Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo VN

Ngay sau khi phiên họp bế mạc, Gia Minh hỏi chuyện giám mục Nguyễn Chí Linh, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về những thông tin liên quan kỳ họp vừa rồi. Trước hết, giám mục Nguyễn Chí Linh trình bày lại chương trình nghị sự và kết quả bầu chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

GM Nguyễn Chí Linh: Kỳ này Hội đồng Giám mục bàn chủ yếu về Đại hội Dân Chúa sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây, và lễ bế mạc Năm Thánh vào tháng giêng năm 2011. Hội đồng Giám mục cũng bầu lại chủ tịch và những vị phụ trách các ủy ban, nhưng nói chung không có thay đổi gì nhiều: đức cha Nhơn vẫn làm chủ tịch, tôi vẫn là phó chủ tịch. Đức tổng giám mục Ngô Quang Kiệt xin nghỉ hưu vì vấn đề sức khỏe. Đức cha Hoàng Văn Đạt, giáo phận Bắc Ninh được bầu làm tổng thư ký, phó tổng thư ký là đức cha Nguyễn Văn Khảm. Ngoài các Ủy ban Giám mục nay có thêm Ủy ban Công lý và Hòa bình. Nói chung không có thay đổi lớn.

Gia Minh: Cơ sở cho sự ra đời của Ủy ban Công lý và Hòa bình là gì?

GM Nguyễn Chí Linh: Thực sự ra Ủy ban Công lý và Hòa bình là một ủy ban mà hầu hết Hội đồng giám mục nào cũng có. Đây cũng theo cấu trúc của Vatican: Văn phòng Giáo hoàng Ủy ban Công lý và Hòa bình. Tại Việt Nam, từ trước đến nay do tình hình nhân sự không đủ. Nay có thêm người, nên thêm Ủy ban. Đức giám mục mới nhất của Việt Nam, đức cha Nguyễn Thái Hợp, giám mục Vinh làm chủ tịch.

Công lý không phải là đấu tranh cho quyền lợi của người Công giáo

Bây giờ trong bối cảnh Việt Nam có một số biến động, phần nào mang màu sắc chính trị, nên người ta hiểu công lý là phải đấu tranh cho quyền lợi của người Công giáo, chẳng hạn vấn đề đất đai. Thế nhưng thực sự không phải thế.

GM Nguyễn Chí Linh

Gia Minh: Vừa qua tại nhiều giáo xứ ở Việt Nam có những vụ việc đòi hỏi công lý; những vụ đó dường như chỉ ‘gói gọn’ trong địa phương mà Hội đồng Giám mục Việt Nam không lên tiếng đại diện cho họ. Vậy Ủy ban Công lý và Hòa bình trong thời gian tới có kế hoạch gì trong vấn đề đó?

GM Nguyễn Chí Linh: Có lẽ dư luận chung hiểu khái niệm ‘công lý và hòa bình’ khác với quan điểm của giáo hội Công giáo. ‘Công lý’ cũng đồng nghĩa với ‘tình thương’, con người sống với nhau bằng sự tôn trọng quyền lợi của nhau, tôn trọng những sở thích của nhau…

Bây giờ trong bối cảnh Việt Nam có một số biến động, phần nào mang màu sắc chính trị, nên người ta hiểu công lý là phải đấu tranh cho quyền lợi của người Công giáo, chẳng hạn vấn đề đất đai. Thế nhưng thực sự không phải thế. Có người còn cho rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam phải lên tiếng để bênh vực quyền lợi. Nguyện vọng đó cũng chính đáng; nhưng Hội đồng Giám mục Việt Nam có sứ mệnh mang tính toàn diện, chứ không phải chỉ đấu tranh cho công lý và hòa bình.

Một đàng mình cũng cần ‘công lý, hòa bình’; một đàng cũng cần phải làm cho sự hiện hữu của mình giữa lòng xã hội hiệu quả về mọi phương diện. Đó là một bài toán khó; nhưng có người muốn Hội đồng Giám mục Việt Nam phải ‘thế nọ, thế kia’.

Vấn đề không đơn giản, một cách ‘bàng quang’, chúng ta nghĩ đơn giản, thế nhưng đối với người xử lý không đơn giản như thế. Cho nên vấn đề đặt ra nói giáo dân yêu cầu phải lên tiếng cho ‘công lý, hòa bình’ là vấn đề khái niệm, quan điểm khác nhau. Như thế phải giải thích để người ta có thể hiểu đúng đắn về việc hoạt động cho ‘công lý và hòa bình’ của giáo hội, cách riêng của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Cân đong đo đếm

Gia Minh: Người giáo dân cũng nói Hội Đồng Giám mục Việt Nam cho rằng mình có ‘cách’ riêng để giải quyết vấn đề; nhưng theo giáo dân cách ‘im lặng’ lâu nay không có hiệu quả, không theo đúng tinh thần Phúc Âm: gương Đức Kitô phải dấn thân đấu tranh và chịu hy sinh thân mình?

GM Nguyễn Chí Linh: Con người và sứ mệnh của Đức Kitô không thể giới hạn hay giản lược thuần túy vào vấn đề ‘im lặng’ hay ‘không im lặng’ mà thôi.

Đức Kitô xuống thế làm người, điều quan trọng là để giải phóng con người khỏi tội lỗi, khỏi những vướng mắc nội tâm. Bây giờ chúng ta chỉ nghĩ rằng Đức Kitô xuống thế làm người chỉ để đấu tranh cho công lý và hòa bình theo nghĩa mà người ta nghĩ lâu nay, theo tôi cũng hơi phiến diện.

Có điều là Hội đồng Giám mục Việt Nam không thể giải thích, và nếu có giải thích không hiểu có người chịu hiểu hay không? Người ta có quan điểm của họ, nhưng Hội đồng Giám mục Việt Nam không nhất thiết phải làm y như người ta quan niệm hay chờ đợi. Bởi vì đa số người giáo dân Việt Nam sống đạo bình thường chứ không đòi Hội đồng Giám mục Việt Nam phải làm ‘thế nọ, thế kia’. Do đó chúng ta phải ‘cân, đong, đo, đếm’ thế nào để có sự công bằng trong vấn đề dư luận hay vấn đề truyền thông.

Đại hội Dân chúa

Không nhất thiết mọi người đều phải được nói

Chứ không phải có đại hội, mọi người đều phải được nói, phải đòi hỏi cho bằng được mọi người đều phải nói.

GM Nguyễn Chí Linh

Gia Minh: Một nội dung quan trọng của kỳ họp Hội đồng Giám mục vừa qua là bàn về Đại hội Dân chúa. Vậy đại hội đó có những đối thoại thế nào để phía ‘bản quyền’ và giáo dân có thể thông hiểu về đường lối chung của giáo hội Việt Nam và giáo hội hoàn vũ?

GM Nguyễn Chí Linh: Chữ ‘đại hội’ tự nó có nghĩa là ‘sự lắng nghe’, có nghĩa mọi thành phần dân Chúa đều nói. Cho nên đại hội là dịp cho người giáo dân chia sẻ sứ mệnh của giáo hội giữa lòng đời, mối quan hệ giữa các thành phần dân Chúa với nhau và giữa giáo hội với xã hội …

Tinh thần là như thế, nhưng đại hội có những giới hạn nhất định về thời gian, về không gian, rồi về khả năng của Ban tổ chức. Chứ không phải có đại hội, mọi người đều phải được nói, phải đòi hỏi cho bằng được mọi người đều phải nói.

Đại hội chỉ có chừng 300 đại biểu thôi, nên không thể có thời giờ cho tất cả mọi người đều nói được. Thế nhưng tôi khẳng định lại Đại hội là diễn đàn cho mọi thành phần dân Chúa cùng nói lên tâm tư, nguyện vọng.

Gia Minh: Như vậy, đại hội theo phương thức từ dưới đưa lên, rồi tổng hợp lại?

GM Nguyễn Chí Linh: Vâng, một đại hội phải vậy; không phải từ dưới lên trên mà tạo ra một diễn đàn, nhiều người nói chừng nào hay chừng đó. Dĩ nhiên phải có bộ phận thư ký đúc kết, tổng hợp. Cuối đại hội sẽ có thông điệp gửi đến cho mọi thành phần dân Chúa, chia sẻ quan điểm và tiếng nói của đại hội. Cuối cùng sẽ có bản đúc kết Tuyên ngôn đại hội mà cần phải năm ba tháng, có khi hằng năm.

Không thể có chỗ cho tất cả mọi người

Gia Minh: Có thắc mắc đại hội phải bao gồm mọi thành phần dân Chúa, các dòng tu; nhưng sao không có đại diện Dòng Chúa Cứu Thế?

GM Nguyễn Chí Linh: Tôi cũng có nghe người ta nói Ban Tổ chức Đại hội hay Hội đồng Giám mục Việt Nam có sự kỳ thị nào đó đối với Dòng Chúa Cứu Thế. Sự thực không phải thế. Mỗi thành phần tham dự đại hội, có số đại biểu nhất định. Cần phải khống chế con số, chứ không thể có chỗ cho tất cả mọi người được.

Đối với Dòng Chúa Cứu Thế, theo chỗ tôi biết, Dòng Chúa Cứu Thế là dòng giáo hoàng nam thuộc tổ chức liên dòng. Nếu tôi không lầm thì liên dòng có 30 chỗ. Liên dòng phải họp và cử đại biểu đi tham dự Đại hội Dân Chúa. Chắc chắn trong những lần họp đó không có đại diện Dòng Chúa Cứu Thế, nên người ta không thể cử đại biểu của Dòng Chúa Cứu Thế.

Do vậy việc không đề cử Dòng Chúa Cứu Thế không hề có sự tính toán nào của Hội đồng Giám mục hay của Ban Tổ chức Năm Thánh. Đó là chuyện nội bộ của các bề trên thượng cấp các dòng tu. Thứ hai nữa việc Dòng Chúa Cứu Thế không có tên trong danh sách dự đại hội không phải chỉ riêng dòng này mà nhiều dòng khác cũng không có tên vì phải chia sẻ trong số 30 đại biểu; chứ không riêng gì Dòng Chúa Cứu Thế.

Thiện chí và tấm lòng

Vấn đề trách nhiệm, và vấn đề thiện chí- tấm lòng là hai vấn đề khác hẳn nhau.

GM Nguyễn Chí Linh

Gia Minh: Vừa qua tại Cuba, Hội đồng Giám mục tại đó có tiếng nói góp phần giúp chính quyền Cuba trả tự do cho một số người đấu tranh bị cầm tù; điều đó được Hội đồng Giám mục Việt Nam xem xét thế nào?

GM Nguyễn Chí Linh: Có nhiều người nghĩ rằng ở các nước xã hội chủ nghĩa khác người ta làm thế nào, mình phải làm như thế; nhưng đôi khi người ta quên rằng bối cảnh mỗi nơi một khác, không nhất thiết ở Bắc Triều Tiên, Trung Quốc làm thế nào ở Việt Nam cũng phải làm như vậy.

Hội đồng Giám mục Việt Nam phải có quyền chủ động trong tất cả mọi vấn đề. Nếu chờ đợi như thế Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có thể làm tất cả mọi vấn đề được. Cho nên để công bằng hơn, tôi nghĩ Hội đồng Giám mục Việt Nam xem đó là điều để nghiên cứu, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có thể làm như thế.

Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh: Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng là con người Việt Nam nên phải có sự dè dặt nào đó khi quyết định làm ‘việc nọ, việc kia’. Không phải Hội đồng Giám mục Việt Nam bỏ mặc số phận của những người trong tù; tuy nhiên cách xử sự không phải y như Cuba hay như một nước nào khác.

Điều quan trọng: Hội đồng Giám mục Việt Nam là một pháp nhân, nhưng không thể đảm đương tất cả những việc mà người khác cho đó là trách nhiệm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vấn đề trách nhiệm, và vấn đề thiện chí- tấm lòng là hai vấn đề khác hẳn nhau.

Gia Minh: Cám ơn Đức Giám mục.

Giáo hội Công giáo Việt Nam nhận quá nhiều chỉ trích

Các giám mục của Giáo hội Công giáo đang dự một buổi hổi thảo của các giám mục và đề tài được quan tâm hàng đầu là sự chỉ trích gay gắt đối với giáo hội từ các nhà họat động xã hội.

Giám mục Joseph Nguyễn Chí Linh, phó chủ tịch phiên hội thảo lần này cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử Công giáo Việt Nam mà giáo hội lại nhận được nhiều lời chỉ trích nhiều và nặng đến vậy.
Những nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo trách vấn các vị giám mục là sao họ lại chậm chạp, không tỏ thái độ chống lại nhà nước Việt Nam, nhất là trong những vấn đề như phá thai và việc chính quyền cướp đất từ giáo hội.
Những lời chỉ trích ngày càng nhiều kể từ tháng Tư năm ngoài khi Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt từ chức tổng giám mục giáo phận Hà Nội. Nhiều con chiên của giáo hội Công giáo Việt Nam nghi ngờ rằng ông đã từ chức vì áp lực của nhà nước Việt Nam.
Đứng trước sự bắt bớ của chính quyền Cộng sản, số người theo đạo Công giáo có phần thuyên giảm. Vatican đã có những thương thảo với nhà nước Việt Nam nhắm tới một mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp hơn.

Nguồn: RFA

Advertisements

117 Responses to Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo VN

 1. Tín Hữu nói:

  "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Vui cho kẻ nghèo khổ. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bì giam cầm biết họ được tha, cho người mù sáng mắt lại, giải thoát những kẻ bị đè nén, và loan báo năm hồng ân của Chúa" (Luca 4: 18-19). Nhưng xin Chúa Cha "thông cảm" vì "Vấn đề trách nhiệm, và vấn đề thiện chí- tấm lòng là hai vấn đề khác hẳn nhau".

 2. ngoc nói:

  Doc xong bai phong van sao ma nghe long van nang triu.Bon cu van soan lai ,nhung chuc vu trong HDGMVN do ai de cu .De chon nguoi tai duc ,thanh thien phai co su dong tinh cua nhieu nguoi ,nhat la can phai bo phieu kin.Vay tai sao nhan su van khong thay doi .Vay ky hop dai hoi HDGMVN co giup ich gi cho dan Chua ? Hay chi cung co lai chiec ghe cho them vung chac
  Qua cau tra loi cua GM nguyen Chi Linh luon ne tranh moi van de .Van chua tim duoc cau tra loi dut khoat ro rang tu phia HDGMVN.Vay con duong nao cho giao dan tin vao cac muc tu day? Cau tra loi xin danh cho HDGMVN.
  Xin Chua ban Chua Thanh Than xuong tren moi nguoi chung con ,de dan dat chung con di theo duong loi cua Chua.

  • Quy nói:

   Chắc có lẽ không bỏ phiếu kín cho nên sự thể mới ra như thế.
   Nhưng việc không gì đổi mới quan trọng trong ban chấp hành HđGM kỳ nầy, sẽ chứng minh một cách đậm đà cho Vatican thấy sự thật đáng lo ngại với HđGM VN như thế nào .

 3. Pio X Ph. nói:

  Các GM đều trả lời loanh quanh , lấp liếm ,tự biện hộ , dài dòng như VC . Người ngay thẳng sẽ trả lời ngắn gọn ,thẳng thắng như Đức Tổng Kiệt , Cha Lý ,Đức HY Thuận , Đức Cha Điền . ..Sau đại hội này lại ra một thư chung chung nữa là có thể báo cáo với Đảng là hoàn toàn thắng lợi .

 4. Chiên Ghẻ nói:

  Chỉ có vụ LM Phan Khắc Từ có vợ sai luật Hội Thánh (chuyện nội bộ) mà không dám giải quyết thì giáo dân đừng hy vọng gì nơi mấy GM đấu tranh cho công lý và hòa bình cho giáo dân nói riêng và xã hội nói chung.

  Mấy ngài đừng có rêu rao gì cả vì hiện nay là môi trường quá tốt để mấy ngài đem áp dụng kinh điển "thần học giải phóng" mà mấy ngài từng khoe với bàng dân thiên hạ. Câc nhà triết gia tên tuổi như Jean Paul Sartre đã nhìn nhận mình sai lầm khi ủng hộ mấy cái triết lý đâu tranh, thì cở bằng cấp như GM Hợp chỉ biết đem ra hù dọa dân đen thì đúng là hạng "ngụy trí thức".

 5. khoi nguyen nói:

  Nghe ĐC Phó Chủ tịch trả lời, giáo dân chúng con không ok lắm về một số vấn đề. Trước đây nghe bài phát biểu của Ngài trong ngày TGM Hà Nội đón TGM phó, giáo dân nghe mát lòng bao nhiêu thì càng ngày lời phát biểu của Ngài càng trở nên "khô hạn" bấy nhiêu.

  Đề nghị Dòng Chúa Cứu Thế xác nhận với công luận rằng việc không có tên trong thành phần đại biểu dự ĐH, nguyên nhân như ĐC Phó CT nói là đúng hay sai?? Mà có đúng là phải chia nhau "vé" tham dự thì cũng phải trên nguyên tắc ưu tiên chứ. Lại một phát ngôn đánh lừa dư luận nữa chăng???

  UB Công Lý và Hòa Bình mà lâu nay cộng đồng thắc mắc không có và mong đợi nó đến để lên tiếng cho những con người thấp cổ bé họng bị áp bức… , nay đã có nhưng cộng đoàn được một phen "tẽn tò" rồi nhé. Nó xuất hiện không phải để dành cho anh chị em chúng ta đâu, xin đừng mơ, đừng chờ đợi và đừng hy vọng nữa hỡi anh chị em đau khổ ơiiii.

  • Quy nói:

   …..Trước đây nghe bài phát biểu của Ngài trong ngày TGM Hà Nội đón TGM phó, giáo dân nghe mát lòng bao nhiêu thì càng ngày lời phát biểu của Ngài càng trở nên "khô hạn" bấy nhiêu.

   đừng nản lòng, Chúa là đấng nhân lành, nhưng không phải là đấng để người ta lấy cái khôn lanh của CON người để qua mặt. Giờ của Ngài sẽ đến,chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho mau đến cái Giờ mà Ngài hỏi tội các tôi tớ bất trung, ăn ở hai lòng .

 6. Andy nói:

  Cha Ông ta nói rằng:"MẠNH VÌ GẠO, BẠO VÌ TIỀN" Toàn bộ Cơ sở nguy nga đồ sộ tại các địa phận hiện nay. Chúng tôi nói không ngoa là: TIỀN BẠC của Giáo dân người Việt ở ngoại quốc gửi về xây đắp nên ! Hiện gìờ, hđgm đi theo con đường " QUỐC DOANH"!!! Thì chúng ta ngưng không chi viện cho VN nữa. Hỏi hđgm có tự tung tự tác hoạt động riêng lẻ ??? Mà không "để ý " gì đến con chiên bổn đạo, coi như bọn ĐẦY TỚ of các mục tử hiện giờ. Thử hỏi: không có gạo; có thể chết ĐÓI không???
  Tôi viết lên đậy, với một tâm tỉnh yêu thương GHCG/VN. Bởi vì Tôi là một: " NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN.Ame "! And meaculpa, meaculpa, meaculpa! LỖI TẠI TÔI! LỘI TẠI TÔI! LỘI TẠI TÔI mọi đàng.
  Ghi Chú: Tôi biết, BBT sẽ deleted=bôi bỏ. Vì thế, Tôi đã save as my computer ./.

  • Truong nói:

   Andy cho tôi góp ý với về vấn đề tiền bạc, Trung tâm hành hương Đức Mẹ Lavang đang định xậy cất đấy, nhưng bây giờ tình thế GHVN đang có nhiều nhiễu nhương, giáo dân mà đóng góp vào rồi có nhiều lỗ thủng sẽ thất thoát đi, nhất định không ai đóng góp nữa, giáo dân trong và ngoài nước nếu như một, hãy đợi cho bè lũ cộng sản và lũ quốc doanh ngủm đi bấy giờ xây cất cho đàng hoàng, nhu vậy chắc Đức Mẹ Lavang bằng lòng hơn. Cảm ơn BBT NVCL.

 7. Maria Têrêxa nói:

  Người ở thế thượng phong muốn nói kiểu nào lại chẳng được !!!
  Nhưng Chúa biết hết mọi động cơ của bát ca áo tím,đó là bảo vệ ý riêng và quyền lợi bản thân, bè phái bảo toàn cho nhau bất kể giáo dân kêu khóc.
  Kết quả bầu bán vừa rồi, vô hình chung bày tỏ cho Vatican thấy tình hình thật của GHVN rất đáng lo ngại và 15.000 ngàn chữ ký của giáo dân , cũng như lá thư cùa cha Chân Tín phản ánh trung thành khuôn mặt thật của Hội đồng GM VN

 8. Giáo dân nói:

  Ba "tiêu chí lớn" của bài trả lời phỏng vấn của GM Chí Ling cần được mọi người lưu ý: 1/.

  Ba "tiêu chí lớn" của bài trả lời phỏng vấn của GM Chí Linh cần được lưu ý: 1/. "Công lý không phải là đấu tranh cho quyền lợi của người Công Giáo", (mà là cho quyền lợi của mỗi đồng chí G/Mục…nát). 2/. "Cần cân đo đong đếm" (xem cái nào có lợi cho các đ/c GM nát thì mới làm, còn GH thì mặc kệ GH, giáo dân mặc kệ GD!). 3/. "ĐH Dân Chúa thì không nhất thiết mọi người đều được nói", và " không thể có chỗ cho mọi người!" (người nào nói theo "lề phả" thì được nói, kẻ nào nói theo lề trái thì ra ngoài, nếu không muốn bị bịt miệng, vì thế không có chỗ cho những kẻ đó!).Phải công nhận đ/c Linh kỳ này "có tiến bộ rõ, có lập trường cứng chắc"!

  • TêrêxaPhượng nói:

   Con đường theo Chúa không dễ dàng trơn tru như đường của “HĐGM VN -TÁI ĐẮC CỬ” đâu, mà phải bảo bọc giáo dân dù có vác thập giá cùng với Chúa như Đức Tổng Giuse NQK hay Đức cha KonTum. Để đến cuối đời không phải khóc vì cô đơn như Đưc Tổng Bình, mà mỉm cười trong vòng tay huynh đệ ở Vatican như Đức Cố HY Thuận.
   Con đường trơn tru là con đường dễ hư mất, vì vậy, chúng ta hãy cầu cho các vị chủ chăn đừng đi con đường trơn tru mà bị hư mất cùng nước mắt.

 9. le long nói:

  Theo kiểu nói cũa ĐC Linh thì các GMVN đều là cha thiên hạ hết. Họ không cần phải nghe ai cả. Quyền tối ưu quyết định là cũa họ. Chúng ta có thể ngữi được tính độc tài cũa HĐGMVN qua GM Linh. Chúng ta muốn thay đổi ư ? Khó đấy, chừng nào mấy ông cụ này còn nắm những chức chủ tịch này nọ trong HĐGM thì anh chị em giáo dân chúng ta còn phải tranh đấu dài dài.

 10. Nguyễn Hữu Văn nói:

  Sau khi đọc bài phỏng vấn của ĐC Linh, con thất vọng quá. Vẫn là cách nói vòng vo, tránh né vấn đề, rốt cục là im lặng, mặc kệ con chiên, dân tộc, tổ quốc muốn đi đâu về đâu thì đi, con chiên muốn chết muốn sống thì tùy, còn chúng tôi HĐGM cứ lụa là yến tiệc linh đình, tháp ngà xe hơi, chăn ấm đệm êm.

  Trước đây lên tiếng cũng như không lên tiếng, bây giờ các UB của HĐGMVN và thậm chỉ cả HĐGMVN có cũng như không. Thà đừng có còn hơn.

 11. Thưa Giám Mục Nguyễn Chí Linh ,con vừa đọc xong bài phỏng vấn của Gia Minh trên NVCL. Khi trả lời một câu hỏi có câu “Công Lý cũng đồng nghĩa với tình thương” , không biết Đức Cha lấy cái định nghĩa trên ở tự điển nào ? ở sách vở thần học hay triết học nào? con không hiểu được ,cố suy nghĩ nhưng vẫn chưa thông, chưa tỏ !!! ,Anh em trên mạng ai hiểu được cái “đồng nghĩa” giữa hai vế “Công Lý” và “tình thương” của ĐC Ng Chí Linh xin chỉ giúp tôi với.
  Toàn bài phỏng vấn của Gia Minh. Các vấn nạn được đặt ra , Đức Cha dã trả lời gần giống luận điệu của Bà Nguyễn Phương Nga, người phát ngôn của Nhà Nước CHXHCN.VN ,một giuộc khi “lên tiếng mà như không lên tiếng” “tuyên bố mà như không truyên bố”, “trả lời mà như không trả lòi” ,hiểu sao cũng được, hiểu thế nào cũng xong. Huề tiền !!!!!!!! Giáo dân còn hy vọng chi nơi căn tính NGÔN SỨ của một Giám Mục dũng cảm ,thánh thiện như chúng con từng hy vọng nơi Ngài !!!

 12. le long nói:

  Tôi hy vọng GM Linh có dịp nghe lại bài phỏng vấn cũa ngài và hy vọng ngài sẽ cảm thấy ngượng ngùng cho mình nếu GM Linh còn chút lương tâm. Một bài phỏng vấn đầy ấp những che đậy không thẹn thùng, kiêu căng và thiếu lương tâm cũa một vị chủ chăn. Các GH khác họ tranh đấu cho con chiên cũa họ không mệt mõi, còn các GMVN thì phải " đắn đo, cân nhắc, đo lường …" rồi rốt cuộc thì cho chìm xuồng luôn. Vậy các ngài đã làm được gì cho GHVN trong thời gian qua ? Giáo dân có quyền đòi hỏi nhiều, các GM thì chỉ làm cho có lệ. Thất vọng.

 13. F.x Diệu Xuân Mỹ nói:

  "Tại Việt Nam, từ trước đến nay do tình hình nhân sự không đủ. Nay có thêm người, nên thêm Ủy ban."
  TÔI KHÔNG HIỂU Ý CỦA ĐGM LINH MUỐN TRUYỀN TẢI TRONG CÂU NÓI NÀY !?
  1. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ KHÔNG ĐỦ LÀ THẾ NÀO? NHÂN SỰ CỦA GIÁO HỘI HAY CỦA BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ, CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VÔ THẦN KHÔNG ĐỦ? NHÂN SỰ KHÔNG ĐỦ VỀ MẶT CON SỐ, TRÌNH ĐỘ HIỂU BIẾT HAY ĐẠO ĐỨC…?
  2. VẬY NAY CÓ THÊM "NGƯỜI" LÀ THÊM NGƯỜI CỦA TỔ CHỨC NÀO ĐÂY? NGHĨA LÀ ĐC NGUYỄN THÁI HỢP, VỊ GM MỚI CỦA GIÁO PHẬN VINH SẼ LÀ NHÂN VẬT KHÓA LẤP CHỖ TRỐNG VỀ SỐ LƯỢNG, VỀ TRÌNH ĐỘ HIỂU BIẾT HAY ĐẠO ĐỨC … CỦA LỊCH SỬ GHCGVN ĐỂ LẠI TRONG MẤY CHỤC NĂM QUA???
  VÌ THẾ CHÚNG TA CẦN HIỂU RÕ RÀNG CÂU NÓI CỦA ĐGM LINH TRƯỚC KHI MUỐN BIẾT ĐƯỜNG HƯỚNG CỦA UB CL&HB SẼ LÀM NHỮNG GÌ? BỞI VÌ 'nay có thêm người, nên thêm ủy ban". NGHĨA LÀ CÁI UB NÀY RA ĐỜI PHỤ THUỘC HOÀN TOÀN VÀO SỰ XUẤT HIỆN CON NGƯỜI NGUYỄN THÁI HỢP??? CHƯA CẦN BIẾT UB LỢI ÍCH ĐẾN ĐÂU, GM NGUYỄN THÁI HỢP HIỂN NHIÊN ĐÃ TRỞ THÀNH NHÂN VẬT LỊCH SỬ TRONG GHCGVN THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH.
  VỚI HIỂU BIẾT HẠN CHẾ CỦA BẢN THÂN, TÔI NGHĨ ĐGM LINH NÓI SỰ THIẾU THỐN NÀY LÀ THUỘC VỀ PHÍA CHÍNH QUYỀN. VÌ NẾU ĐÓ LÀ KHOÁNG TRỐNG CỦA GIÁO HỘI, CHẲNG LẼ ĐGM LINH ĐÃ CỐ TÌNH PHỦ NHẬN HOÀN TOÀN KHẢ NĂNG VÀ LÒNG ĐẠO CỦA CÁC VỊ TIỀN BỐI CỦA GIÁO HỘI TRONG MẤY CHỤC NĂM QUA. ĐIỀU NÀY KHÔNG CÓ LÝ VÌ TÔI NGHĨ ĐGM LINH KHÔNG ĐẾN NỖI THIẾU MINH MẪN NHƯ THẾ, BỞI ÍT NHẤT SẮP TỚI NGÀY 22/10/2010, TÒA THÁNH CHÍNH THỨC KHỞI SỰ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐHY F.x. NGUYỄN VĂN THUẬN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH CÔNG LÝ & HÒA BÌNH TỪ NĂM 1998 ĐẾN NGÀY 16/9/2002. PHẢI CHĂNG ĐỨC CHA THUẬN (khi Ngài đang ở Việt Nam) KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN CHO UB CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH TRONG GHCGVN??
  CÒN VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN, SỰ THIẾU THỐN ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO, KẺ PHÀM PHU NÀY KHÔNG THỂ HIỂU???
  CÒN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA UB CÔNG LÝ & HÒA BÌNH SẼ NHƯ THẾ NÀO THÌ ĐÃ CÓ HỌC THUYẾT GIÁO HỘI CÔNG GIÁO ĐỊNH HƯỚNG, ĐÃ CÓ HỘI ĐỒNG TÒA THÀNH CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH GIÚP ĐỠ. CHẲNG LẼ CÁI UB MỚI CÙNG VỚI VỊ GM MỚI NÀY LẠI PHỦ NHẬN VÀ ĐI NGƯỢC ĐƯỜNG HƯỚNG CỦA ĐHY NGUYỄN VĂN THUẬN, NGƯỜI BỊ CỘNG SẢN BỎ TÙ 10 NĂM VÌ NGÀI PHỤC VỤ GIÁO HỘI CỦA CHÚA??? TÔI KHÔNG NGHĨ LÀ ĐC HỢP KHÔNG MUỐN LÀM THÁNH NƯỚC TRỜI.

 14. Cường VT nói:

  GM Nguyễn Chí Linh cuối cùng thì cũng gia nhập đoào đồng ca "cùng nhau đi hồng binh".Giào dân VN,đi đầu là giáo dân HN hãy can đảm hành động để bảo vệ Danh Cha Cả Sáng.Bọn chăn thuê hãy liệu hồn.

 15. Hoang Phuoc nói:

  Khi nghe bai phong van cua DC pho chu tich NCL con cam thay Ngai khong tra loi den noi den chon, ma nguoc lai DC lai noi lanh quanh, thuc su ma noi den gio nay thi moi nguoi da hieu the nao la HDGMVN roi! HDGMVN khong Ngai da mat sat trang NVCL, " DGM Kham noi. Chung ta muon biet su that thi chi co trang mang cua HDGMVN, o day moi chinh la su that." Than oi su that hay la su gia doi ma cac Ngai da dang va se lam cho dep long cac Ngai va che mat The gian, con truoc mat Chua thi cac Ngai nghi va tra loi sao day?

  Va co nguon tin noi rang HDGMVN da khong moi DTGM Giuse Ngo Quang Kiet tham du phien hop nay. Kinh mong NVCL kiem chung lai thuc hu ra sao. Xin moi nguoi hay cau nguyen that nhieu cho cac DANG trong HDGMVN biet song cho dung la Muc tu nhu long Chua mong uoc.
  JB

 16. DNT nói:

  "Toàn bộ thời gian buổi chiều Đại hội dành cho việc bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ và chủ tịch các Ủy ban nhiệm kỳ mới (2010-2013). HĐGMVN sẽ thông báo kết quả vào ngày mai qua lá Thư gửi Cộng đoàn Dân Chúa" (Trích NKĐH XI ngày 07/10).
  Và ngày mai, Lá thư đề ngày 07/10 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi .
  Thế có phải là "ĐH Bỏ Túi" không ?

 17. hiep thong nói:

  Đọc xong bài trả lời phỏng vấn của Gia Minh với Đức Cha PCT mà con thấy tủi thân cho Ngài ! Ngài bảo rằng " Có điều là Hội đồng Giám mục Việt Nam không thể giải thích, và nếu có giải thích không hiểu có người chịu hiểu hay không? Người ta có quan điểm của họ, nhưng Hội đồng Giám mục Việt Nam không nhất thiết phải làm y như người ta quan niệm hay chờ đợi.

  • Nguyễn Tấn thi nói:

   Lạy Chúa ! Con không hiểu các Ngài coi thường Giáo Dân quá thể, hay các Ngài cố lấp liếm….
   Nguyện Xin ơn Thánh linh soi sáng cho Các ngài, cũng như tuôn đỗ trên Giáo dân chúng con để chúng con sáng tỏ và hiểu được lới các đấng bậc. Amen

 18. hiep thong nói:

  Bởi vì đa số người giáo dân Việt Nam sống đạo bình thường chứ không đòi Hội đồng Giám mục Việt Nam phải làm ‘thế nọ, thế kia’. Do đó chúng ta phải ‘cân, đong, đo, đếm’ thế nào để có sự công bằng trong vấn đề dư luận hay vấn đề truyền thông."

 19. Tran Minh nói:

  Lời ĐC Phó Chủ tịch HĐGM nói về CL&HB và UB CL&HB của HĐGM có nhiều mâu thuẫn và cứ như lời ngài nói thì HĐGMVN có "tiêu chuẩn kép" trong quan niệm và hành động và cái quan niệm của HĐGMVN về CL & HB nó không trùng với quan niệm của thế giới và Giáo Hội. Cứ theo lời ngài nói thì chúng ta không hy vọng gì vào cái UB này. Các ngài quan tâm chung chung về lý thuyết, và né tránh các vấn đề cụ thể của thực tiễn xã hội và Giáo Hội. Lý thuyết được dùng để ngụy biện cho thái độ dấn thân vào thực tiễn và chối bỏ việc đáp ứng các đòi hỏi cụ thể của Giáo Hội và xã hội. Đây là hình thức tha hóa, vong bản tột cùng của tôn giáo và chính trị. Thương thay cho xã hội và Giáo Hội Việt Nam.

 20. Tran Minh nói:

  Có vinh dự lắm khi có mặt ở Đại hội Dân Chúa trong hoàn cảnh này và nhất là sau ĐH thì GH còn tiếp tục xuống cấp hơn? Chẳng nên thắc mắc làm gì về việc DCCT không có mặt ở ĐH Dân Chúa. Có lẽ Đức cha PCT Nguyễn Chí Linh đã nói thật như ngài biết về hiện tượng bên ngoài, khi ngài được nghe báo cáo và trình bày. Tuy nhiên, ở Sài Gòn, nếu không muốn cho DCCT có mặt thì ngài Chủ tịch UB Tổ chức Năm Thánh và Chủ tịch UB Tổ chức Đại hội Dân Chúa là ĐHY Phạm Minh Mẫn và các phụ tá của ngài có đủ lý do và biện pháp hợp pháp, công khai để cho DCCT đứng ngoài cuộc. Ai lạ gì lập trường quan điểm và cung cách làm việc của TGP SG và Hiệp hội BT Thượng cấp ở đây mà Chủ tịch cũng là viên chức Văn phòng Tu sĩ của TGP TP HCM của các ngài. Chỉ cần một lời "bỏ nhỏ" của ĐHY hay Đức cha Phụ tá hay và tiếp theo là của Cha Chủ tịch hay một vài vị có mấu sắc "quốc doanh" trong Hiệp hội là xong thôi!

 21. Giáo dân Sài Gòn nói:

  Đại hội chỉ có chừng 300 đại biểu thôi, nên không thể có thời giờ cho tất cả mọi người đều nói được. Thế nhưng tôi khẳng định lại Đại hội là diễn đàn cho mọi thành phần dân Chúa cùng nói lên tâm tư, nguyện vọng: ĐỌC KỸ CÂU NẦY THÌ CHÍNH CÂU NÓI CỦA NGÀI GIÁM MỤC ĐÃ MÂU THUẨN QUÁ RỒI!

  chia sẻ sứ mệnh của giáo hội giữa lòng đời: SỨ MỆNH GÌ VẬY? CÓ PHẢI LÀ SỨ MỆNH TRUNG VỚI ĐẢNG?
  phải có sự dè dặt nào đó khi quyết định làm ‘việc nọ, việc kia’: CHẲNG NHỮNG DÈ DẶT, MÀ CÓ BAO GIỜLÀM ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÂU!

 22. Giáo dân Sài Gòn nói:

  Vấn đề trách nhiệm, và vấn đề thiện chí- tấm lòng là hai vấn đề khác hẳn nhau: CHÚA ƠI! MỤC TỬ PHỤC VỤ MÀ CÒN PHÂN BIỆT TRÁCH NHIỆM VÀ TẤM LÒNG NỮA SAO? THEO TÔI TRÁCH NHIỆM CŨNG KHÔNG CÓ, MÀ TẤM LÒNG CŨNG KHÔNG. CÒN TỆ HƠN NGƯỜI NGOẠI ĐẠO SAMARIA!
  TRƯỚC KHI LÀM LINH MỤC, ÔNG NẦY LÀM GÌ CHO CHẾ ĐỘ THÌ NHIỀU NGƯỜI ĐÃ BIẾT, RỒI CON ĐƯỜNG TỪ LINH MỤC LÊN GIÁM MỤC QUÁ NHANH ĐÃ LÀ MỘT NGHI VẤN.

 23. Ts LaGiang nói:

  Chết thật! Chỉ có cụm từ CÔNG LÝ mà HĐGMVN hiểu khác Giáo dân cũng như các người không phải là Giáo dân. Nếu CÔNG LÝ là tình thương, thời dùng chử CÔNG LÝ làm gì? Thử xem lý luận sau đây: Nếu lấy cặp CÔNG BẰNG và BÁC ÁI, thời cặp CÔNG LÝ và TÌNH THƯƠNG xem như tương xứng với hai cụm từ đầu hay có thề thay thế hai cụm từ đầu. Vì CÔNG LÝ là nguyên tắc nói lên sự tôn trọng và nhìn nhận các quyền của kẻ khác. Còn tình thương chỉ là một diễn tả của con tim hay tiếng nói của con tim. Như thế làm sao CÔNG LÝ là tình thương?

 24. Ts LaGiang nói:

  Còn vấn đề nói rằng HĐGMVN chỉ lo bao quát. Bao quát là VĨ MÔ, khi không có VI MÔ làm gì mà có VĨ MÔ. Khi lo cái nhỏ không xong, thời làm sao mà lo được cái lớn. HĐGMVN nay đi vào lý luận kỳ quái để tránh né bào vệ CÔNG LÝ.

 25. Simon nói:

  Đã nghe hai bài phỏng vấn của GiaMinh trên RFA, GiaMinh cố gắng hỏi về quan điểm của HĐGMVN về UB Công Lý và Hòa Bình nhưng Cha Linh đã đại diện cho GH trả lời rõ ràng với đại ý là :"UB Công lý và hòa bình của GH không phải đi đấu tranh cho công lý cho giáo dân, mà công lý của GHVN là công lý dưới dạng tình thương…." Potay thực sự với quan điểm của HĐGM VN " công lý " là công lý tức là cái gì bất công trái với giáo luật với pháp luật thì có UBCL, nhưng với HĐGM VN thì " công lý " lại bị chuyển sang sự thương hại. Potay toàn tập với sự lèo lái và bóp méo sự thật công lý của HĐGM VN qua các UB. Nói chung đến thời điểm này với tôi, tôi sẽ không tin bất cứ GM nào của VN và ở nhà tự đọc kinh còn hơn là đến nghe mấy ông bóp méo sự thật công lý !

 26. An Nam nói:

  NGỤY TƯ TƯỞNG, NGỤY LỜI, NGỤY HÀNH ĐỘNG của các giám mục "biến chất". Hởi giáo dân chân chính, đừng chờ mong, đừng hy vọng gì nữa ở cái hội đồng này. Hãy cùng nhau góp tay giải cứu lấy chính chúng ta và Giáo hội của Chúa.

 27. luu nói:

  Đúng như mọi người đoán trước về kỳ họp HĐGM sẽ không mời đại diệ Dòng Chúa Cứa Thế. Sự việc đã diện ra đúng như vậy. Vì HĐGM đã cấu kết, thỏa thuận này với Việt Cộng là không được mời đại diện của Dòng này. Đoàn Tam Ca Áo trắng vẫn tiếp tục dẫn dắt HĐGM im lặng trước Sói Giữ Cộng Sản. Tôi thực sự nghi ngờ về HĐGM Việt Nam.

 28. Son nói:

  Vị nào cũng tự đắc ta đây là mục tử,nhưng hầu như tất cả,và lại đây nữa là một thí dụ điển hình,chỉ chuyên nói dối.Chức cao trọng mà chi?bằng cấp khoe khoang mà chi?Có thì nói có,không thì nói không,mọi sự thêm thắt là do ma quỷ.Đúng là ma quỷ lèo lái chứ còn gì nữa?Điều đó cho thấy nội bộ bên trong nát như tương,nên cái gì cũng phải giấu giếm.Sự thật thì rất đơn giản.Hàng trăm năm trước các GM thừa sai đã tổ chức thành công,không phải Đại Hội DC,mà là Công Đồng Miền hẳn hoi,trong quẫn bách,bách hại,mà vẫn thành công,chứ đâu có “nói điêu thành thần” như GM ngày nay.GM chỉ chuyên nghiệp dạy cho giáo dân cái nghề nói láo.Hay cái gì?Toàn là Tiến Sĩ dỏm chẳng khác VC gì cả.Thôi đừng chụp hình đưa lên báo mạng với mũ áo gậy mục tử xênh xang nữa,xấu hổ quá đi thôi.

 29. JUSE_ANTON BA nói:

  kính thưa đức cha con có đôi lời nãm phép: (1) công lý và hoà bình không phải đấu tranh cho quyền lợi của con người thì để làm cái ji? (2)HDGMVN có cách làm riêng như ĐC nói là ji? hay im lặng để yên thân khi biểu tượng thiêng liêng bị đập nát? (3)đại hội không nhất thiết mọi người phải lên tiếng vậy đến đại hội chỉ để rót vào tai thôi sao? (4)không có sự kì thị với DCCT nhưng vì vừa rồi nhà nước muốn rút DCCT ra khỏi vn nên không có trong danh sách? (5) HĐGMVN cũng làm được như HĐGM cuba sao? xin ngài hảy dẫn chứng cụ thể!

 30. jesus forever nói:

  NVCL thôi đùng … linh tinh nữa,
  Đừng tin ai hết, dù người đó trong quá khứ cũng có lần … lẫm liệt. Đảng ta sở trường là dàn dựng gài bẫy "nhúng chàm" đối tượng rồi sau đó dắt đi như dắt một con vật. (chữ cuả một cư dân mạng). Tất cả những cách trả lời đều đúc khuôn như nhau.
  Khi CS Trung Cộng bi hỏi về nhân quyền đã trả lời -nhân quyền nỗi nước mỗi khác, không thể đem nhân quyền nước này áp đặt lên nước kia-
  Khi CSVN bị hỏi về nhân quyền cũng đã copy 100% câu trả lời của sư phụ khiền người phóng viên phải dấu nụ cười.
  nay gm Linh hơi … né một tí "bối cảnh mỗi nơi một khác", copy 100% thì cũng kỳ.
  -Dĩ nhiên HĐGM Cuba không phài là VN.
  nên Đức Hồng Y Ortega, và Đức Cha Dionisio García, Tổng giám mục Santiago de Cuba và chủ tịch Hội đồng giám mục Cuba đã đứng thẳng trước mặt Raúl Castro chủ tịch nước để đòi phóng thích tù chính trị, -tự do tôn giáo là quyền, không phải ân huệ xin cho-. Còn gm Nhơn gặp nguyễn tấn dũng ra sao thì ai cũng rõ.
  – gm Linh:"Cần phải khống chế con số, chứ không thể có chỗ cho tất cả mọi người được.".
  nghe câu này cái bộ óc còm cõi của tôi bổng nhớ lại tại Diễn Đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6, là diễn đàn của các tổ chức Phi Chính phủ và Xã hội Dân sự được tổ chức tại Hà Nội trong tháng 9 vừa qua, đ/c tiến sĩ Trần Đắc Lợi của đảng ta, khăng khăng giải thích phe Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền không được đến Hà Nội, đó là vì, không đủ ghế ngồi tại hội nghị. Cả HỘI NGHỊ nhìn đảng ta như … thuỷ tổ vô sản mới từ … rừng Nguyên sinh Cúc Phương đi ra.
  Còn nữa, còn nhiều nữa… Chúng ta có thể trả lời gm Linh từng điểm một, nhưng có cần thiết không, khi sự thật quá rõ ràng, người dân ít học cũng thấy, cũng biết cái gì đang xảy ra trên quê hương, trên GHCGVN, chỉ có chăn thuê là cố tình chối quanh, nguỵ biện. Viết nhiều nũa thì giận lên, không kềm chế được thì lại không hay, NVCL lại không cho đăng. Thôi thì tôi xin trở lại ý đầu tiên
  NVCL thôi đùng … linh tinh nữa,
  Hãy viết Thỉnh nguyện thư và xin Tòa Thánh mở cuộc thảo luận công khai giữa GMVN và giáo dân VN. Các vị có thần học, triết học đầy mình, có cả thần học giải phóng, chúng tôi chỉ có Bổn Đồng Ấu nhưng chắc chắn chúng tôi thắng, vì chúng tôi có Chúa.
  NVCL thôi đùng … linh tinh nữa,

  • Chân Thành nói:

   Hàng xóm của tôi đã bắt đầu mắng con mình rằng: "Thôi mày đừng có quanh quéo lẻo lự như các giám mục nữa đi!"
   "Đức Kitô đã vâng lời cho đến chết và chết trên Thập giá, vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài và ban cho Ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu". Cứ kiểu quanh quéo thế này thì người ta đọc như sau có khi cũng đúng: " Đức Tổng Phaolô đã run sợ cho đến chết và chết trong sợ hãi, vì thế đảng đã trả ơn Ngài bằng tên 1 con đường và ban cho Ngài một câu lạc bộ rất ư là "bộ lạc "". Quá đau buồn cho HĐGMVM.

  • Thomas Thuong Le nói:

   Thomas đồng ý với jesus forever. NVCL thôi đừng … linh tinh nữa. Cái cầy đã đặt trước con trâu rồi,hảy hành động càng sớm càng tốt, để CỨU GIÁO HỘI VIỆT NAM .

 31. Hong An nói:

  hư vậy lập trường của HĐGM đã rõ ràng :
  HĐGM đồng hành với khối đa số giáo dân bị bưng bít thông tin không hề biết những sự thật "thực" như rước tượng HCM trên bàn thờ, không hề biết nhân quyền và công lý đang bị chà đạp …
  Còn số giáo dân nói lên sự thật thực là thiểu số không đáng kể.
  Thực sự không còn trông mong gì một hình ảnh thầy Giêsu trong họ nữa

 32. Hong An nói:

  Khẩu hiệu của GM Khảm là "Theo chân Thầy", trước kia tôi nghĩ Thầy đây là thầy Giêsu nhưng giờ hóa ra là thầy Mẫn.

 33. ng.ng nói:

  Công Lý là: Công bằng và chân lý. Sự thật thuộc về của ai thì trả cho ngừời đó. Có như thế thì mới có Hòa bình. Vì thế, Công lý và Hòa bình đi đôi. Không thể có Hòa bình nếu không có Công Lý. Nếu ủy ban nầy được đặt ra cũng chỉ để nói loanh quanh mà không có Chân Lý (truth) như ngài giám mục Linh vừa nói thì rất nguy hiểm, sẽ làm cho ngừơi ta mất niềm tin vào tôn giáo, vì họ thấy rằng ngay cả công giáo cũng không hề dám nói lên Sự Thật, nói lên Chân Lý. Như vậy, tôn giáo để làm gì trên trần gian nầy ??? ng.vn.

 34. ng.ng nói:

  ngài định nghĩa công lý đồng nghĩa với tình thương rồi nói loanh quanh xem ra không có basic và logic chút nào, coi bộ cũng giống như bác Nguyễn minh Triết nhà ta phát biểu vậy, không cần logic.

 35. Gan lin nói:

  Bay lau nay toi luon nguong mo cac Giam Muc Viet nam, nhung voi thoi gian gan day cac Giam Muc Viet Nam da k con cho trong trai tim toi. Toi thiet nghi cac Giam Muc viet nam that dang thuong vi ho nhu con roi trong tay nha cam quyen viet nam.
  Gan lin

 36. Pham_HK nói:

  Kính thưa Đức Cha Nguyễn Chí Linh,
  Qua cách giả thich của Ngài thì cá nhân con vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thâm sâu của 4 chữ "Công Lý – Hoà Bình". Con có cảm tưởng như đang phải vùng vẫy trong cái lưới chử nghiã của Ngài. Đơn giản chúng con là Giáo Dân và đồng thời cũng đã là Công Dân Việt Nam. "Công Bằng – Bác Aí" cũng như "Công Lý – Hòa Bình " phải là một vấn đề ĐẠO ĐỨC của một giáo dân đối với xã hội và tha nhân. Đó chính là trong bổn phận "Tông Đồ Giáo Dân" của chúng con.
  Con có vài thi dụ:
  1/ Như sự việc cac Dì Phước đã cả ngày lẫn đêm thắp nến cầu nguyện để nhà cầm quyền không lấy đi tài sản của Giáo Hội la nơi đang nuôi dưỡng các em tàn tật trên đường Tú Xương. Theo quan điểm của HĐGM thì đây là vấn đề đất đai chứ không phải là vấn đề công bằng xã hội. Nên không có bất cứ một tiêng nói nào từ HĐGMVN. Cho dù từ Tòa TGM đên đó chỉ cò vài phút đi xe gắn máy.
  2/ Giáo Hoàng Học Viện ở Dà Lạt, nơi con đã đền và đã đưọc nghe giới thiệu lá tất cả mọi sinh hoạt đều do Toà Thánh tài trợ, để Học Viện đào tạo ra các Linh Mục. Đó cũng là vấn đề đất đai. Nay GHHV còn đâu !
  3/ Thánh Gía Đồng CHiêm bị phá xập, giáo dân bị đanh đập. HĐGM bảo đó là vấn đề đất đai. Đền nỗi trang báo của HĐGM còn nói "Lên tiếng hay không lên tiếng". Không một lòi phản đối, cho dù nhẹ nhàng : "Các ông phá xập biểu tương Tôn Giáo không có gi sanh bằng của chúng tôi. Biểu tương Thánh Giá mà hàng nẳm chúng tôi đều cử hành nghi lễ Suy Tôn Thánh Giá mà kêu gọi "Chúng ta hãy đến Thờ Lay Ngài"". Quá nhẹ nhàng phải không Đức Cha?
  Còn nhiều sự việc nữa mà giáo dân ai cũng biết. Nhưng đều (?) coi đó là vấn đề đất đai. Và vấn đề đất đai thì không nói tới. Không biết mai đây đất đai nào kế tiếp sẽ bị lấy đi?
  Vậy thì chúng con phải hiểu thế nào mới là "Cong Lý và Hoà Binh" va thế nào là "Cong Bằng và Bác Aí" ? Quá cao siêu Đức Cha ạ.

  • Thomas Thuong Le nói:

   Đúng như Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nói "Sẽ đến lúc những CON CHÓ CÂM muốn SỦA cũng không thể SỦA được", vì bị cục XƯƠNG lớn qúa nghẹt cổ họng chỉ sủa được khào khào nói năng loanh quanh. Ôi buồn và đau đớn thay cho GHVN bị một đàn CHÓ CÂM dẫn dắt.

 37. DNT nói:

  1.Trong việc bầu chọn đại biểu dòng tham dự ĐHDC,có ai 'gọi điện thoại ' và có ai 'nhận điện thoại ' không ?
  2.Một đàng cũng cần CL-HB, một đàng cũng phải làm cho sự hiện hữu của mình hiệu quả về mọi phương diên. Sau khi "cân đong đo đếm", bên nhẹ ký là: người nghèo khổ,quyền lợi người CG, giáo dân,lm,tusĩ,TGM đáng kính bị bách hại,Thánh giá bị đập vụn

  • ng.ng nói:

   mới ngày đầu khai mạc, ngài hồng y và ngài chủ tịch đã cho mời ủy ban tôn giáo đến để chúc mừng và dằn mặt rồi, bác còn hỏi có ai gọi điện thoại không? như vậy cũng đủ bảo đảm chiếc ghế chủ tịch cho ngài Nhơn rồi, vì nhìn thấy ủy ban tôn giáo ai dám ngồi vào đó. giáo dân đòi công lý thì mấy ông giám mục bảo là chính trị, còn chuyện họ làm như thế thì không là chính trị. đúng là nghịch lý. bao giờ tôn giáo và chính trị hoàn toàn biệt lập thì con người mới dám sống cho Lý Tưởng của mình.

  • giao dan Sai gon nói:

   Tôi tự hỏi : vậy HĐGMVN và những ủy ban "hữu danh vô thực" đó sẽ mang lại ích lợi gì cho những giáo dân thấp cổ bé họng chúng tôi ??? Nếu giáo dân chúng tôi không còn tôn trọng nữa thì các giám mục chỉ còn được sự thừa nhận của Nhà nước ??? Hãy nhớ : "Đừng sợ những kẻ chỉ có thể giết được thân xác các con, hãy sợ Đấng có thể ném cả hồn lẫn xác vào hỏa ngục "

 38. Thanh Tran nói:

  GM Linh nói : " Chữ 'đại hội' tự nó có nghĩa là sự lắng nghe"?! Trời! Cái nghĩa này ngài học ở đâu vậy? Đại hội là một cuộc hội tụ đông người để cùng bàn thảo và đưa ý kiến cho một vấn đề lớn, quan trọng, chứ chỉ ngồi mà "lắng nghe" sự dẫn dắt, chỉ đạo thì là đại hội của đảng CS rồi còn gì?! Chính đây là "tinh thần" của ĐHGM kỳ này, nên mới đẻ ra cái "kết quả đã được lãnh đạo…đảng chỉ định sẵn" như thế! Hèn gì!!!

 39. Dinh Van nói:

  Không thể trách ĐGM Linh được bởi vì HĐGMVN là một tổ chức hữu danh vô thực,chẳng có một hoạt dộng chung nào để bảo vệ đàn chiên của mình mà chỉ có đồng cảm thôi,còn mạnh Giáo phận nào lo cho Giáo phận đó.Gặp được Giáo phận nào có vị Mục tử nhan lành thì chiên được nhờ,còn gặp Mục tử đồng thuận với Sói thì chiên sẽ bị sói ăn thịt,còn Mục tử cứ ăn no ấm cật,sống chết mặc bay,tiền thầy bỏ túi.Cứ đến hen lại họp hành rình rang,ban này tổ chức nọ chúc mừng rồi ra một cái thư chung chung,vậy là xong.

 40. PIERRE nói:

  Cảm tạ Cha Chí Thánh, qua bài phát biểu hôm nay của đức GM Linh con được hiểu thêm phần nào về cái tổ chức gọi là HDGMVN. Trước đây, trong ngày đón TGM Phó của Hà Nội-Giám Mục hay "vâng phục hoặc cúi đầu" Nhơn, nghe bài chào đón của GM Linh con thấy phần nào ấm lòng và thêm vững niềm tin vì tin rằng trong cái tổ chức gọi là HDGMVN vẫn còn những GM hết lòng vì đoàn chiên như Đức Tổng GM Ngô Quang Kiệt, GM Linh…Nhưng hỡi ôi! nay thì niềm tin ấy đã tan khi nghe GM Linh phát biểu như thế, phải chăng qua ĐH vừa qua, GM Linh đã "được" Dàn đồng ca áo tím, đứng đầu là GM Minh (GM đang phụ trách Giáo phận mà con là một con chiên) lên lớp giáo huấn cho biết thế nào là phát biểu để không làm phiền lòng lũ tà quyền cs, thế nào là đối thoại, thế nào là "câm như bấy sói dữ"…Xin Chúa Thánh Thần, xin Mẹ Maria hãy luôn che chở Giáo hội Việt Nam chúng con nhé. Cảm tạ Cha đã ban cho GH chúng con những Mục Tử thật nhơn đức, thánh thiện và hết lòng vì đoàn chiên của mình: ĐHY Thuận, ĐHY Tụng, Đ Tổng GM Điền, Đ Tổng GM Kiệt…

 41. Ái Vân nói:

  Thật không thể hiểu nổi các mục tử lại trả lời quanh co, né tránh vấn đề như thế. Giáo dân hôm nay, có lẽ họ không dễ bị lừa gạt bằng những lời giải thích hoa mỹ, lạc đề từ môi miệng các mục tử nữa đâu.
  Thật đau xót …

 42. An Đức nói:

  Thử áp dụng quan điểm của HĐGMVN theo cách trình bày của Phó Chủ Tịch HĐGM về “công lý”:
  “ …‘Công lý’ cũng đồng nghĩa với ‘tình thương’, con người sống với nhau bằng sự tôn trọng quyền lợi của nhau, tôn trọng những sở thích của nhau…” (Trích lời ĐC Linh)
  Thí dụ : HĐGM đang đứng giữa 2 đối tượng đối lập về quyền lợi với nhau.
  Một bên là các nhà tư bản trong và ngoài nước, có sự hỗ trợ của một số các quan chức, muốn giải tỏa một vùng đất canh tác và một vùng dân cư nông thôn đang ổn định từ lâu (có thể cả trăm năm).
  Một bên là các nông dân sở hữu số ruộng, rẫy, làng xóm của họ.
  Nông dân không muốn bị giải tỏa dù được đền bù vì xáo trộn cuộc sống và vì không biết sẽ sinh sống ra sao sau khi nhận một ít tiền mà mất nhà, mất đất. Các nhà đầu tư thì nhất quyết dựa vào các quan chức để giành cho được vùng đất này vì nó hứa hẹn sẽ đem lại rất nhiều lời lãi cho họ.
  HĐGM sẽ có động thái : Kêu gọi yêu thương, tôn trọng quyền lợi của nhau, tôn trọng sở thích của nhau.
  Giới đầu tư họ nói thương nông dân bằng cách trả tiền đền bù việc giải tỏa đất, nhưng sở thích của họ là kiếm được tiền và rất nhiều tiền, nên nhất quyết nông dân phải ra đi.
  Còn nông dân thì chỉ xin được hai chữ bình yên. Hai nhóm quyền lợi này giằng co nhau.
  HĐGM không lên tiếng, để mặc những nông dân nghèo với hai bàn tay trắng cho giới đầu tư giàu có và các quan chức địa phương xử lý. Nếu nông dân nào chết thì đó là do bệnh tim. Riêng HĐGM thì không có trách nhiệm gì vì ” … Hội đồng Giám mục Việt Nam có sứ mệnh mang tính toàn diện, chứ không phải chỉ đấu tranh cho công lý và hòa bình…”. (Trích lời ĐC Linh)
  Than ôi !

 43. doan nguyen anh nói:

  Các giam mục Việt Nam đừng nên làm trò hề cho thiên hạ nữa. Cái Uy Ban Công lý va Hoa binh nên sửa tên lại đi thành UY BAN BE CONG CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH thì tốt hơn.
  O6ng giam mục Hợp nắm cái Uy ban nầy thì ciu NHƯ ĐI ĐONG CÁI UY BAN NẦY rồi.

 44. Hong An nói:

  Thực ra không ai cần các GM phải làm chính trị, chỉ cần họ hướng dẫn GH đi đúng đường. Tôi vẫn băn khoăn về cách hành xử của HĐGM trong vài trường hợp thì nay đã sáng tỏ .
  Từ vụ Lê khắc Từ đến Thánh Giá Đồng Chiêm mấy ai trong 7 triệu giáo dân biết mà phải lo. Cứ mũ gậy và một số lớn giáo dân theo mình là đủ rồi, dù Sự Thật và Chân Lý mà chỉ một thiểu số biết và lên tiếng thì cũng không quan trọng, vẫn còn cho số đông (bị bịt mắt) theo ta mà.

 45. Hong An nói:

  P2:
  Hệ qủa là một bức tranh u ám cho GH Việt Nam : Một đoàn chiên bị bịt mắt đi theo các ….. câm.
  Vì thế mới sảy ra những chuyện đau lòng :
  LM Huỳnh công Minh đã đưa ĐHY Thuận đi tù, nay lại chủ tế lễ giỗ và trong phần tiểu sử nói rằng vì hoàn cảnh ĐHY phải đi xa một thời gian dài .. dối trá đã vào nhà thờ, nói một nửa sự thật là nói dối tinh vi nhất.

 46. Hong An nói:

  P3:
  Khi 2 trong chín thày của dòng CCT bị ngụy quền làm khó dễ như Cha giám tỉnh đã nói rõ thì không ai dám phong chức cho họ trong khi phong chức LM là quyền của GH, để rồi ĐC Oanh phải lặn lội từ Komtum vào để làm việc này. Xét cho cùng thì mấy ai trong 7 triệu giáo dân biết việc này !!! chuyện nhỏ.

 47. bui nói:

  Đảng CSVN là một đảng nhỏ, cùng lắm là hơn 1 triệu đảng viện, còn Dân Công Giáo hơn 7 triệu dân. Cho lên, Ủy Ban Công Lý-Hòa Bình lập lên, cũng chỉ để bênh đỡ đảng bé nhỏ này ,để dân chúng đông dảo khỏi bị ăn hiếp. Vậy việc làm của HDGMVN không chính đáng là gì mà cứ đòi các GMVN đứng về "phe ta" đông số, mà ức đáp "phe lạ, người lạ" thiểu số!!!! Khi dân Công Giáo tụ lại "la làng" phe đối địch bao giờ cũng đông nhiều gấp trăm, còn người "hầu của dân" chỉ là con số nhỏ, có dụng cụ tự vệ là việc dễ hiểu, đó mà!!!

 48. bui nói:

  Thầy Linh giờ cũng hết linh rồi. Tiếng nói của mình tự mình hạ mình. Tôi cũng thế. Nếu tôi là GM trẻ, thì tôi còn có thể đi lên Hồng Y Giáo Chủ. Từ LM bước lên GM thật là dài, cho nên cần ủng hộ của dân. Còn từ GM bước lên Hồng Y Giáo Chủ là bước ngắn, cần chính quyền, vì không có chính quyền thì tôi không thể lên Hồng Y được, dân không cần, triệu triệu người dân Công Giáo ngoan đạo cũng không đưa tôi lên Hồng Y Giáo Chủ được, do đó, con đường hiệp thông với Chính Quyền là con đường khôn ngoan tôi lựa chon, không riêng gì các vị GMVN trẻ hiện nay.

 49. Đọc xong bài phỏng vấn GM Linh, lòng tôi cũng thấy nặng trĩu như quí vị vậy…

  Và như tôi đã chia sẻ, là chỉ có Thiên Chúa mới có thể thay lòng đổi dạ con người được mà thôi. Và trong số những ‘con người’ này, không biết có bao nhiêu vị đã bị cs gài bẫy để rồi tạo áp lực buộc phải làm theo lệnh của chúng?! Trường hợp này lại càng khó khăn khôn lường cho việc ‘phản tỉnh!’ Cách đây vài tháng, tôi có đọc ở đâu đó bản tin về một LM [GM?] bị cs Balan [Cuba?…] gài bẫy, rồi bắt ngài phải làm theo lệnh của chúng. Về sau, ngài hối hận và đã nói thẳng với những kẻ gài bẫy ngài rằng: “Các ông cứ đưa việc làm đó của tôi ra ánh sáng. Tôi nhất định không để các ông áp đảo nữa. Và tôi sẽ viết một lá thư kể rõ mọi sự cho mọi người. Rồi tôi sẽ xin rút lui…” Chỉ có Ơn Chúa mới có thể làm cho ngài trỗi dậy được mà thôi. Chúng ta, một mặt tường trình đầy đủ các sự kiện lên ĐTC, mặt khác phải tăng cường việc cầu nguyện xin Ơn Chúa Thánh Thần… Chỉ có thế, mặt Trời mới có thể lại mọc trên quê hương và trên GHVN.

  Mong lắm thay!

 50. D.M. Ty Quang Nguyen nói:

  Kính thưa Đức Cha Linh : Con không Hiểu người Dân Mất Đất Đai ,Giáo Hội Mất Dất , Mất các Cơ Sở đi đòi lại thì NGÀI cho là Mầu Sắc Chinh Trị Thư Ngài ?Còn nhiều điều muốn hỏi nữa nhưng con thấy rằng nếu có hỏi cũng chỉ được trả lời như CỘNG SẢN mà thôi . Xin DƯỢC Hết Ý KIẾN .

 51. Hiếu nói:

  Mong sao các vị GM mới được bầu vào các chức vụ trong HDGM sáng suốt và hãy lo lắng hơn cho GH VN. chính các ngài đang lèo lái con thuyền Giáo hội giữa biển khơi bao là đầy sóng dữ. Nếu có những vị mục tử bị chỉ trích quá nhiều thì các ngài bây giờ là thời điểm để chứng tỏ tấm lòng của người cha chung đối với con cái mình.

  • Nha Trang nói:

   Các ngài lo chống chế, lo tô đầu nầy sơn lại đầu kia cái nhà rách vẫn rách, dột vẫn dột, còn lại chút thời gian thì ngồi nghĩ việc che đậy sự thật với Vatican và tìm cách bịt miệng bịt mắt tu sĩ , giáo dân sao cho khéo léo nhất,… còn hơi nũa đâu mà chứng tỏ tấm lòng cha hiền anh thảo….

 52. Nguoi Viet nói:

  Chúng ta không nên trách cứ hay kết án ĐC Linh trong tư thế là phó chủ tịch với những ngụy biện quá rõ ràng này, vì đây không phải là của riêng ngài nhưng là của chung các người đang lãnh đạo HĐGM với sự chuẩn nhận và "phép lành" của Đảng Cộng Sản. Đừng quên là trong HĐGM vẫn còn nhiều vị tài ba đạo đức nhưng họ nhìn xem gương Đức Tổng Kiệt như một lời đe dọa của người Cộng Sản luôn man rợ (không phải chỉ năm 1954 hay 1975!). Bổn phận giáo dân là nâng đỡ và cộng tác với các mục tử chân chính này. Đừng để các ngài cô đơn và bỏ cuộc. (Còn tiếp)

 53. johnloc nói:

  "Tại Việt Nam, từ trước đến nay do tình hình nhân sự không đủ. Nay có thêm người, nên thêm Ủy ban. Đức giám mục mới nhất của Việt Nam, đức cha Nguyễn Thái Hợp, giám mục Vinh làm chủ tịch".

  1. Trước đây không có ủy ban đó vì không có nhân sự? Một HĐGM có đến hơn 30 GM lại 'không có nhân sự' để thành lập ủy ban đó, trong khi đó, HĐGM có ban này ban kia?

  Phải chăng vì các GM không muốn lập một ủy ban như vậy chỉ vì đơn giản không thấy cần thiết vì ở VN 'công lý và hoa bình' có dư thừa thành lập làm gì? Hay không lập ủy ấy chỉ vì chưa được sự đồng ý của 'cấp trên'?

  Nay thành lập vì có 'nhân sự', đó là ĐC Hợp – chủ tịch CLB Nguyễn Văn Bình.

  2. Với việc chọn ĐC Hợp làm chủ tịch ủy ban và cách trả lời, giải thích của ĐC Linh về ủy ban đó, chắc cũng không hy vọng gì nhiều về ủy ban này.

  3. Hơn nữa, có thể lập ủy ban đó cũng chỉ có lệ vì như cha Pascal Tỉnh nói, HĐGM VN có Uỷ ban Truyền thông Xã hội, nhưng khi xảy ra các sự kiện như Thái Hà hay Tam Toà, xem ra Uỷ ban đó chỉ là một cỗ máy trùm mền mà thôi”.

  4. Việc HĐGM không đề cập gì đến lũ lụt tại miền Trung trong các buổi thảo luận trong đại hội và đặc biệt Ủy ban bác ái của HĐGM VN không lên tiếng, hay cử người ra miền Trung thăm, động viên, cứu trợ người dân miền Trung cho thấy, HĐGM và các Ủy ban vẫn không quan tâm gì hay sống xa rời nhân dân, giáo dân.

  5. Nếu thực sự đồng hành, đồng cảm, đồng sinh, đồng tử với nhân dân, và con chiên của mình, HĐGM không vô tâm, vô cảm như vậy?

  6. Đâu rồi những hình ảnh của những mục tử đích thực biết lặn lội tìm đến thăm các nạn nhân trong lũ lụt như Đức tổng Kiệt đã từng làm trước đây?

 54. TVS nói:

  KB: Kẻ hay nghi ngờ thì nhìn đâu cũng thấy thù địch và lực lượng diễn biến hòa bình; Người căm phẫn CS thì nhìn đâu cũng nghi nghi là CS ! Bác sĩ thì nhìn đâu cũng có vi trùng gây bệnh. Các bác có tài thì cứ tìm xem trên đât nước VN ai là CS ? Tôi dám khẳng định chẳng còn ai là CS nữa đâu, có chăng chỉ là tên gọi mà thôi. Nói các ĐGM làm theo ý CS là làm sao ? Công Lý là Công Lý, Sự Thật là Sự Thật. Chúa Giesu biết Gioan B. bị giam cầm, bị sát hại – Các bác khám phá xem Chúa đã phản ứng thế nào thì sẽ có cái nhìn thoáng hơn về HĐGMVN đang phải đương đầu trong cái bối cảnh hiện tại. Giuda bán Chúa chưa hẳn do tham tiền nhưng có thể vì đã quá lạc quan là “Thầy mình quyền phép thế thì ai làm gì được, ông tự tử trong trạng thái tâm lý cân bằng hay khập khiễng ai mà biết được. Xin các bác đừng vội quá lời, cứ tin tưởng chờ đợi Giờ Của Thiên Chúa.

  • Nha Trang nói:

   "trông trái thì biết cây" : trông kết quả bầu bán thì biết HĐGM VN nhiệm kỳ XI cũng ươn hèn mục nát như đa số các vị trong HĐGM nhiệm kỳ X, vì có thay đổi nhân sự mới mẻ tốt đẹp gì hơn đâu !!
   Chỉ thấy có được đấng bậc đáng tin ,đáng kính ,đáng trông cậy như Đức Tổng Kiệt, Đức Cha Oanh thì bị "cơ cấu bè phái 8 áo tím háo danh háo quyền" đưa ra ngoài HĐGM. Không cần nói là CS hay không CS, mà chỉ cần thấy việc tái đắc cử , ưự việc đó cũng LÀM CHỨNG RẤT NHIỀU ĐIỀU TIÊU CỰC rồi. !!!
   Tuy nhiên, viên đá người ta loại ra, sẽ lại là viên đá góc nhà, …….

  • thy thy nói:

   Thánh Gioan lên án vua Herod đạo lý sa đọa; Chúa Giê su lên án thầy cả tế lễ vô cảm bỏ mặc nạn nhân, tố cáo bọn pharisieu giả hình biến nhà Chúa thành hang ổ trộm cướp . Hội đồng Giám mục VN hiện nay, chẳng giống Gioan, chẳng giống Chúa, mà giống Pharisiêu!

 55. Nguoi tin huu Kito nói:

  Càng đọc các lời phỏng vấn của các GM, tôi càng thương cảm cho giáo dân Việt Nam của tôi. Sự gian dối, thiếu chân thật đã len lỏi vào đời sống các bậc tu hành, thậm chí lên đến thượng tầng của GHVN. Xin Quí GM giữ lại cho chúng con một chút thể diện người công giáo Việt Nam.

 56. Người Yêu GHVN nói:

  Trọng kính Đức Cha Nguyễn Chí Linh
  Phát biểu của Đức Cha trong buổi lễ hôm 7/5/2010 do đức TGM Ngô Quang Kiệt chủ tế, đón tiếp ĐC Nhơn, đã được rất nhiều người hâm mộ và đánh giá cao, nhưng bài phỏng vấn sau đó cũng như lần này với đài RFA, con không đồng tình với Đức Cha về nhiều điểm!
  Đức Cha né tránh, không dám trả lời thẳng vào các câu hỏi. Con đề nghị với Đức Cha, nếu muốn nói thì phải nói THẬT, còn không thì thẳng thắn từ chối phỏng vấn, đừng làm kiểu này sẽ chỉ làm mất uy tín và giảm sự kính trọng của giáo dân đối với Đức Cha mà thôi. Kính

 57. Người Yêu GHVN nói:

  Kính ĐC Linh
  Con đồng lòng với ĐC rằng; ‘Công lý’ cũng đồng nghĩa với ‘tình thương’, con người sống với nhau bằng sự tôn trọng quyền lợi của nhau, tôn trọng những sở thích của nhau…, vì chỉ có SỰ THẬT thì mới có CÔNG LÝ, và chỉ khi con người tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe tiếng nói của nhau thì mới có thể có "Hoà bình". Nhưng không ý với ĐC rằng; "Bây giờ trong bối cảnh Việt Nam có một số biến động, phần nào mang màu sắc chính trị, nên người ta hiểu công lý là phải đấu tranh cho quyền lợi của người Công giáo, chẳng hạn vấn đề đất đai."

 58. Tạ Tuyên nói:

  GM Nguyễn Chí Linh: Có lẽ dư luận chung hiểu khái niệm ‘công lý và hòa bình’ khác với quan điểm của giáo hội Công giáo. ‘Công lý’ cũng đồng nghĩa với ‘tình thương’, con người sống với nhau bằng sự tôn trọng quyền lợi của nhau, tôn trọng những sở thích của nhau.

  Chắc đây là" Hoà Bình và Công Lý theo định hướng XHCN" của gm Nguyễn Chí Linh!

 59. Người Yêu GHVN nói:

  Thưa Đức Cha
  Việc đất đai của GH hay của nhân dân cũng thế, bị nhà nước cướp chiếm, cưỡng đoạt cũng là bất công, vi phạm Công lý, thiếu công bằng!
  Công Lý chỉ có thể được thực hiện tương tự như Chúa Giêsu đã phán "Của Cézar hay trả lại cho Cézar"! Vậy của GH hãy trả lại cho GH, và của nhân dân thì phải trả lại cho họ!
  Do vậy, theo con, "Có người còn cho rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam phải lên tiếng để bênh vực quyền lợi. Nguyện vọng đó RẤT chính đáng (không có chữ nhưng)

 60. Ngơời Yêu GHVN nói:

  Tiếp theo
  Nhưng Đức Cha đã mâu thuẫn khi nói rằng; "nhưng Hội đồng Giám mục Việt Nam có sứ mệnh mang tính toàn diện, chứ không phải chỉ đấu tranh cho công lý và hòa bình". Thưa Đức Cha, sứ mệnh nào của HĐGMVN cao quý hơn là rao giảng phúc âm, tranh đấu cho Công Lý và Hoà Bình để bảo vệ GH?
  Con xin lỗi Đức Cha để nói lên rằng, nếu không vì "Sứ mệnh" nêu trên, thì sự hiện diện của tất cả HY và các GM trong HĐGMVN chỉ bằng thừa mà thôi!

 61. tran nam nói:

  Hoan hô. Nay chúng ta đã có UB Công lý vàHòa bình. Cầu Chúa Thánh thần soi sáng cho các Ngài luôn sáng suốt, đi đầu để dẫn dắt chúng con xuống đường đấu tranh để giành lại công lý, hòa bình, dân chủ… mà lâu nay chúng con đã mất đi để chúng con khôngphải sống trong đau thường, tuỉ nhục, đói khổ hàng ngày.Chỉ có các Ngài mới đủ khả năng dẫn dắt điều đó. Phải lấy lại những gì đã bị mất từ hơn 50 qua, như vậy chúng con, hơn 8 tri65u dân Chúa mới được nở mày nở mặt.

 62. Chien Chien nói:

  Thưa Quí vị, thiết nghĩ chúng ta chẳng cần phải tranh luận làm gì nữa cho mệt. Bởi vì UBCLHB ra đời chỉ để cho có mà thôi ấy mà. Quí vị đọc kỹ mà xem, GM Linh nói đây này: “Thực sự ra Ủy ban Công lý và Hòa bình là một ủy ban mà hầu hết Hội đồng giám mục nào cũng có. Đây cũng theo cấu trúc của Vatican”

 63. Tran Nam nói:

  Nghe ĐC Phó Chủ tịch trả lời, giáo dân chúng con không ok lắm về một số vấn đề. Trước đây nghe bài phát biểu của Ngài trong ngày TGM Hà Nội đón TGM phó, giáo dân nghe mát lòng bao nhiêu thì càng ngày lời phát biểu của Ngài càng trở nên “khô hạn” bấy nhiêu.

  Đề nghị Dòng Chúa Cứu Thế xác nhận với công luận rằng việc không có tên trong thành phần đại biểu dự ĐH, nguyên nhân như ĐC Phó CT nói là đúng hay sai?? Mà có đúng là phải chia nhau “vé” tham dự thì cũng phải trên nguyên tắc ưu tiên chứ. Lại một phát ngôn đánh lừa dư luận nữa chăng???

  UB Công Lý và Hòa Bình mà lâu nay cộng đồng thắc mắc không có và mong đợi nó đến để lên tiếng cho những con người thấp cổ bé họng bị áp bức… , nay đã có nhưng cộng đoàn được một phen “tẽn tò” rồi nhé. Nó xuất hiện không phải để dành cho anh chị em chúng ta đâu, xin đừng mơ, đừng chờ đợi và đừng hy vọng nữa hỡi anh chị em đau khổ ơiiii.

 64. hoanbui nói:

  Thật là miệng lưỡi rắn! Đối với sự việc ở Cuba thì mỗi nước mỗi khác,còn UBCLHB thì các nước khác có thì mình cũng phải có.Thế là thế nào,thưa ngài Phó Chủ tịch?

 65. TRUONG nói:

  cách trả lời lòng vòng và vô trách nhiệm của các vị lãnh đạo như thế thì giáo hội không nhận " nhiều lời chỉ trích và nặng nề như thế" mới là lạ. nói chung là hình như giáo hội không chọn được những vị lãnh đạo xứng đáng thì phải. vị nào xứng đáng thì nhà nước cho đi tù hay là cho về hưu sớm hết rồi.

 66. An Binh nói:

  "Cần phải khống chế con số, chứ không thể có chỗ cho tất cả mọi người được."
  Hay quá !Thưa Đức Cha.
  Đến ngày phán xét nếu Chúa cũng nói : "Cần phải khống chế con số, chứ không thể có chỗ cho tất cả mọi người được." thế thì Đức Cha vào hay ra thưa Đức Cha. Hồi trước khi Đức Tổng Giu se bị ép rời nhiệm sở , Ngài đã có lời làm cho con cái mừng thầm những tưởng vắng Đức Tổng sẽ có người kế nhiệm làm chỗ dựa cho những người bé mọn. Khi ấy cũng còn nhiều dấu hỏi, còn bây giờ thì đã rõ rồi. Xin thành thật chia buồn với những ai còn hy vọng vào những điều không có thật !

 67. Tư Ếch Sài Gòn nói:

  Đức Kitô xuống thế làm người, điều quan trọng là để giải phóng con người khỏi tội lỗi, khỏi những vướng mắc nội tâm.

  Thiệt là hay cho cau tra lời cũa GM Linh … Chúa xuống trần gian dể GIẢI PHÓNG Con nguoi . Không biết GM hoc cái câu naỳ ở dau ? Đúng là luận điệu cộng sản … Than Oi …Hu..Hu..Hu…

 68. Người Yêu GHVN nói:

  Góp ý của tôi cách đây hơn gần 2 giờ mà chưa thấy hiển lộ, chắc là bị quên rồi?

 69. nguyễn bá văn nói:

  Một phong cách trả lời phỏng vấn rất HÈN.

 70. joseph do nói:

  Những biến cố của giáo hội hoàn vũ nói chung,và của giáo hội VN nói riêng xảy ra trong những năm gần đây đã phần nào ảnh hưởng đến đời sống đức tin của tôi. Thành thật mà nói,với giáo hội hoàn vũ, thì sự kiện "Xách diễu tình dục" của các linh mục, tu sĩ trong giáo hội chỉ làm tôi buồn lòng,nhưng không thất vọng. vì tôi tin rằng qua sự kiện này, các vị lãnh đạo giáo hội hoàn vũ sẽ làm tốt đẹp hơn.
  Nhưng còn đối với HĐGMVN thì sao??? . Niềm tin của tôi đối với HĐGMVN hiện nay rất là tệ…..thật tệ lắm.

 71. Thy Thy nói:

  Lần trước viện cớ tới nước Pháp để tấn phong cho một tu sĩ thuộc địa phận của mình, đ/c Linh phát biểu trong một cuộc phỏng vấn nhằm khẳng định cái sự thật "thực" là Đức Cha Ngô Q. Kiệt từ nhiệm vì lý do sức khoẻ thì Tôi thấy ngài Linh đã hết linh rồi.

  • thy thy nói:

   Nhắm mắt trước các sự sa đọa đạo lý và các bất công xã hội, các vụ công an giết người dân vô tội hằng ngày hằng giờ, trong cuộc phỏng vấn với báo chí Pháp, đ/c Linh nói rằng càng ngày người Công Giáo (ý nói là HĐ GM hiện nay) và người Cộng Sản ngày càng hiểu rỏ nhau hơn.
   PS: Một bên thì muốn làm quan độc thân phục vụ cho triều dình cộng sản, còn một bên thì muốn độc tài độc đảng độc ác tham lam. Cho nên mới xảy ra đ/c Tri thay mặt công an csvn điều tra cái chết của anh Năm giáo xứ Cồn Dầu, và khuyến dụ vợ của nạn nhân viết lời Tự Khai Chồng Chết Vỉ Đột Tử thể theo ý nguyện của Công An. Còn trong thơ gởi cho Giáo Dân thành Hổ, hy Mẫn khuyên giáo dân có bổn phận phải gia cố cái nhà nước ác độc và bất nhân này.

 72. D.M. Ty Quang Nguyen nói:

  Kính Thưa Quý Vị : Con xin Đề Nghị với toàn thể Quý Ngài Độc Giả của NVCL chúng ta không nên Phê Phán các Vị GIA!M MỤC nữa : LÝ DO : Nếu cứ phê phán thêm thì E RẰNG các NGÀI vì TỰ ÁI sẽ TRẢ MŨ, GẬY về Tòa Thánh thì lấy ai mà Coi Sóc con Chiên bây giờ………………….. Xin CÁM ƠN QUÝ VỊ

  • Vũ Tùng nói:

   Các ĐGM (trừ một số GM như Tổng Kiệt, GM Thuyên, GM Oanh) còn biết TỰ ÁI thì hồng phúc cho đoàn chiên của Chúa.

  • Nha Trang nói:

   Chúng ta cùng hiệp thông chia sẻ tâm tình lo âu cho GH với các vị Giám mục "như thế", chúng ta đâu có được tư thế đứng trên tòa giảng "nói kháy" như ngài Khảm, ngài Đọc, ..v..v..
   Nếu các vị ấy còn biết "tự trọng" thì thật là phước lớn cho GHVN, các vị ấy chỉ biết tự ái thôi, và sự kiện "tái đắc cử" là hậu quả của lòng tự ái đấy. Tự yêu bản thân hơn tương lai GH, hơn thập giá Chúa… các Ngài đâu dám vác thập giá nhưng lại khoái mão triều thiên.

 73. Giáo dân Sài Gòn nói:

  Cái kim dấu trong áo lâu ngày cũng lòi ra. Quý vị sẽ thấy những cái kim khác sẽ lòi ra nay mai. Xin quý giáo dân trong nước hãy nói cho mọi người biết tư cách và hành động của loại mục tử đó. Xin quý giáo dân ở hải ngoại đừng bao giờ tiếp đón họ, thậm chí nếu thấy họ xuất hiện ở đâu xin hãy biểu tình phản đối. Giáo Hội Việt Nam cần phải cắt bỏ những loại UNG NHỌT nầy, để cho Giáo Hội luôn được thánh thiện và tinh tuyền. Mặt khác xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho các mục tử đích thực để các ngài thêm can đảm và khôn ngoan để đưa Giáo Hội qua khỏi nguy nan.

 74. Son nói:

  Tôi nhĩ là chừng đó comments cũng quá đủ để thấy sự thật : lachete deguisee.

 75. Giuse nói:

  Đức Cha Linh nói rằng: “Hội đồng Giám mục Việt Nam có sứ mệnh mang tính toàn diện, chứ không phải chỉ đấu tranh cho công lý và hòa bình.” Còn Chúa Giêsu thì lại nói: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga.19,37b). Như thế thì há ra sứ mệnh của HĐGMVN còn lớn hơn cả sứ mệnh của Chúa Giêsu nữa hay sao ? Hay là Đức cha Linh cho rằng “Công Lý” không phải là sự thật ?

 76. thuongdanviet nói:

  ” Bởi vì đa số người giáo dân Việt Nam sống đạo bình thường chứ không đòi Hội đồng Giám mục Việt Nam phải làm ‘thế nọ, thế kia’. ” Giám mục Nguyễn Chí Linh .

  Có ai hiểu được ý này không? Phải chăng máu giáo dân vẫn đổ, Thánh Gía, tượng Me Maria vẫn bị đập bỏ, Thái Hà,Khâm sứ, Tam Tòa,,,vẫn tái diễn……còn HĐGMVN vẫn rung đùi MẶC KỆ BAY,…

  Có ai hiểu được ý này không? Giải thích dùm tớ với.

 77. Nguyễn Xuân Vinh nói:

  "Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh: Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng là con người Việt Nam nên phải có sự dè dặt nào đó khi quyết định làm ‘việc nọ, việc kia’.." ông Nguyễn Chí Linh, Giám Mục "tái đắc cử" chức Phó Chủ Tịch trả lời như vậy thì biết người ta (Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam) sợ cộng sản lắm rồi, xin tha cho người ta.

 78. Quý nói:

  Uỷ ban Nobel Hòa Bình thế giới đã quyết định trao giải Nobel Hòa Bình 2010 cho nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc Lưu Hiển Ba. Ông Lưu Hiển Ba vì đấu tranh cho quyền con người, quyền của người nghèo nên đã bị CS Trung Quốc bỏ tù 11 nam. Hành động dũng cảm của ông đã được thế giới tôn vinh.

  Trong khi đó UBCL &Hòa Bình của HĐGMVN được GM Linh tuyên bố rằng "Bây giờ trong bối cảnh Việt Nam có một số biến động, phần nào mang màu sắc chính trị, nên người ta hiểu công lý là phải đấu tranh cho quyền lợi của người Công giáo, chẳng hạn vấn đề đất đai. Thế nhưng thực sự không phải thế."
  Vậy lập ra UBCL &HB để làm gì nếu không bênh vực quyền lợi chính đáng như đúng tên gọi của nó là Công Lý và Hòa Bình? Hay chỉ lập ra cho có đoàn lũ? Hay cũng như nhà cầm quyền T.Quốc là kết án những người trao giải cho ông Lưu Hiển Ba. Thật hết nói!!!

 79. Ngô Tuấn Lộc nói:

  Thật là hết biết sau khi đọc bài phỏng vấn Đức cha Giám mục “tái đắc cử” Nguyễn Chí Linh . Cái vi diệu ở đây là Ngài trả lời trôi chảy ( hay là ” trơn tuộc”) mọi câu hỏi của nhà phỏng vấn mà cuối cùng ngẫm lại thì là trả lời như không trả lời . Cứ y như Nhà nước Cộng sản cũng sử chiêu này vậy. Đức Cha cáo buộc một số giáo dân đang thúc ép, cố tình đẩy HĐGM phải đối kháng với Nhà nước Cộng sản trong khi các đấng bậc có cái nhìn , cách hiểu khác hẳn với giáo dân : cái nhìn to tát hơn,tòan diện hơn . thế mới đáng là ” đạo đức thánh thiện”! Cớ sao đòan chiên cứ muốn đưa mục tử vào chỗ chết ?
  Tóm lại :
  1.Các ngài trong HĐGM không đi cùng hướng với đòan chiên : các ngài đang đi thụt lùi mặc cho đòan chiên không người chăn dắt đi về phía bầy sói! Ngài Nguyễn Chí Linh đã chính thức nói rõ cách hiểu, cách nhìn nhận giữa HĐGM và giáo dân có khác biệt đó sao. Ngài định nghĩa công lý hòa bình tương tự như nhà nước Cộng sản nói về nhân quyền đặc trưng của Việt nam .
  2. Đức cha Nguyễn Chí Linh từng nổi tiếng trước đây lẻ nào hôm nay lại nói ra những lời lạc điệu gây thất vọng quá chừng. Thật là phạm thượng, tôi đang tự hỏi HĐGM Việt nam gồm 26 vị áo tím , còn những vịa nào ‘ họat động bí mật” , ‘nằm vùng” trong nhiệm kỳ này sẽ bước ra sân khấu gở cái mặt nạ ” đạo đức thánh thiện” của mình.Hết cha Hợp, bây giờ có thêm cha Linh!
  3.Thà Đức cha không trả lời còn hơn trong việc giải thích về Đại hội Dân Chúa có một số dòng không được mời dự do không đủ ghế ngồi ? Nói lấy được.

 80. Nha Trang nói:

  Cách trả lời như thế thì thế nào tương lai đ/c Linh sẽ "hồng" hơn nũa.!

  Cách trả lời như thế để dọn đường cho "tương lai đ/c Linh !
  Có thể tương lai sẽ lại lên nối ngôi của tổng Nhơn cũng nên !!

 81. Jos Trần Huyền nói:

  Đọc bài Pv của Gia Minh với ĐC Linh tôi buồn nghẹn ngào, tôi quá thất vọng. Tôi không biết dùng những ngôn từ nào để bình luận trả lời của ĐC Linh nữa.

 82. Nha Trang nói:

  Đề nghi NVCL gửi bài phỏng vấn nầy cho Đức Giáo Hoàng xem để thấy thực trang của cái gọi là HĐGM VN NHIỆM KỲ XI .

 83. phan khoi nói:

  kinh thua GIAM muc NGUYEN chi LINH VA CAC gIAM mUC TRONG hoi dong giam luc vietnam:

  Chung toi chi xin Cac Giam Muc mot dieu:" khi qui vi muon to ra Tien Bo, cung voi Dinh cao Tri Tue< Kinh Xin Cac Giam Muc NEN TU TRONG VA TU CHE KHI MUON BAO VE CHE DO XA HOI CHU NGHIA.
  XIN CAC GIAM DUNG LAM GIAO DAN THEM THAT VONG.
  MONG THAY.

 84. Truong nói:

  Vậy thử hỏi GM Chí Linh rằng thì là bầu ra chức vụ chủ tịt công lí và hoà binh dể làm gì??? hay là làm công lý cho mấy cán bộ tham nhũng cùa vịt cộng được trắng án hay cho những nơi của người giáo dân bị chiếm để bọn cộng phỉ ở được hoà bình???

 85. Giuse nói:

  Kính thưa ĐC phó Chủ tịch,
  1. Đại Hội Dân Chúa đặc biệt chưa từng có nầy, ngoài số ghế dành cho các Đức Cha, nếu chỉ còn lại 5-6 ghế thôi,
  thì phải dành cho Dòng Chúa Cứu thế 1 ghế, chứ không phải mênh mông tới 300 ghế, mà DCCT lại không có ghế nào. Chính ĐHY TGM Sàigon phải có thư mời DCCT.
  2. Cha Nguyễn Văn Lý là người Việt Nam được tái đề cử lãnh giải thưởng Nhân quyền Sacharow Châu Âu năm 2010. Còn Các ĐGM cũng là người Việt Nam thì lại mời Chính Quyền CSVN tham dự Đại Hội lần thứ XI HĐGMVN 2010 ( con được thấy qua hình ảnh). Có vẻ như "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", phải không, thưa Đức Cha!

  • Cỏ ven đường nói:

   Xin NVCL tổng hợp những câu hỏi như thế này cùng với những bình luận có tính xây dựng của độc giả để gửi trực tiếp cho ĐC Linh. Và chúng tôi mong đợi câu trả lời thấu đáo của ĐC Linh. Xin ĐC Linh đừng lo rằng liệu chúng tôi có hiểu hoặc có chịu hiểu được ý ngài không. Gỉa như chúng tôi không hiểu được thì lịch sử sẽ hiểu được.

 86. Nguyễn Đức Cường nói:

  Không biết ĐC Linh có đọc được những bình luận này không nhỉ? Nếu không đọc được thì những gì Ngài phát biểu trong ngày lễ 07-05-2010 ở nhà thờ Lớn HN chỉ là sự "bốc đồng" nhất thời. Còn nếu đọc được những bình luận này chắc Ngài cạch đến chết sẽ không trả lời phỏng vấn nữa.

  Hy vọng Gia Minh có dịp phỏng vấn nhiều GM, qua đó làm lộ rõ chân tướng của những GM sống chết cho con chiên hay sống chết cho đảng và quyền danh của mình.

 87. Tuấn nói:

  Không biết ĐC Ngân và Tất có đi dự đại lễ 1000 vừa qua không? Nếu các vị có đi, xin NVCL phỏng vấn xem cảm tưởng của các ngài thế nào.

 88. Hoàng Trọng Nghĩa nói:

  Thưa BBT,

  Những bình luận về bài trải lời phỏng vấn trên của ĐC Linh đã phản ánh rất rõ dư luận chung. Ngoài ra những bình luận này có tính hàn lâm rất cao (Có thể nói rằng độc giả của NVCL phần lớn là trí thức. Mỗi bình luận mổ xẻ vấn đề ở mỗi góc độ và khía cạnh khác nhau). Vì thế tôi đề nghị NVCL tổng hợp các ý kiến bình luận trên cùng với nội

 89. Hoàng nói:

  dung bài phỏng vấn và các thông tin khác liên quan về kỳ họp HĐGMVN vừa qua viết thành một tập sách, dịch ra nhiều thứ tiếng để công bố cho mọi người đều biết. Tập sách này sẽ dễ dàng đến được với những giáo dân không có điều kiện truy cập mạng, hoặc không thể vượt tường lửa được.

 90. Hoàng nói:

  Phần đông giáo dân ,người không có điều kiện truy cập thông tin trên mạng hay vượt tường lửa, thường chịu nhiều thiệt thòi do sự xuống cấp, thỏa hiệp của các vị lãnh đạo trong GHVN. Chúng ta cần tìm cách đưa các thông tin trên trang NVCL đến với họ. In ấn các thông tin, các bài viết, các bình luận trên trang NVCL thành những tập sách nhỏ (có thể dưới dạng tạp chí) là cách đưa thông tin ngắn nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Mong NVCL nghiên cứu và xúc tiến cách làm này càng sớm càng tốt. Nếu NVCL phát động thu thập chữ ký để gửi lên ĐGH, thì việc in ấn/phát hành các tập sách này nên được thực hiện trước.

  • Giuse nói:

   Tôi đồng ý với ý kiến của vị này. Kính mong NVCL hãy để độc giả tiếp tục bình luận về bài trả lời của Đức Cha Linh. Nếu có thể được, xin NVCL hãy đưa bài này trở về lại với trang đầu. Tôi biết có nhiều GM và Lm cho trang NVCL là trang của ma quỷ, nên các vị ấy không bao giờ chịu đọc trang này đâu. Không những thế, họ còn ra sức cấm cách hoặc tuyên truyền để người khác không đọc trang này nữa. Mà nếu các vị GM- đối tượng cần phải lắng nghe nhiều hơn cả- mà

  • Giuse nói:

   Mà nếu các vị GM- đối tượng cần phải lắng nghe nhiều hơn cả- mà không chịu đọc trang này, thì bao tiếng than thở, bao lời kêu gọi thống thiết của chúng ta sẽ trở nên như những hạt bụi bay vào không khí hết. Vì thế, tôi đề nghị NVCL hãy để độc giả bình luận bài này thật nhiều. Sau đó hãy in thành sách, giống như những bài viết của Cha P. Nguyễn Ngọc Tỉnh đã được in thành sách vậy. Chỉ có cách này mới ép các vị GM tiếp cận với những lời kêu

  • Giuse nói:

   Vì thế, tôi đề nghị NVCL hãy để độc giả bình luận bài này thật nhiều. Sau đó hãy in thành sách, giống như những bài viết của Cha P. Nguyễn Ngọc Tỉnh đã được in thành sách vậy. Chỉ có cách này mới ép các vị GM tiếp cận với những lời kêu gào thống thiết của đoàn chiên mà thôi. Và cũng chỉ với cách này, nhiều Tín hữu khác mới có thể có được phương tiện để hiểu về Giáo hội VN. Chứ để bài viết này nguyên trên mạng, tôi e rằng có rất nhiều người sẽ không thể tiếp cận vì vấn đề Internet vẫn còn là một yếu tố thật quá xa vời đối với rất nhiều người dân Việt.

 91. Thy Thy nói:

  Đ/c Linh phát biểu "Công lý không phải là đấu tranh cho quyền lợi của người Công giáo." Thế thì Hội Đồng GMVN và uỷ ban Công Lý Hoà Bình đã đấu tranh như thế nào cho quyền lợi của công nhân đình công vì bị bóc lột, các người dân bị giam giữ trái phép, các tệ nạn bất công của xã hội, các nông dân bị mất đất không được đền bù thoả đáng. Cách trả lời quay quắt của đ/c Linh khiến Tôi càng thêm khiếp sợ hơn là cách trả lời của các quan độc thân trong Uỷ Ban Đàn Két cộng giảo!

 92. Van.Bui nói:

  Đọc xong bài phỏng vấn GM Nguyễn Chí Linh của Gia Minh mà tôi thấy buồn quá.
  Tôi đã cố gắng tĩnh lặng để suy nghĩ vấn đề 1 cách khách quan và công tâm. Nhưng cuối cùng vẫn phải nghĩ đến điều mình không muốn nghĩ, viết điều mình không muốn viết. Đối chiếu bài phát biểu của Ngài GM Nguyễn Chí Linh trong buổi lễ TGM Hà Nội đón TGM phó, và những câu trả lời trong bài phỏng vấn do Phóng viên Gia Minh thực hiện. Tôi lại phải gạt bỏ thêm 1 GM nữa ra khỏi những GM mà Tôi muốn kính trọng.
  Buồn mênh mang… buồn vô vàn …

 93. Doan Viet Luyen nói:

  Ủy ban Công Lý hòa bình được đặt ra chỉ để Ngài Bần đạo Nguyễn Thái Hợp có ghế ngồi . Bao nhiêu năm nay không lập ủy ban này do không đủ nhân sự ( Lời Đức cha Linh) . Xem ra thời gian tới, vai trò của GM Nguyễn Thái Hợp sẽ rất to lớn nếu kết nối với tam ca áo tím trong việc” hô mưa gọi gió “( nói nôm na là “hà hơi tiếp sức” ) trong Giáo hội Công giáo Việt nam!

 94. GD Trung Linh BC nói:

  Các vị chủ chăn là người có tránh nhiệm định hướng dư luận, nhưng ĐC Linh lại nói "Hội đồng Giám mục Việt Nam không thể giải thích, và nếu có giải thích không hiểu có người chịu hiểu hay không?" Vậy thử hỏi HĐGMVN sinh ra để làm gì? Đâu là vai trò ngôn sứ của HĐGMVN khi lúc nào cũng lưỡng lự "lên tiếng hay không lên tiếng" hay cứ "phải ‘cân, đong, đo, đếm’" hay thoái thác rằng "không biết ăn nói"?

 95. vỡ bờ nói:

  Đây là phần đưa tin từ Giáo hội Á Châu, bằng tiếng Anh, về mục đích của Ban Công Lý và Hoà Bình do ĐC Hợp làm trưởng. Đề tài là "Vietnamese Bishops act to protect Church Interests" = Giám Mục Việt nam hành động để bảo về quyền lợi của Giáo hội. Có đoạn viết: "He said bishops received many requests to act to protect Catholic interests, particularly in relation to disputes with the government over Church properties confiscated after 1954 in the north and 1975 in the south." = ĐC Linh nói là nhiều GM đã nhận được nhiều kiến nghị bảo vệ những quyền lợi của GH, nhất là liên quan đến việc CQCS chiếm tài sãn của GH từ năm 1954 và 1975 đến nay.
  http://www.cathnewsasia.com/2010/10/14/vietnam-bi

 96. Giuse nói:

  ĐC phó Chủ tịch phải nói rằng: Công lý là vấn đề có tính VĨ MÔ, ôi vô cùng rộng lớn! mà UB Công lý, giỏi như ĐC Hợp, sẽ đãm đang tất tần tật nay mai…Nhằm nhò gì vấn đề có tính VI MÔ là đất đai…để đó, UB Công lý thừa sức, thì nghe mới lọt tai được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: