachers. The Communist education is politicized to mold the coward and slaves to the party rather than to educate free and mature citizents for the country.

His Holiness,

In August 15, 1989 a group of priest and lay people, among them is I, wrote a heart letter to the Episcopal Conference of Vietnam to deal with many problems of the Church in Vietnam, among them is social ones. It read, “We ask the Episcopal to speak up to protect social justice, human dignity, to oppose injustice and oppression, in despite of the price of cross and the loss of false peace of the world. We have to accompany the nation, living out the Gospel in the midst of the nation… We also need accompany humanism, progression, democracy and prosperity. So the Church can not ignore what works against these insights. The Church can not request favours and be obsequious to the secular authorities.”

His Holiness,

I wrote this letter with consent of many priests, religious and lay people. We are discontented with the silence of Bishops.

We beg you to impulse Bishops in Vietnam to commit in protection of people, against injustice of atheistic, material and dictatorial government.

We beg you to bless us.

In gratitude,

Rev. Ste. Chan Tin, CSsR

No. 38 Ky Dong St., Ward 9, Dist. 3, Vietnam.

Cell phone: 0128 521 9768

Advertisements

71 Responses to Thư của linh mục Chân Tín gửi Đức Thánh Cha Benedicto XVI

 1. Tuyển nói:

  Tuyệt vời quá!

  Còn hơn 5000 linh mục ở Viêt Nam nữa đâu? Mong các Ngài cũng lên tiếng như LM Chân Tín.

 2. Người Yêu GHVN nói:

  Kính Cha Chân Tín!
  Lá thơ này của Cha gởi đến ĐGH như một tiếng chim báo bão, vì những gì mà HY Mẫn, Tổng Nhơn và một số GM có chức sắc trong HĐGMVN đã và đang làm cho đến nay, như một dấu hiệu "cơn bão tố" sắp đổ ập lên GHVN. Kính mong ĐGH xem xét và can thiệp, chận đứng cơn bão này!
  Là một giáo dân yêu mến GHVN, con xin được nói lên lòng kính trọng và quý mến Cha. Chân thành cám ơn Cha và NVCL.

 3. Simon Huy Tinh nói:

  Những điều linh muc Chân Tín viết trong bức thư này chính la tiếng lòng sâu thằm từ đáy tâm tư của triệu triệu giáo dân tu sĩ, linh mục Việt Mam chúng con, ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Kính xin Đức Thánh Cha kíp thời ngăn chặn âm mưu quốc oanh hóa Hội Thánh Việt nam của một số giám mục Việt Nam.

  • Lan Phan nói:

   Nếu ĐGH John Paul 2 còn thì DTGM Kiệt không bị ép về hưu non như vậy. Dù sao DGH John Paul 2 từng sống trong chế Cộng Sản nên ngài hiễu cộng sản hơn ai hết.

  • viet nói:

   Hoan hô cha Chân Tín, dám nói, dám làm, chấp nhận con đường Thập giá, Ai không một lần chết…Nhưng chết cho muôn ngàn đời sau ca tụng….Có những con người chỉ tôn trọng chân lý và sự thật…Coi nhà tù và mọi khổ kế của Cộng sản là trò gãi ghẻ….
   Mong rang toi tay Duc Thanh Cha…Khong toi tay cung hue tien….!!!!

 4. Thuận nói:

  Hoan hô linh mục Chân Tính đã có 1 bức thư tuyệt vời. Mong rằng lá thư này sẽ gửi đến tận tay đức Giáo Hoàng.

 5. vuxuanmoïse nói:

  HDGM VN và da sô Linh-Muc cân phai " D.T.H ( duoc,thu,huong ) " nên DÔI THOAI là CHÂN LY cua Cac DÂNG BÂC.

 6. lienminh nói:

  Hoan hô tinh thần kiên cường, bất khuất của Cha Chân Tín, đã nói thay cho chúng con, những trăn trở bức xúc trước tình hình Giáo hội và đất nước Việt nam.
  Xin Chúa ban cho Cha còn sức khỏe để tiếp tục gióng lên những tiếng nói như thế này, thay thế cho "đàn chó câm" "còn nhỏ tuổi chưa biết ăn nói"…
  Sáng kiến của Cha thật độc đáo khi viết thẳng cho Đức thánh cha. Xin Chúa cho ĐGH đọc được thư này, đừng để cho "bàn tay nối dài" nào đó bỏ vào thùng rác.

 7. Jos Hanh nói:

  Oi Lay Chua con !
  That tuyet voi, chung con hoan ho cha Chan Tin ! Hoan ho cha Chan Tin !
  Neu co them nhieu linh muc nhu cha Chan Tin thi Giao hoi CG Viet Nam se vung vang buoc di trong Cong Ly va Hoa Binh cua Chua.
  Hoan ho Duc Giao Hoang Bien Duc 16 !
  Ngai da nhan loi chung con cau xin !

 8. Paul nói:

  Thật mừng khi có lá thư như vậy gửi lên Đức Giáo Hoàng, mong rằng Đức Giáo Hoàng có thể nghe được phản ánh trung thực này. Chúng con cảm ơn cha Chân Tín và những ai đồng tâm với ngài.

 9. nvt nói:

  con linh mục cua Hưng Hóa cám ơn cha Chân Tín đã nói thay cho các linh mục . Con xin hiệp nhất hoàn toàn với lá thư của cha gởi tới vị cha chung

 10. Thật, con rất cảm kính tâm tình của Cha Chân Tín khi nói lên tâm tình đó. Con chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nguyện xin Thánh Thần Chúa luôn tuôn đổ muôn hồng ân trên Cha, để mãi mãi, Cha là tia sáng mãi xuất hiện trên bầu trời Giáo hội Việt Nam. Ngỏ hầu, những tâm tình và khí phách đấu tranh cho Công lý của Cha mãi cháy sáng. Xin HĐGMVN lưu tâm đến lá thư này một cách đặc biệt. Cầu xin Chúa gìn giữ Cha Chân Tín và HĐGMVN trong mọi nơi mọi lúc. Để nước Chúa sớm được ngự trị cách toàn diện trong lòng dân Việt chúng con.

 11. Nguyễn Linh nói:

  Rất mong các GM và LM hưởng ứng những lời tốt đẹp của cha Chân Tín

 12. Thanh Tran nói:

  Cảm tạ Chúa đã ban cho cha sự khôn sáng, can đảm và vững mạnh ở cái tuổi 90. Cha là người mở đầu cho cuộc đấu tranh dành Chân Lý cho GHVN, là người dám nói lên sự thật cho một nơi cần nghe là ĐTC. Mong rằng sẽ có nhiều tiếng nói như vậy nữa để mau cứu GHVN.
  Xin NVCL cũng hãy mau thực hiện bản kiến nghị lên Tòa Thánh với chữ ký của giáo dân như nhiều người đang mong đợi.

 13. Nguyen Luong Tam nói:

  Trọng kính Cha Chân Tín, và Quý Độc Giả NVCL,
  Đọc xong lá thư, con cảm thấy rất vui và cảm tạ Chuá đã dùng tiếng nói cuả một Vị Linh Mục với 90 tuổi đời, 61 năm làm Linh Mục mà tâm trí còn rất sáng suốt và cam đảm nói lên tiếng nói CHÂN THẬT bảo vệ CÔNG LÝ và GHCGVN. Mong rằng lá thư này sẽ được phổ biến rộng khắp Thế Giới, và góp phần thiết thực bảo vệ GHCGVN.
  Kính chúc Cha Chân Tín, Quý Vị Độc Giả và NVCL luôn được bình an, sức khoẻ .
  Một Giáo Dân Hà Nội.

 14. hoanbui nói:

  Ước gì trong 26 giáo phận VN có được 10 vị GM có can đảm dám nói lên tiếng nói công chính như cha Chân Tin thí GHVN đâu có khủng hoảng như ngày nay.Cảm ơn cha.Cảm ơn NVCL.Xin NVCL. hãy nhanh chóng thực hiện bản lên tiếng đầy đủ sự kiện để mọi người cùng ký tên làm sáng tỏ thêm những điều trong cho Thư của cha Chân Tín chưa tiện nói ta.

  • giao dan Sai gon nói:

   HĐGMVN phải lấy làm xấu hổ khi Cha Chân Tín gửi lá thư này cho Đức Giáo Hoàng. Vì sao tiếng nói của Cha Tín phải "vượt cấp" để gửi cho ĐGH ? Hẳn mọi người đã có câu trả lời : Cha không muốn những ý kiến của mình rơi vào sự "im lặng đáng sợ" ! Nhất là không muốn sẽ bị "biên tập", "cắt xén"…Đáng buồn thay !!!

 15. Cuong NGuyen nói:

  Ước gì tất cả các giám mục lên tiếng cho công lý được như Cha… Chúng ta càng nhân nhượng bao nhiêu thì CS càng ra tay đàn áp dã man bấy nhiêu… dẫu biết rằng đấu tranh là đi vào con đường đau khổ và tù tội ….nhưng chúng ta hok thể làm ngơ trước tất cả những gì mà CS làm. Rồi mai đây hậu thế sẽ nghĩ về chúng ta thế nào.
  " TA HÃY VỮNG TIN VÀO QUYỀN NĂNG CỦA NGÀI " JOHN PALL II

 16. doan nguyen anh nói:

  Tiếng pháo đã nổ, và cả dây pháo cần phải nổ rền, Hoan hô linh mục Chân Tín, một tu sĩ kiên cường bất khuất của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Nào, các linh mục khác hãy noi gương và can đảm đứng lên, nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền hãy tiếp tay và giáo dân hãy mau mau làm thỉnh nguyện thư để tạo nên một cơn động đất.
  Một điềm dữ đã xuất hiện, đó là tiếng nổ tại Mỹ Đình, Hà Nội, thời cơ đã đến, toàn thể những người công chính hãy nói lên tiếng nói của mình.
  Ta hãy tiếp tục con đường của Đức Gioan Phaolo6 II là ĐỪNG SỢ.
  Mặc dù << chó câm, chó không biết sủa >> nhưng CHÓ BIẾT CẮN, biết trả thù, Chúng ta hãy ĐỪNG SỢ. Nếu mọi người đồng lòng như một thì CHÓ CÂM SẼ BỊ TIÊU DIỆT.

 17. Jos. Pham Huu nói:

  Tại những nứoc dân chủ, ngừoi ta thừong làm, là gởi thỉnh nguyện thư. Chúng ta nên theo kiểu này để xây dựng GH. Mỗi ngừoi, hãy gởi thỉnh nguyên thư lên Đức Thánh Cha, xin Ngài cứu xét đến hoàn cảnh của GHVN nói riêng và cũng là thành phần GH hoàn vũ. Nếu đồng loạt, cả hằng triệu, triêu lá thư từ khắp nơi, đựoc chồng chất trong hộp thư của Đức Thánh Cha và các Bộ của Tòa Thánh, mỗi ngày, thì hậu quả như thế nào (Xin nhớ lại truyện cổ: Tăng Sâm giết ngừơi). Xin quý vị có lòng, cứu xét đề nghị này.

 18. Vinh Huy nói:

  Thật tuyệt vời, tuyệt vời lắm Cha Chân Tín ơi. Đây cũng chính là tâm tư và nguyện vọng của con. Mong sao Đức Giáo Hoàng nhận được bức thư này. Ngài nên gởi nhiều cách, email, hòm thư riêng của ĐGH, hòm thư của VATICAN, thơ tay, nhờ chuyển qua trung gian… Con cầu nguyện cho ngài thêm minh mẫnsáng suốt để có thêm những bức thư hay hơn thế nữa.

 19. Tạ Tuyên nói:

  Các cha, các sơ ở hải ngoại, những người đã vượt biên vì lý do TÍN NGƯỠNG xin hãy lên tiếng như cha Chân Tín, đừng lo làm chuyện từ thiện nữa!
  Tạ Tuyên

 20. Tuyết Trinh nói:

  Chắc chắn lần này cụ Chân Tín nhà mình không còn thế lực nào có thể bịt mồm được nữa.

 21. D.T nói:

  DCCTVN là 1 khối thống nhất theo phương châm phục vụ và bảo vệ người nghèo và lên tiếng cho CÔNG LÝ-HÒA BÌNH-SỰ THẬT. Vì vậy sự lên tiếng của Cha Chân Tín theo đúng đường hướng của DCCT, không vấp phải đi ngược y' và không VÂNG PHỤC Bề trên và toàn Nhà dòng. Điều đó cho thấy nền móng, nóc nhà GHCGVN đang bị dột, mục nát bởi sự dẫn dắt của kẻ chăn thuê (CHÓ CĂM), thỏa hiệp bởi HY Mẫn, tgm Nhơn, tam ca, lục ca…Nguyện xin Chúa che chở, nâng đỡ Cha Chân Tín.
  Giáo dân Saigon.

 22. Con chiên ĐC Tiệm nói:

  Thưa Cha Tín,

  Con ước mong rằng ở GP Bùi Chu con có một người như Cha. Con thấy các LM ở Bùi Chu chúng con học theo ĐC Tiệm hết rồi. Con chưa thấy bao giờ ĐC Tiệm hay LM nào ở Bùi Chu chúng con lên tiếng trước những vấn nạn của XH cũng như của GHVN. ĐTGM Kiệt và Cha GT P.T. Thành là người gốc Bùi Chu, nhưng khi các Ngài gặp nạn, cô đơn v.v. mà không ai nghe thấy bất cứ tiếng nói nào của GM Tiệm hay Đoàn LM Bùi Chu.

  • Nguyễn Việt Thắng nói:

   Đức cha Tiệm và các linh mục Bùi Chu đang HIỆP THÔNG với HDGMVN không có rảnh để lo chuyện xã hội vặt vảnh hay bênh vực cho Đức Tổng Kiệt trong lúc bị nạn hay cô đơn,chuyện đó để người khác lo ,xin ông thông cảm cho các ngài.

   Việt Thắng

   • Han.Gianie nói:

    Xin ông cũng thông cảm cho tôi,vì hiện tại bây giờ ông cũng là ng` của giáo phận Bùi Chu.
    Nếu ông có ý tưởng như vậy thì cũng rất tốt … NHƯNG ÔNG PHẢI NHÌN NHẬN SỰ THẬT…
    >>> Hầu như nhiều giám mục bây giờ cũng muốn được an phận để được hưởng những bổng lộc của CỘNG SẢN ban cho Ngài,nên Ngài đã quên những điều mà các Ngài đã hứa với Chúa khi các Ngài chịu chức Linh Mục <<<

   • Tuyển nói:

    Ông Việt Thắng nói đúng rồi: "chuyện đó để người khác lo". "Người khác" là giáo dân, người bị áp bức, người nghèo… Họ là đối tượng, là nạn nhân của bất công, cúa sự thỏa hiệp, không ai lo cho họ thì họ phải lo cho chính họ. Ngày xưa Chúa nói đến hình ảnh "tua áo dài" của bọn biệt phái. Ngày nay có lẽ Chúa sẽ nói đến hình ảnh những nhà thờ rộng lớn, nhà xứ nguy nga lộng lẫy, những chiếc xe hơi đắt tiền của các GM và LM ở Bùi Chu nói riêng, ở VN nói chung.

 23. Ts LaGiang nói:

  Cái gì cũng ỷ lại vào Chúa là cái gì thế? Cứ ngồi đó mà xin Ngài làm phép lạ.
  Chính chúng ta phải hành động và không được bắt Ngài hành động thay chúng ta. Aide-toi d'abord et Dieu t'aidera après. Hãy tự cứu mình trước và Chúa sẽ cứu mình sau.

 24. Albert Nguyen nói:

  Hoan hô Lm Chân Tín,

  Quả thật ngài là vị chủ chăn dám dấn thân bảo vệ đoàn chiên của mình, ước gì GHVN nói riêng và GH toàn cầu nói chung có được nhiều Lm của Chúa như Ngài. Quả thật hiện nay chúng ta phải dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng thờ ơ và sợ hãi của những chứng nhân của Chúa trước chính quyền công sản. Mong sao cho có nhiều LM Việt Nam dám sống tinh thần dấn thân theo gương Thầy Chí Thánh để đấu tranh cho tự do và công bằng xã hội đang bị chế độ công sản dày xéo.

 25. Lan Phan nói:

  Tôi nghĩ và rất mong NVCL đứng ra xin chữ ky' của nhiều người gởi cho DGH Ben 16 để ĐGH tin tưởng thư của LM Chân Tín là đúng sự thật với hiện trạng GHVN bây giờ.

 26. Thomas Thuong Le nói:

  Cả một HĐGMVN gồm 26 vị ChínhToà và các vị PhụTá, trên dưới 30 vị.Không lẽ trở thành một "Đànchócâm"
  trước bạo lực cộngsản,đang đầy đoạ,áp bức dânViệt.Không lẽ ngoài dàn đồng ca áo tím 7-8vị theo vc,âm mưu đưa GHVN tiến lên xhcn, ly khai với ToàThánh Vatican mà các GM còn lạicũng đành CÂMLẶNG, không
  CANĐÃM nói lên tiếng nói MỤCTỬ của mình để bảo vệ GHVN.Phải chăngđúngnhư lời ĐHY Trần Nhật Quân
  nói:"Sẽđến lúc những con chó câmcó muốn sủa cũng không thể sủa được"".Nếu còn những "con chó câm"
  sủa được,xin hảy sủa cho GHVN đượ nhờ.

 27. Trinh nói:

  Con hoan toan dong tam hiep y voi cha Chan Tin. Con cung dang tu hoi: Neu cha co the viet mot buc thu goi den Duc Thanh Cha nhu the, thi co the cho chung con duoc dong ky ten duoc khong? Va hon the nua, tai sao nhung nguoi giao dan chung con khong the viet thu kinh goi Duc Thanh Cha, noi len nhung tam tu nguyen vong cua minh voi Duc Thanh Cha nhi? Nguyen xin Chua giu gin Cha, va nguyen xin Thanh Y Chua duoc the hien trong viec trong dai nay. Kinh

 28. Người Dân nói:

  Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Lm Chân Tín gửi cho ĐGH lá thư này . Nhưng theo ý tôi nếu cha nói rõ hơn như việt cộng đập phá cây thánh giá ở Đồng Chiêm mà hầu hết các GM,LM không ai lên tiếng phản đối. Tại GP Hưng hoá của GM Vũ huy Chương họ đã đưa tượng của " hồ-chí-minh" vào nhà thờ đặt trên bàn thờ trước tượng Đức Mẹ mà GM Vũ huy Chương cũng đồng tình như vậy . Tại GP thành phố Sàigon, trong ngày lễ truyền chức LM, HY Phạm minh Mẫn đã để cho vang lên bài " cùng nhau đi hồng binh" bài hát của việt cộng hô hào chém giết cũng như cho muá cờ đỏ sao vàng trong ngày lễ đó, cũng như một LM đã có vợ con công khai mà HY Mẫn vẫn để coi giáo xứ như thường. Và lại nữa cần nêu đích danh mấy ông LM đảng viên cộng sản, họ đội lốt nhà tu để hoạt động cho việt cộng, làm ô uế GHVN. Nói phải nêu bằng chứng rõ ràng thì người khác dễ tin hơn.
  Người Dân

  • THÉRÈSE nói:

   XIN CÙNG NHẤT TRÍ VỚI Ý CỦA NGƯỜI DÂN….
   VẬY KÍNH MONG NVCL CÙNG HỢP TIẾNG VỚI CHA CHÂN TÍN , BỔ SUNG RÕ RÀNG CÁC SỰ VIỆC ….ĐỂ ĐỨC THÁNH CHA RÕ VẤN ĐỀ ….VÀ TẤT CẢ CÙNG KÝ TÊN… MONG LẮM THAY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 29. Dân Đen nói:

  Cám ơn cha Chân Tín. Cha đã nói lên tâm sự không phải chỉ của người công giáo VN nhưng của cả 85 triệu người dân VN (88 triệu – 3 triệu đảng viên CS). Chỉ hơi tiếc là có chỗ bản tiếng Việt không giống bản tiếng Anh. Thí dụ như bản tiếng Anh là "After 35 years, the Communist party exterminate the awareness of representative of Congressperson, eterminate the awareness…" thì trong bản tiếng Việt là "Họ tiêu diệt ý thức đại diện quốc dân nơi các thành viên quốc hội; tiêu diệt ý thức…." Chữ "Họ" trong bản tiếng Việt không rõ ràng là "đảng Cộng Sản" hay "giám mục Việt Nam". Nhưng đó chỉ là tiểu tiết.

  Một lần nữa, xin cám ơn cha nhiều, thật nhiều.

 30. longan nói:

  Toàn thể giáo dân đứng lên lôi cổ bọn chúng đuổi chúng về nhà tại sao phải ở đây rên rỉ.
  nử vương công lý chỉ biết đánh vỏ mồm

  THƯA ÔNG LONGAN:

  NẾU CÓ THỂ, ÔNG CHỈ CÁCH ĐỂ ĐỨNG LÊN ĐƯỢC KHÔNG? HOẶC XIN ÔNG NÓI RÕ ÔNG ĐANG ĐỨNG Ở CHỖ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI ĐỨNG CÙNG?

  THƯA QUÝ VỊ BẠN ĐỌC

  NHIỀU NGƯỜI THẮC MẮC TẠI SAO KHÔNG ĐƯỢC HIỂN THỊ CÁC Ý KIẾN CỦA MÌNH. CHÚNG TÔI NÓI RÕ:

  – NHỮNG Ý KIẾN CÓ TÍNH CHẤT XÚC PHẠM, LĂNG MẠ CÁ NHÂN, DÙNG NGÔN TỪ TỤC TĨU, KHÔNG CÓ TINH THẦN XÂY DỰNG VÀ KHÔNG DÙNG CHỮ VIỆT CÓ DẤU SẼ KHÔNG ĐƯỢC HIỂN THỊ.

  XIN QUÝ VỊ LƯU Ý VÀ GIÚP ĐỠ CHÚNG TÔI

 31. Joe Nguyen nói:

  Hy vong la thu Lm Chan Tin toi tay DGH va cac LM khac cung goi la tho giong LM Chan Tin. Mot Linh Muc MY (o San Diego- California) noi, giao dan tuong rang LM hay GM khong lam sai. Thuc chat con te hon giao dan tam thuong. Vi LM hay GM la con nguoi giong ta thoi. Thay mot LM hay GM lam sai. Giao dan khong noi, ” Dung truoc Thien Chua la co toi”.

  Chung ta cau Nguyen cho cac LM va GM VN giong nhu Vua Sa-lô-môn được ơn Khôn Ngoan (1 V 3:1-15; 10:26-29) – Vậy xin Ngài ban cho con được khôn ngoan và hiểu biết để con lãnh đạo dân này, vì ai cai quản được dân của Chúa, một dân lớn như thế này? ” In the Old Testament of the Bible, King Solomon asked God for wisdom and knowledge. In 2 Chronicles (1:10) Solomon asked God, in prayer, “Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people; for who can rule this great people of Thine?” What did Solomon ask for? Glory? Riches? Conquests? Lovers? Longevity? Fame? No. He asked, humbly, for wisdom and knowledge.

  Lay Chua Xin Thuong Den Giao Hoi VN.

  Joe Nguyen, San Diego

  XIN QUÝ VỊ LƯU Ý NHỮNG Ý KIẾN TIẾP THEO XIN DÙNG CHỮ VIỆT CÓ DẤU ĐỂ TRÁNH HIỂU NHẦM, NHỮNG Ý KIẾN KHÔNG CÓ DẤU SẼ KHÔNG HIỂN THỊ

 32. nvt nói:

  Đức cha Chương đem tượng HCM thôi chưa đủ mà còn cấm treo cờ Tòa Thánh, cấm bao nhiêu cha đòi đất ở các giáo xứ, họp các cha nói không nên đến Thái Hà.. Xin quí vị cứ mở cuộc điều tra sẽ thấy …

 33. Nguyễn Xuân Vinh nói:

  Ông Linh Mục Chân Tín đã gởi thơ đến đúng 'đối tượng giải quyết', vì chỉ có Ðức Thánh Cha mới giải quyết được chuyện cái gọi là Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam do ông Tổng Giám Mục 'tự phong' Nguyễn Văn Nhơn làm chủ tịch

 34. le long nói:

  Dĩ nhiên chúng ta sẽ cùng NVCL gữi thư thỉnh nguyện lên Toà Thánh trong thời gian tới. Tôi nghĩ mỗi nhóm, mỗi hội đoàn, mỗi gia đình cũng nên gữi thư kiến nghị lên Toà Thánh luôn một lúc, càng nhiều càng tốt, gữi đi từ khắp mọi nơi trên thế giới để Toà Thánh thấy được sức mạnh và sự hiệp thông chân thành cũa chúng ta đối với Đức Thánh Cha và giáo hội. Đây là một việc làm cao đẹp và rất cấp bách, hy vọng anh chị em chúng ta nên bỏ thời gian ra làm cho đến nơi đến chốn. XIN NVCL CHO ĐỊA CHỈ CŨA TOÀ THÁNH. CÁM ƠN.

 35. thuongdanviet nói:

  XIN HIỆP Ý VỚI LM CHÂN TÍN VỚI ƯỚC NGUYỆN NÀY ( Trích từ Thư của linh mục Chân Tín gửi Đức Thánh Cha Benedicto XVI )

  Kính thưa Đức Thánh Cha,

  Con viết lá thư này cho Đức Thánh Cha với sự đồng tâm của nhiều linh mục tu sĩ, giáo dân đứng trước tình trạng các giám mục im lặng trước bất công, chúng con rất bất bình.

  Chúng con mong Đức Thánh Cha đẩy mạnh các giám mục Việt Nam dấn thân bảo vệ con người, chống lại những bất công của một chế độ vô thần duy vật, độc tài.

  Kính xin Đức Thánh Cha chúc lành cho chúng con. Kính xin Đức Thánh Cha nhận những tâm tình biết ơn của chúng con.

  Kính

  Linh mục Stephano Chân Tín

 36. Đọc lá thư của “Bố Già” Chân Tín ,nhớ lại ba bài giảng về “Xám Hối” ở Nhà Thờ DCCT Kỳ Đồng năm xưa, cũng của˜Bố Già”. Ba bài giảng như quả bom tấn nổ giữa Saigon thì nay lá thư gởi Đức Giáo Hoàng của Cha Chân Tín cũng chẳng khác gi một phát pháo lệnh cho các vị “Giám Mục thánh thiện” đang trùm chăn hay các vi đang chúi đầu vào bãi cát “quốc doanh” ,đang lao vào con đường “đối thoại ,không đối đầu” để được người ta bố thí cho chút bổng lộc qua áo mão nghênh ngang,quyền uy trần thế.Xin các vị hãy thức tỉnh đi vì các Linh Mục cũng đã” nổi giận” rồi đấy,đừng để người Giáo Dân bắt chước phim “:người Nông Dân nổi giận”.Mà thật sự thì Giáo Dân chúng con đã thất vọng từ lâu rồi,mất niềm tin vào các Mục Tử chăn thuê quá nhiều rồi, nhưng chưa dám” nổi loạn” vì còn chút niền tin ,một chút kính trong “chức Thánh ” và một chút hy vọng…thúc tỉnh và sám hối trong căn tính thánh thiện của Thiên Chức Giám Mục. Đừng để chúng con thất vọng …sẽ là một thảm kịch cho GHCGVN nếu “sự dữ”này trở thành hiện thực!!!!Cấu xin các Thánh Tử Đạo VN cầu bầu và gìn giữ GHVN qua cơn thử thách đău đớn này. Amen./-

  • Huy Saigon nói:

   Đúng như anh Thuyết viết. Cái gì cũng chỉ còn một chút thôi, không nhiều đâu.
   – một chút niềm tin
   – một chút kính trọng
   -một chút hy vọng

   các ngài làm sao đừng để mọi sự không còn chút nào nữa.

 37. Nguyen dinh Nhac nói:

  Cám ơn Cha Chân Tín.Thật là vui mừng khi Cha dám nói lên nguyện vọng,suy tư của chúng con,những giáo dân VN thấp cổ bé miệng đã và đang bị bịt mồm,khóa miệng bởi bọn khủng bố độc tài cộng sản được sự tiếp sức bởi một số chủ chăn thuê,bọn sói mặc áo tu sĩ.Nhưng chúng con sẽ luôn cầu xin Chúa,mẹ Maria giữ gìn Cha mạnh hồn,khỏe xác,để hổ trợ,lên tiếng thay cho chúng con.Và xin Cha cẩn trọng trong ăn uống,sinh hoạt hoặc trị bệnh vì bọn gian tặc và bầy sói kia đang muốn diệt Cha đó,bọn này rất nham hiễm và hẹn hạ.Xin Cha cẩn trọng…

 38. HUAN nói:

  Con la 1 giao dan o Saigon
  Con co cam tuong nhu HDGMVN va cac GM nhu da nhan duoc 1 chi thi nao do tu Toa Thanh , vi duc VANG LOI , cac ngai ngoan ngoan theo mot huong dan chung Bang chung la con co doc mot so bai cua Cha HOP truoc khi lam GM Vinh thay tu tuong cua ngai khac, con bay gio la GM roi thi lai ngoan ngoan di theo chung con duong cua HDGM VN , coi dang CSVN la Dan toc Viet Nam !!!
  Con chi biet pho thac noi Chua Thanh Than, noi Quyen nang cua Chua ma thoi
  Chung con mong rang nhung loi tam huyet cua cha Chan Tin se duoc Toa Thanh nghien cuu de cuu GHVN

 39. không nên nói nói:

  Chúng ta ko nên dùng câu con chó câm hay đàn chó câm ko biết sủa. vì đây là lời của Đức Thánh Cha "Như Đức Thánh Cha đã nói, họ là những con chó câm không biết sủa, hay không dám sủa" ngài là người lảnh đạo có quyền thế, khi nói vào mục đích, không gian, thời gian nào đó, ngài nói được. còn chúng ta chỉ là những con chiên nhỏ bé, chúng ta cần nhiều tiếng nói phản ảnh, xây dựng để GH đổi mới xứng đáng là GH của Chúa KiTo trong sáng vững mạnh để cho đoàn chiên VN nương nhờ. có bao giờ cãi nhau với người xung quanh mà chúng ta chửi họ là chó ko?xin Chúa soi sáng cho chúng con amen.

 40. Andy nói:

  Như…, nhiều Ý Kiến đã được nêu lên. Ai biết địa chỉ Hộp (hòm) thư, của Đức Thánh Cha tại Vatican, Rome, Italy. Yêu cầu post lên NVCL cho Bà con Giáo dân thực hiện. Chân thành Cám ơn.

 41. Duy Văn nói:

  Một số vị trong hàng Giáo Phẩm VN (Giám Mục, Đức Ông và Linh Mục) sống tại Hoa Kỳ, một quốc gia mà quyền tự do ngôn luận được tôn trọng, nhưng cũng không dám lên tiếng bênh vực cho những người đang tranh đấu cho tự do, đang bị cộng sản Việt Nam đàn áp, bắt bớ giam cầm.> Một lời nguyện giáo dân trong thánh lễ để cầu cho họ cũng không thấy. Có lẽ vì các ngài sợ cộng sản VN từ chối cấp visa để về thăm hay du lịch VN hàng năm.

 42. Duy Văn nói:

  Là người Công giáo, chúng ta chỉ còn phó thác và dâng Giáo Hội Công Giáo và Tổ Quốc VN vào bàn tay quyền năng của Chúa Quan Phòng và Đức Mẹ La Vang, Mẹ nước VN. Kính xin các Đức Cha, Đức Ông, các Linh Mục, trong mỗi Thánh Lễ, trong lời nguyện Giáo Dân, Xin thêm một lời nguyện, cầu cho Giáo Hội VN, cho Tổ Quốc Việt Nam và nhất là xin ơn soi sáng dẫn dắt Hàng Giáo Phẩm VN. cầu cho những người bị bắt bớ, tù đầy, đàn áp, bách hại vì tranh đấu cho tự do, cho đức tin, cho công bằng xã hội…. được kiên trì giữ vững đức tin và lòng trung thành.

 43. Khách SG nói:

  Xin đề nghị, chúng ta chờ xem kết quả cuộc họp HDGM xem có gì chuyển hướng ko. Nếu ko có gì thay đổi theo hướng tích cực và hy vọng cho GHVN, cho đất nước VN chúng ta sẽ xin phép LM Chân Tín cùng nhau ký tên vào để gởi tiếp về ĐTC.

 44. Trang Nguyen nói:

  Cha Chân Tín kính mến.
  Con thật cảm kích qua bức thư cha gửi cho Đức Thánh Cha, dù tuổi già, sức yếu cha đã làm hết tất cả những gì có thể làm được cho GHCG VN. Con nghĩ rằng đa số các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân chúng con hoàn toàn đồng ý về những đóng góp ý kiến trong thư của cha gởi ĐTC. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban bình an, sức khỏe cho cha. Amen

 45. Pr. Nguyễn Anh Dũng nói:

  Tâm trạng của một đứa bé sẽ như thế nào khi gặp khó khăn nguy hiểm hoặc bị sự dữ tấn công mà không nhận được sự quan tâm nâng đỡ, bảo vệ kịp thời của cha, mẹ – những người mà mình luôn tin tưởng và mong chờ ? Thời gian gần đây tâm trạng chung của mọi người tín hữu và đa phần các giới tu sĩ công giáo VN rất thất vọng và bi quan cho tình thế của GHCGVN bởi trước thái độ và cách hành xử thờ ơ của một số các vị chủ chăn (cụ thể là các giám mục) trước cảnh đàn chiên của mình và ngay cả những mục tử huynh đệ của mình gặp phải những nguy hiểm trước nanh vuốt của sói dữ hoặc là đã ươn hèn thoả hiệp với kẻ thù để dần đưa đàn chiên và huynh đệ của mình dần rơi vào nguy hiểm mưu chước của kẻ thù. Con những ước mong ĐTC lưu tâm đến tâm tình của đàn chiên là những người Kitô hữu VN qua tâm tình cùa lm Stephano Chân Tín hầu có những huấn giáo nhằm nâng đỡ bước chân của các mục tử (GMVN) giúp các mục tử can đảm hơn trong sứ vụ mục tử để chăm sóc, bảo vệ đàn chiên mà Chúa giao phó được bằng yên. Nguyện xin Chúa ban ơn soi sáng và sức mạnh hồn xác trên ĐTC cũng như các mục tử của Thầy Chí Thánh.

 46. THÉRÈSE nói:

  TRỌNG KÍNH CHA CHÂN TÍN.!
  CHÚNG CON XIN ĐƯỢC NHẤT TRÍ VỚI CHA VÀ TẤT CẢ CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA VỀ BỨC THƯ NGÀI GỬI CHO ĐỨC THÁNH CHA .ƯỚC MONG NHỮNG LỜI THÀNH KHẨN CỦA CHA MAU ĐƯỢC ĐÚC THÁNH CHA ĐÓN NHẬN VÀ QUAN TÂM GIẢI QUYẾT TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT NGÕ HẦU CHO GHVN ĐẶNG NHỜ.
  XIN THIÊN CHÚA LUÔN ĐỒNG HÀNH VÀ GÌN GIỮ CHA .

 47. doan nguyen anh nói:

  Càng đọc càng thấy đã đến lúc phải ra tay hành động. Trước tiên là các GM xưa nay cứ chủ trương DĨ HÒA VI QUÝ xin hãy mở mắt ra mà xem cứ đối thoại thì được cái gì hay là chỉ có chết chóc và tang thương.
  Các linh mục, các xơ, dì phước, xin vui lòng sống phúc âm là cuộc sống có hành động vì cứ ngồi lì một chỗ mà đọc kinh thì chả có ích gì. Hành động đây là hành động để bảo vệ công lý, bảo vệ người nghèo, bảo vệ giao hội. Hãy cùng lên tiếng trước các chướng tai gai mắt do cac ông hồng y Mẫn, gm Chương, Khảm, Hợp,v..v..
  Xin các vị lưu ý là BẦY CHÓ CÂM SẼ TRỞ THÀNH BẦY CHÓ DẠI, cắn xé lung tung, trả thù lung tung, bài sai thay đổi vị trí lung tung, nhưng chúng ta nhất quyết CHỐNG LẠI MỌI SAI TRÁI, CHỐNG LẠI MỌI NGUY CƠ LÀM CHO GIAO HỘI VIỆT NAM TAN TÀNH.
  Cùng nhau chuẩn bị để có thỉnh nguyện thư là NHẤT TỀ ĐỒNG LOẠT KÝ TÊN GỞI LÊN ĐỨC GIAO HOÀNG, GỞI LÊN VATICAN.
  Tất cả giao dân mọi miền đất nước nếu phát hiện được điều gì sai trái quái gở nơi các vị mục tử MỤC NÁT VÀ THỐI RỬA thì xin hãy cung cấp cho Nữ Vương Công Lý để BẠCH HÓA CHO MỌI GIAO DAN VIỆT NAM BIẾT ĐỂ TẨY CHAY.
  Chừng nào các tên cộng sản khát máu đội lốt tu sĩ, giáo sĩ KHÔNG DÁM CẤT MẶT NHÌN THẲNG VÀO NGƯỜI GIAO DÂN như trường hợp gm tự phong Nguyễn Văn Nhơn đối với giao dân Hà Nội thì lúc đó mới thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.
  Mong lắm thay, cấu mong đêm ngày.

 48. nguoi yeu cong ly nói:

  Ta on chua . con vo cung sung suong khi thay GHVN van con nhung muc tu dam song chet vi doan chien nhu cha CHAN TIN ………..

 49. thuongdanviet nói:

  XIN ĐƯỢC HIỆP Ý VỚI ƯỚC NGUYỆN NÀY (Trích từ Thư của linh mục Chân Tín gửi Đức Thánh Cha Benedicto XVI )

  Kính thưa Đức Thánh Cha,

  Con viết lá thư này cho Đức Thánh Cha với sự đồng tâm của nhiều linh mục tu sĩ, giáo dân đứng trước tình trạng các giám mục im lặng trước bất công, chúng con rất bất bình.
  Chúng con mong Đức Thánh Cha đẩy mạnh các giám mục Việt Nam dấn thân bảo vệ con người, chống lại những bất công của một chế độ vô thần duy vật, độc tài.
  Kính xin Đức Thánh Cha chúc lành cho chúng con. Kính xin Đức Thánh Cha nhận những tâm tình biết ơn của chúng con.

  Kính
  Linh mục Stephano Chân Tín

 50. Cuong nói:

  Mot bai viet qua hay va qua sau sac dang de cho hoi dong GM Viet ham hoc hoi.

 51. Duy Văn nói:

  Về thư của Cha Chân Tín. Chúng con thiết tha kính xin Quý Đức Cha, các Đức Ông và các Linh Mục Việt Nam đang phục vụ tại Tòa Thánh Vatican, in bức thư này ra (bản bằng Anh ngữ) liên hệ trực tiếp với cấp chỉ huy của quý Vị, văn phòng đang phục vụ, để nhờ quý vị đó bằng mọi cách chuyển tới Văn phòng Đức Thánh Cha, hoặc tận tay Đức Thánh Cha. Có thể vấn đề không thuộc phần hành của Văn Phòng Quý Vị đang phục vụ, với lý do là sợ phần hành trách nhiệm, ém nhẹm đi, không trình lên. như những báo cáo trước đây.

 52. Thu Bồn nói:

  Mong một ánh sáng mới cho GHVN. Con xin kính cám ơn cha Chân Tín.

 53. Chan Tran nói:

  Những chuyện “không đẹp” về HY, GM. Dù câu “chống HY, GM là chống Chúa” tuy đã lỗi thời nhưng vẫn làm cho người giáo dân công gíao phải ngại ngùng khi muốn phơi bầy, bài bác, trừ khử những tệ lậu, bất nhân, gian xảo mà người ấy là HY, GM. Cho nên câu: “Chiếc áo không làm nên nhà tu” – “Tin đạo chứ không tin người theo đạo” mà cha ông ta để lại lúc nào cũng là chí li.

 54. tenmucdong nói:

  Xin thực hiện một thỉnh nguyện thư gởi lên Đức Thánh Cha của toàn thể dân chúa Việt Nam. Kính xin các linh mục trong nước đi trước và theo đó giáo dân.
  Thật đau lòng khi thấy GHCGVN như hôm nay!!!

 55. Trần Thị Hường nói:

  Nhiều giáo dân chưa dươc đọc thư này. Nếu có thể dược xin mọi người hãy in thư này ra và photo nhiều bản để tát cả giáo dân VN dươc biết thư này.
  Chung con hoan hô LM Chân Tín va xin Chua luon gin giữ Ngài. Ước mong ĐGH Biển Đưc 16 đọc thư này.

 56. Ngược Phong nói:

  “Cửa Hoả Ngục đã mở!”
  NVCL là một trong những cánh tay của Satan mở cửa Hoả Ngục?

  “Ngày nay, truy cập thông tin trên mạng, đầy dẫy những người tự xưng mình là người có đạo với những bài viết vẫn xưng hô là Đức Thánh Cha, Đức cha,… nhưng lời lẽ “cá mè một lứa”, họ xem các ngài ngang hàng, thậm chí coi như con cháu trong nhà cần phải dạy dỗ”…

  Thí dụ như các vị PM trong này Chúa chọn làm Giám mục và họp lại thành HĐGM, chắc quý vị khôn ngoan và sáng suốt hành xử hơn HĐGM.VN để đem đến toàn điều tốt lành cho giáo hội chăng.

  Nếu loài thú có trí khôn không biết chúng nó có cười khinh bỉ và mỉa mai những trò hề của quý vị ăn theo chút thừa mứa cho PM bài viết của NVCL chăng(?!)

  • Hòa nói:

   Sao mà "Gió Ngược" có cái giọng tức tối dzữ dzậy hở ?!
   Xin phát biểu bớt "hàm hồ" một chút được chăng?

   Muốn đỡ bực mình thì vào trang mạng HĐGMVN , đề nghị trang mạng đó có mục "Ý kiến bạn đọc" như trang mạng NVCL mà tha hồ chứi NVCL ! chỉ e rằng trang mạng đó ngoài HĐGMVN, các vị trong ban biên tập ra, không được mấy độc giả…! hì hì…

 57. Anphavaomega nói:

  Ồ bác Ngược Phong, Em nghe nói là cửa hỏa ngục nó mở lâu rồi mà. Chả có nhẽ các Giáo mục dấu bác điều đó. Cái ví dụ của bác giống hệt mấy tay chính trị của Đảng. Ai chống nó mà nó không giết được thì tìm cách kết nạp vào đảng. Biến địch thành người của mình. Và làm cho lợi ích của địch gắn với lợi ích của mình

 58. Duy Văn nói:

  Kính đề nghị với Hội Đồng Giám Mục Việt nam cử Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt làm Giám Đốc Caritas Việt Nam. Chức vụ không có quyền hành gì, không sợ lấn áp công việc của các Giám Mục khác. Phần Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, cũng xin Ngài nếu được HĐGM Việt Nam đề cử, xin Đức Tổng Giám Mục vì lòng bác ái, thương yêu, vị tha mà hy sinh lãnh nhận. mọi người sẽ vui mừng và sẵn sàng tiếp tay với Đức Tổng trong các công tác bác ái. Xin ơn trên phù hộ Đức Tổng Giám Mục.

 59. Ái Vân nói:

  Bây giờ chúng ta có thể nói rằng họ là bọn biệt phái rồi. Gian dối. luồn cúi, vô cảm, thất đức, vô nhân cách.
  Hiện tượng băng hoại giáo sỹ này, tôi lại nhận thấy chính là may mắn cho GHCGVN chúng ta.
  Đậy là một may mắn để chúng ta, những giáo dân nhìn thẳng vào bộ mặt thật của các mục tử và nhận ra đâu là chân chính, đâu là gian tà.
  Hãy tin rằng, đây là thởi điểm khổ nạn, thời điểm thanh tẩy. Sau khỗ nạn sẽ là phục sinh khải hoàn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: