Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp: "Các giám mục phải mạnh dạn đề cập đến nhân quyền ở Việt Nam"

Ngày thứ sáu tuần này, 22/10, ba năm sau khi được loan báo, án phong chân phước cho Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận sẽ chính thức được khởi sự, đầu tiên là ở cấp Giáo phận Roma.

Sinh ra tại cố đô Huế ngày 17-4-1928, Ðức Hồng y Nguyễn Văn Thuận chịu chức linh mục năm 1953 và năm 1967 được Ðức Giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm làm giám mục Nha Trang. Bảy ngày trước 30/4/1975, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn. Nhưng chính quyền không công nhận việc Ngài được bổ nhiệm và đã bỏ tù Ngài trong 13 năm, trong đó có chín năm biệt giam. Ðược trả tự do năm 1988, Ngài được phép ra nước ngoài năm 1991, nhưng trong khi ở hải ngoại, Đức Hồng y Thuận bị cấm trở về Việt Nam.

Năm 1994, cảm mến tài năng và đức độ của Đức cha Thuận, Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolồ II triệu Ngài sang Rôma, giao cho giữ chức vụ cấp cao tại Vatican và đến ngày 21/2/2001, phong chức Hồng y cho Ngài. Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận cũng đã được Giáo hoàng cất nhắc lên giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình từ năm 1994, rồi làm Chủ tịch từ ngày 24/6/1998 đến 16/9/2002, khi Ngài qua đời.

Án phong chân phước cho Đức Cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận diễn ra vài ngày sau khi Hội đồng Giám mục Việt Nam lần đầu tiên từ năm 1975 đã thành lập Uỷ ban Công lý và Hòa bình, một uỷ ban sẽ hoạt động theo khuôn mẫu của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Người được giao giữ chức Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban này là Đức Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Vào thứ sáu tuần trước ( 15/10 ) , Đức cha Nguyễn Thái Hợp đã trả lời phỏng vấn RFI trong cương vị mới này:

RFI: RFI hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh và cũng là Chủ tịch Uỷ ban Công lý và Hòa bình mà Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa thành lập. Trước hết xin Đức cha cho biết là Uỷ ban này sẽ hoạt động như thế nào ?

Đức cha Nguyễn Thái Hợp: Uỷ ban Công lý hòa bình là một ủy ban trực thuộc Tòa thánh, trực thuộc Đức Giáo hoàng. Nhiệm vụ của ủy ban là tranh đấu cho quyền lợi của con người, để ý đến chiều kích xã hội của vấn đề loan báo Tin Mừng, trong đó có vấn đề việc làm, lao động, quyền con người, hòa bình, chiến tranh, những vấn đề có liên hệ đến sứ vụ loan báo Tin Mừng của người Công giáo trong thời đại hôm nay. Chính vì vậy, trong mấy thập niên sau cùng này, Uỷ ban đã cho xuất bản cuốn về giáo huấn xã hội Công giáo, coi như một cẩm nang tóm lược nội dung hoạt động của Uỷ ban Công lý và Hoà bình. Lãnh vực hoạt động của ủy ban rất rộng lớn, bao gồm các chiều kích : lao động, hòa bình, chiến tranh, nhân quyền, v.v. . . Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolồ đệ nhị coi đây là hình thức cho việc loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay.

RFI: Áp dụng cụ thể cho bối cảnh Việt Nam thì cụ thể hoạt động trong tương lai của Uỷ ban Công lý và Hòa bình sẽ ra sao ?

Đức cha Nguyễn Thái Hợp: Thực sự thì tất cả các ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng chỉ hoạt động trong khả năng và điều kiện của mình thôi. Hội đồng Giám mục Việt Nam khởi đi với 4 ủy ban, rồi sau đó dần dần hầu như là mỗi thời điểm lại thêm một uỷ ban, chẳng hạn như lần họp cách đây mấy năm, đã lập nên Uỷ ban Giáo dục Kitô giáo và lần cuối cùng này lập Uỷ ban Công lý và Hòa bình. Còn một số ủy ban nữa mà chưa thấy có nhu cầu thành lập như Đối thoại liên tôn hay Đại kết giữa các Kitô hữu với nhau. Uỷ ban Công lý và Hòa bình ra đời trong bối cảnh hôm nay vì Hội đồng Giám mục nghĩ rằng có đủ nhân sự hơn và điều kiện có thể cho phép nghĩ đến chiều kích xã hội, vấn đề loan báo Tin Mừng. Nhưng ủy ban đó hoạt động như thế nào thì cũng phải chờ vấn đề nhân sự, rồi vấn đề hoàn cảnh, thời thế. Hiện giờ chúng tôi chưa bố trí được nhân sự, ngân khoản, văn phòng. Tất cả chuyện đó là chuyện dài hơi.

Giáo hội có sứ vụ loan báo Tin Mừng, thì Giáo hội cần phải lên tiếng về những gì đụng chạm đến con người. Chính vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai, phải đề cập đến những vấn đề như lương bổng, quyền lợi người lao động, chênh lệch giàu nghèo, và ngay cả quyền lợi giai cấp công nhân, nông dân.

Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp

RFI: Thưa Đức cha, theo chiều hướng hoạt động vì quyền lợi con người, vì nhân quyền, vì hòa bình, Ủy ban có thể làm được gì để giảm bớt cách biệt xã hội ngày càng lớn ở Việt Nam ?

Đức cha Nguyễn Thái Hợp: Thực sự thì Giáo hội không bao giờ chủ trương làm thay cho Nhà nước và cũng không phải là sứ vụ của Giáo hội. Nhưng Giáo hội có sứ vụ loan báo Tin Mừng, thì Giáo hội cần phải lên tiếng về những gì đụng chạm đến con người. Chính vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai, phải đề cập đến những vấn đề như lương bổng, quyền lợi người lao động, chênh lệch giàu nghèo, và ngay cả quyền lợi giai cấp công nhân, nông dân. Việt Nam tự hào là đất nước của giai cấp công nông, nhưng thực tế hiện nay là giai cấp công nhân bị thiệt thòi rất nhiều. Tất cả những điều đó đều nằm trong suy tư của Giáo hội Công giáo. của Uỷ ban Công lý và Hoà bình, cũng như của tất cả người Công giáo. Rồi vấn đề đất đai, quyền sở hữu cũng là một vấn đề. Trên nguyên tắc đất đai là thuộc sở hữu Nhà nước, nhưng trong rất nhiều trường hợp, chúng ta thấy một số bãi biển đẹp nhất bay giờ bổng dưng được tư hữu hóa một cách chưa được chính đáng bao nhiêu. Thành ra người dân luôn luôn bị thiệt thòi. Có rất nhiều điểm cần phải suy nghĩ và đào sâu hơn.

RFI: Trong chiều hướng đó thì Đức cha nhìn thế nào về sự cộng tác của Uỷ ban với chính quyền, với các tổ chức xã hội dân sự?

Đức cha Nguyễn Thái Hợp: Điều đó thật ra còn tùy điều kiện của hai bên nữa. Nhưng nói chung theo định hướng của Đức Giáo hoàng Benedicto 16: « Đối thoại thẳng thắng và cộng tác chân thành », Giáo hội không chủ trương thay Nhà nước, nhưng Giáo hội và Nhà nước đều gặp nhau ở chổ là phục vụ con người. Trên cái chổ phục vụ con người đó thì có nhiều khi Giáo hội phải cộng tác với Nhà nước, có nhiều khi phải tán đồng với những điều mà Nhà nước làm mà ích quốc lợi dân, nhưng cũng vì vậy mà phải lên tiếng nếu thấy rằng những điều mà Nhà nước làm có lẽ chưa ích quốc lợi dân bao nhiêu. Đó là điều mà chúng tôi suy nghĩ. Nhưng làm được đến đâu thì còn lệ thuộc rất nhiều yếu tố.

RFI: Trước đây, Đức cha cũng đã hoạt động rất nhiều trong lĩnh vực xã hội, từ thiện. Những hoạt động từ thiện nó có sẽ nằm trong khuôn khổ hành động của Ủy ban Công lý và Hòa bình?

Đức cha Nguyễn Thái Hợp: Hoạt động từ thiện thì nằm ở Uỷ ban Caritas Bác ái Xã hội. ( Tôi vừa mới đi Quảng Bình với Uỷ ban Bác ái Xã hội để giúp nạn nhân bão lụt ). Uỷ ban Công lý và Hòa bình cũng có liên hệ với Uỷ ban Caritas và Uỷ ban Giáo dục Kitô giáo, nhưng mỗi cái có một sắc thái riêng. Nhưng điều mà Uỷ ban Công lý và Hòa bình muốn nhắm tới đó là vấn đề quyền lợi con người, tức là có chiều kích rộng hơn, chứ còn đi vào trực tiếp trong vấn đề cứu trợ thì đã có Uỷ ban Bác ái Xã hội.

RFI: Thưa Đức cha, trong thời gian qua, đất đai đã trở thành vấn đề nóng bỏng và đã xảy ra nhiều vụ tranh chấp, đôi khi dẫn đến bạo lực, giữa chính quyền địa phương với giáo dân. Trong tinh thần đối thoại, theo Đức cha, vấn đề đất đai nên được giải quyết như thế nào để tránh tái diễn xung đột giữa Nhà nước với Giáo hội trong tương lai?

Đức cha Nguyễn Thái Hợp: Vấn đề đất đai đã gây ra nhiều sự cố ở Việt Nam và cũng là nguồn gốc của nhiều vụ tham nhũng. Xung đột đất đai đâu phải chỉ liên quan đến người Công giáo. Người Công giáo chỉ là một nhóm nhỏ thôi. Tất cả những vụ khiếu kiện, đấu tranh đều liên hệ đến đất đai. Tôi nghĩ rằng trong tương lai, phải nghĩ đến chuyện hiện đại hóa luật đất đai để nó hợp lý hơn, ít duy ý chí hơn và có thể phục vụ được người dân, đáp ứng nhu cầu của người dân, cũng như các doanh nghiệp trong giai đoạn mới và nói chung là công bằng hơn, chứ không thể kéo dài luật đất đai hiện hành.

RFI: Thưa Đức cha, nhân quyền là một trong những lĩnh vực hoạt động của Uỷ ban Công lý và Hòa bình. Ở Việt Nam, cho tới nay, nhân quyền vẫn là vấn đề tế nhị. Theo Đức cha, việc đấu tranh cho nhân quyền nói chung và quyền tự do tôn giáo nói riêng phải được thực hiện như thế nào?

Đã đến lúc, chúng tôi nghĩ rằng Hội đồng giám mục cũng như các giám mục cũng phải lên tiếng rõ hơn về vấn đề đó, mặc dù là vấn đề nhạy cảm. Nhưng đó cũng là đóng góp cho con người và cho dân tộc. Cái quyền đó không chỉ là quyền của người dân, mà là quyền của cả dân tộc, chẳng hạn như vấn đề Biển Đông. Đó cũng là vấn đề nhạy cảm mà đã đến lúc, với tư cách là thành phần của dân tộc, chúng ta cũng nên nghĩ đến chuyện đó.

Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp

Đức cha Nguyễn Thái Hợp: Vấn đề nhân quyền luôn là vấn đề nhạy cảm. Nếu anh đọc lịch sử thì sẽ thấy nó luôn là vấn đề nhạy cảm. Chúng ta có những luật về nhân quyền, có bản tuyên ngôn về nhân quyền của Liên hiện quốc là phải trải qua bao nhiêu tranh đấu, ngay cả ở những nước lớn như Hoa Kỳ, quyền của các sắc tộc, của những người da màu, thì phải trải qua bao nhiêu tranh đấu mới được. Tôi nghĩ rằng ở Á Đông cũng vậy. Cách đây mấy chục năm, một số người nghĩ rằng cái nhân quyền đó là quan điểm của Tây phương, chứ không phải của Á Đông. Nhưng hôm nay có lẽ ít người dám nghĩ như vậy, vì dù sao có những quyền căn bản của con người, có những quy định của quốc tế. Nhưng áp dụng và đi như thế nào thì tùy thuộc vào thực tại xã hội, thực tại lịch sử. Quan điểm chung của Đức Giáo hoàng Benedicto 16 “ Đối thoại thẳng thắng và cộng tác chân thành để làm sao quyền con người được thực hiện. Và đã đến lúc, chúng tôi nghĩ rằng Hội đồng giám mục cũng như các giám mục cũng phải lên tiếng rõ hơn về vấn đề đó, mặc dù là vấn đề nhạy cảm. Nhưng đó cũng là đóng góp cho con người và cho dân tộc. Cái quyền đó không chỉ là quyền của người dân, mà là quyền của cả dân tộc, chẳng hạn như vấn đề Biển Đông. Đó cũng là vấn đề nhạy cảm mà đã đến lúc, với tư cách là thành phần của dân tộc, chúng ta cũng nên nghĩ đến chuyện đó.

RFI: Xin cám ơn Đức cha Nguyễn Thái Hợp

Thanh Phương

Nguồn: RFI

129 Responses to Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp: "Các giám mục phải mạnh dạn đề cập đến nhân quyền ở Việt Nam"

 1. khoi nguyen nói:

  So sánh lời của ĐC Ctịch UBCLHB với cấp cao hơn là ĐC Phó CT HĐGMVN có vẻ không đồng nhất rồi. Hy vọng ĐC Hợp có thể thực thi được các tôn chỉ như UB CLHB của Tòa Thánh. Chứ nói như ĐC Phó CT HĐGM thì buồn lắm, buồn nẫu ruột.
  Dịp này UB CLHB có việc để làm rồi đây, GD Cồn Dầu đã có đơn kêu cứu. Chắc là HĐGMVN cũng như UBCLHB không thể làm ngơ hoặc trả lại đơn giống như Tòa Án ND Hà Nội trả lại đơn kiện Thủ Tướng của Ls Cù Huy Hà Vũ vì cho rằng "không có cơ sở", "không đúng thẩm quyền"… Chúng ta hãy cùng chờ xem các các Đấng Chủ chăn đáng kính của chúng ta làm gì nào.

 2. Trần Thị Hường nói:

  Tôi nghĩ : Đức Cha Chủ Tịch UB Công Lý Hòa Bình Nguyễn Thái Hợp là người hoc cao hiểu rộng Ngài mới lãnh nhận chưc vụ CTUB Công Lý thì CHẮC CHẮN Ngài sẽ lên tiếng bảo vệ Công lý theo trách nhiêm của Ngài với HĐGMNV, vơi Giáo dân. Mong rằng Ngài hoàn thanh niêm vụ.

 3. Lan nói:

  Tưởng HĐGM đối với giáo dân bây giờ chả còn ý nghĩa gì nữa, nhưng khi nghe Nghe ĐC Hợp nói thì xem ra giáo dân còn có vẻ le lói thêm 1 tia hi vọng đây ? Mà cũng thử chờ xem chứ chưa biết thế nào mà nói trước được với các GM … được đâu. Tia sáng mong manh …nhưng dù sao thì ta cũng nên hi vọng…

 4. Lan nói:

  Tưởng HĐGM đối với giáo dân bây giờ chả còn ý nghĩa gì nữa, nhưng khi nghe Nghe ĐC Hợp nói thì xem ra giáo dân còn có vẻ le lói thêm 1 tia hi vọng đây ? Mà cũng thử chờ xem chứ chưa biết thế nào mà nói trước được với các GM … được đâu. Tia sáng mong manh …nhưng dù sao thì ta cũng nên hi vọng…

 5. con Chúa nói:

  UBCLHB phải là con mắt của GHCGVN chứ ko phải là cái miệng của chính quyền."Chỉ có sự thật mới giải thoát anh em".

 6. con Chúa nói:

  UBCLHB phải là con mắt của GHCGVN chứ ko phải là cái miệng của chính quyền."Chỉ có sự thật mới giải thoát anh em".

 7. giuse chương nói:

  hãy vui mừng hy vong . mà chờ xem
  xin đức cha nói được thì làm được
  không nói được thì xin đức cha rên thôi cũng được. than thôi cũng được
  không chính quyền nào nỡ dập tiếng rên của đức cha đâu… con chỉ sợ cộng sản nó không hiểu thôi
  giuse chương

 8. giuse chương nói:

  hãy vui mừng hy vong . mà chờ xem
  xin đức cha nói được thì làm được
  không nói được thì xin đức cha rên thôi cũng được. than thôi cũng được
  không chính quyền nào nỡ dập tiếng rên của đức cha đâu… con chỉ sợ cộng sản nó không hiểu thôi
  giuse chương

 9. bui nói:

  Tư tưởng của Đức Cha Phaolo thật đáng khích lệ và đầy hy vọng cho người dân nghèo: mất đất, mất nhà, mất nghề nghiệp cách vô cớ. Mong rằng, tiếng nói của Đức Cha thức tỉnh các Giám Mục khác. Tiếng nói Công Lý được cất cao được hay không là tùy vào các Đức Giám Mục, tuy rằng: tội qui vô trưởng, mọi trách nhiệm Công Lý do Đức Cha Hợp lèo lái. Con nghĩ rằng, khi Đức Cha đặc trách Công Lý và Hòa Bình cất cao gương lành: muốn làm sáng tỏ những điều bất công và phi lý đối với dân nghèo, thì toàn thể GM, LM và toàn dân VN dều hưởng ứng.

 10. PTN nói:

  Vấn đề NHÂN QUYỀN ở VN thật sự tế nhị. Có những thời điểm nói đến nó như hai từ "Đi Tù" đi cạnh vậy. Việc đất nước mở cửa trong nền kinh tế, cũng là cơ hội ta có hậu thuẫn nước ngoài nên việc NHÂN QUYỀN nên được lên tiếng mạnh mẽ vào thời điểm này là hoàn toàn hợp lý.

 11. PTN nói:

  Vấn đề NHÂN QUYỀN ở VN thật sự tế nhị. Có những thời điểm nói đến nó như hai từ "Đi Tù" đi cạnh vậy. Việc đất nước mở cửa trong nền kinh tế, cũng là cơ hội ta có hậu thuẫn nước ngoài nên việc NHÂN QUYỀN nên được lên tiếng mạnh mẽ vào thời điểm này là hoàn toàn hợp lý.

 12. Con Chiên nói:

  Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt đã đi vào lịch sử bằng câu nói nổi tiếng : “Tự do tôn giáo là 1 cái quyền, không phải là ân huệ xin cho!”.
  Kính mong Đức Cha Phaolo CT UB CL&HB nối bước bằng câu: “Cứu trợ thiên tai lũ lụt là 1 cái quyền, không phải là ân huệ xin cho, không chủ nghĩa nào có cái quyền đòi xem giấy “Xin phép đi cứu trợ!”.
  Xin hãy để cho toàn thế giới xem thấy toàn thể các Giám mục VN đều xứng đáng được phong Thánh như Đức HY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

 13. Con Chiên nói:

  Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt đã đi vào lịch sử bằng câu nói nổi tiếng : “Tự do tôn giáo là 1 cái quyền, không phải là ân huệ xin cho!”.
  Kính mong Đức Cha Phaolo CT UB CL&HB nối bước bằng câu: “Cứu trợ thiên tai lũ lụt là 1 cái quyền, không phải là ân huệ xin cho, không chủ nghĩa nào có cái quyền đòi xem giấy “Xin phép đi cứu trợ!”.
  Xin hãy để cho toàn thế giới xem thấy toàn thể các Giám mục VN đều xứng đáng được phong Thánh như Đức HY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

 14. An Nam nói:

  Thú thật tôi đã không còn một chút tin tưởng và hy vọng nào nơi các vị HĐGMVN. Chỉ mới nghe nói thôi, thì chưa đủ, phải đợi hành động của Gm Hợp. Trước đây ngài đã làm những việc (bịt miệng cha Chân Tín là một ví dụ) trái với lời nói trong bài phỏng vấn trên.

 15. Duy Văn nói:

  Một số linh mục du học Thụy Sĩ, đã hấp thụ tư tưởng cải tiến, như linh mục Thanh Lãng…….. khi thấy bất công trong xã hội VNCH, đã lên tiếng tranh đấu…. Nhưng sau 1975, dưới chế độ cộng sản, các vị này mới thấy những gì đã nghe biết và hy vọng vào chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn trái ngược, đã thức tỉnh nhưng cũng đã muộn màng. Mong rằng Đức Cha Hợp, có bằng cấp về xã hội, về thần học giải phóng…….. và tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản. Nay đã thấy được sự thật về cs. Hãy tranh đấu cho tự do, cho cồng bằng xã hội, đúng với chức vụ mà HĐGM vừa trao phó cho Đức Cha.

 16. Duy Văn nói:

  Một số linh mục du học Thụy Sĩ, đã hấp thụ tư tưởng cải tiến, như linh mục Thanh Lãng…….. khi thấy bất công trong xã hội VNCH, đã lên tiếng tranh đấu…. Nhưng sau 1975, dưới chế độ cộng sản, các vị này mới thấy những gì đã nghe biết và hy vọng vào chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn trái ngược, đã thức tỉnh nhưng cũng đã muộn màng. Mong rằng Đức Cha Hợp, có bằng cấp về xã hội, về thần học giải phóng…….. và tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản. Nay đã thấy được sự thật về cs. Hãy tranh đấu cho tự do, cho cồng bằng xã hội, đúng với chức vụ mà HĐGM vừa trao phó cho Đức Cha.

 17. hung tran nói:

  xin cho con riêng tư một ti nhé. thật tự hào về giáo phận vinh chúng con. đức cha Thuyên đi vào lịch sửs của giáo phận với tinh thần hợp nhất và yêu thương. Giờ đức cha mới chúng con cũng không hề khác. thạt vui mừng vì con la ngươi GPV. Xin mọi người cầu nguyện cho đức cha chúng con trong vai trò va sử vụ mới. ngài là người dám nói dám làm đó. xin xhúa thánh thần luôn đồng hành cùng đức cha để đức cha cùng luôn đồng hành với giáo phận và với giáo hônị viêt nam trong công lý và sự thật.

 18. hung tran nói:

  xin cho con riêng tư một ti nhé. thật tự hào về giáo phận vinh chúng con. đức cha Thuyên đi vào lịch sửs của giáo phận với tinh thần hợp nhất và yêu thương. Giờ đức cha mới chúng con cũng không hề khác. thạt vui mừng vì con la ngươi GPV. Xin mọi người cầu nguyện cho đức cha chúng con trong vai trò va sử vụ mới. ngài là người dám nói dám làm đó. xin xhúa thánh thần luôn đồng hành cùng đức cha để đức cha cùng luôn đồng hành với giáo phận và với giáo hônị viêt nam trong công lý và sự thật.

 19. Ban doc o Hoa Ky nói:

  Tôi không thấy những điều của Đức cha Nguyễn thái Hợp có gì đặc biệt cả. Rất là chung chung. Vô thưởng vô phạt. Chúng ta phải hiểu rẵng những điều nói hay khuyến khich của ĐC Hợp sẽ không bao giờ ra khỏi được quỹ đạo của HDGMVN. Chúng ta chắc vẫn chưa quên bài phát biểu của ĐC Phó chủ Tịch Linh nhân ngày nhậm chức của Phó Tổng Giám Mục Nguyễn văn Nhơn tại Nhà thờ Chính Toà Hà Nội và với bài phát biểu mới đây của ngài sau Đại hội bế mạc.

  • Giuse nói:

   Đọc xong bài phát biểu của Đức Cha Hợp tôi thực sự cảm thấy phấn khởi, bởi ít ra Đức Cha Hợp cũng nhận thấy rằng, đấu tranh cho Công Lý và Hòa Bình thuộc về bổn phận của mọi Ky-tô hữu chứ không phải là một vấn đề thuộc phạm vi chính trị cần phải né tránh. Nhưng dầu vậy thì sự phấn khởi của tôi cũng đã bị chặn ngang khi tôi nghĩ đến thái độ ngôn hành bất nhất của HĐGM VN, mà cụ thể là của Đức Cha Phó Chủ Tịch.

 20. Ban doc o Hoa Ky nói:

  Tôi không thấy những điều của Đức cha Nguyễn thái Hợp có gì đặc biệt cả. Rất là chung chung. Vô thưởng vô phạt. Chúng ta phải hiểu rẵng những điều nói hay khuyến khich của ĐC Hợp sẽ không bao giờ ra khỏi được quỹ đạo của HDGMVN. Chúng ta chắc vẫn chưa quên bài phát biểu của ĐC Phó chủ Tịch Linh nhân ngày nhậm chức của Phó Tổng Giám Mục Nguyễn văn Nhơn tại Nhà thờ Chính Toà Hà Nội và với bài phát biểu mới đây của ngài sau Đại hội bế mạc.

  • Giuse nói:

   Đọc xong bài phát biểu của Đức Cha Hợp tôi thực sự cảm thấy phấn khởi, bởi ít ra Đức Cha Hợp cũng nhận thấy rằng, đấu tranh cho Công Lý và Hòa Bình thuộc về bổn phận của mọi Ky-tô hữu chứ không phải là một vấn đề thuộc phạm vi chính trị cần phải né tránh. Nhưng dầu vậy thì sự phấn khởi của tôi cũng đã bị chặn ngang khi tôi nghĩ đến thái độ ngôn hành bất nhất của HĐGM VN, mà cụ thể là của Đức Cha Phó Chủ Tịch.

 21. Ban doc Hoa Ky nói:

  Vấn đề tranh cướp đất đai , tham nhũng đã và vẫn đang tồn tại trên quê hương VN. Nhìn lại quá khứ thì HDGMVN và một số Giám Mục đã làm được gì trước những bức xúc đó dù chỉ là những lời chia xẻ , cảm thông .
  Sự thật sẽ được sáng tỏ. Mọi lời nói hay quan điểm sẽ được kiểm chứng qua thời gian.

 22. Ban doc Hoa Ky nói:

  Vấn đề tranh cướp đất đai , tham nhũng đã và vẫn đang tồn tại trên quê hương VN. Nhìn lại quá khứ thì HDGMVN và một số Giám Mục đã làm được gì trước những bức xúc đó dù chỉ là những lời chia xẻ , cảm thông .
  Sự thật sẽ được sáng tỏ. Mọi lời nói hay quan điểm sẽ được kiểm chứng qua thời gian.

 23. Người Yêu GHVN nói:

  Kính Đức Cha Nguyễn Thái Hợp
  Nói và Làm là hai chuyện khác nhau, nhưng hôm nay Đức Cha đã nói thì con nghĩ rằng Đức Cha cũng sẽ làm. Xin Chúa ban sự khôn ngoan và ơn can đảm cho Đức Cha. Kính

 24. Người Yêu GHVN nói:

  Kính Đức Cha Nguyễn Thái Hợp
  Nói và Làm là hai chuyện khác nhau, nhưng hôm nay Đức Cha đã nói thì con nghĩ rằng Đức Cha cũng sẽ làm. Xin Chúa ban sự khôn ngoan và ơn can đảm cho Đức Cha. Kính

 25. Người Yêu GHVN nói:

  Kính Đức Cha Hợp
  Con đồng ý với Đức Cha rằng, GH phải tán đồng với những điều mà Nhà nước làm ích quốc lợi dân, nhưng phải lên tiếng khi thấy những điều nhà nước làm mà chưa, hay không ích quốc lợi dân. Đó là điều mà GHVN suy nghĩ và phải lên tiếng công khai với khả năng và quyền hạn của mình, chứ không thể là "làm được đến đâu thì còn lệ thuộc rất nhiều yếu tố". Vì không quyết tâm thì sẽ không làm đến nơi đến chốn. Con xin phép được góp ý như trên, cám ơn ĐC và NVCL.

 26. johnloc nói:

  Nếu cách đây một tuần tôi cảm thấy thất vọng khi nghe bài phỏng vấn của ĐC Linh bao nhiêu thì bài phỏng vấn này của ĐC Phaolo Nguyễn Thái Hợp làm tôi vui mừng và hy vọng bấy nhiêu.

  GHVN, dân tộc Việt Nam, những người thấp cố, bé miệng … và 'tầng lớp công nông' – những người được gọi là 'giai cấp lãnh đạo' nhưng không một tiếng nói, không một quyền hạn, không ruộng đất, không nhà máy và đang đi làm thuê, thậm chí bị bóc lột, … đang cần những người dám mạnh dạn lên tiếng, dám đòi lại những quyền căn bản cho họ.

  Không biết liệu ĐC Chủ tịch và Ủy ban CL&HB có thể làm được gì nhưng chắc chắn những ai hy vọng và mong muốn có một xã hội tốt đẹp, công bằng … cũng cảm thấy vui trước những phát biểu này của ĐC Phaolo.

 27. johnloc nói:

  Nếu cách đây một tuần tôi cảm thấy thất vọng khi nghe bài phỏng vấn của ĐC Linh bao nhiêu thì bài phỏng vấn này của ĐC Phaolo Nguyễn Thái Hợp làm tôi vui mừng và hy vọng bấy nhiêu.

  GHVN, dân tộc Việt Nam, những người thấp cố, bé miệng … và 'tầng lớp công nông' – những người được gọi là 'giai cấp lãnh đạo' nhưng không một tiếng nói, không một quyền hạn, không ruộng đất, không nhà máy và đang đi làm thuê, thậm chí bị bóc lột, … đang cần những người dám mạnh dạn lên tiếng, dám đòi lại những quyền căn bản cho họ.

  Không biết liệu ĐC Chủ tịch và Ủy ban CL&HB có thể làm được gì nhưng chắc chắn những ai hy vọng và mong muốn có một xã hội tốt đẹp, công bằng … cũng cảm thấy vui trước những phát biểu này của ĐC Phaolo.

 28. johnloc nói:

  Trong ngày Lễ Quan Thầy Giáo phận Vinh 15/08 năm 2009 – Nhân biến cố Tam Tòa, ĐC Phaolo Cao Đình Thuyên đã khảng khái tuyên bố: "Giáo Hội không bạo động, Giáo Hội không nổi dậy, Giáo Hội chỉ đòi chân lý, đòi công bình''

  Phải chăng với tư cách là người kế vị ĐC Cao Đình Thuyên và với tư cách là chủ tịch Ủy ban CL và Hòa Bình, ĐC Nguyễn Thái Hợp cũng đang từ từ nói và sống những gì ĐC Thuyên đã nói, đã sống!

  Nếu vậy, giờ ĐC Hợp không chỉ có '500 000 ĐC Hợp' tại Giáo phận Vinh mà có đến '6 triệu ĐC' Hợp trong GHCGVN và biết đâu còn đông hơn thế nữa … vì chắc chắn có rất nhiều người VN đang tìm, đang 'đòi' công lý …

 29. johnloc nói:

  Trong ngày Lễ Quan Thầy Giáo phận Vinh 15/08 năm 2009 – Nhân biến cố Tam Tòa, ĐC Phaolo Cao Đình Thuyên đã khảng khái tuyên bố: "Giáo Hội không bạo động, Giáo Hội không nổi dậy, Giáo Hội chỉ đòi chân lý, đòi công bình''

  Phải chăng với tư cách là người kế vị ĐC Cao Đình Thuyên và với tư cách là chủ tịch Ủy ban CL và Hòa Bình, ĐC Nguyễn Thái Hợp cũng đang từ từ nói và sống những gì ĐC Thuyên đã nói, đã sống!

  Nếu vậy, giờ ĐC Hợp không chỉ có '500 000 ĐC Hợp' tại Giáo phận Vinh mà có đến '6 triệu ĐC' Hợp trong GHCGVN và biết đâu còn đông hơn thế nữa … vì chắc chắn có rất nhiều người VN đang tìm, đang 'đòi' công lý …

 30. Nguyễn Xuân Vinh nói:

  "Hiện giờ chúng tôi chưa bố trí được nhân sự, ngân khoản, văn phòng. Tất cả chuyện đó là chuyện dài hơi.." (lời ngài Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý Hòa Bình Nguyễn Thái Hợp). Ðợi bố trí sắm sửa xong e rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đã lên làm Tổng Thống. Còn đâu mà đấu tranh cho công lý-hòa bình nữa.

  • GD Đà Nẵng nói:

   Bạn Vinh nghĩ thế nào chứ, tôi thì không nghĩ "Mr. 1000kg dung" lên làm Tổng Thống, mà lúc đó đã về hưởng thiên đàng với tổ phụ Mác và thầy HCM rồi.

  • tu giang nói:

   Thật tôi cũng nghỉ như bạn vậy,GM Hợp đang câu cá cuối cùng thì bắt được cá lòng tong và dẻo miệng để biến cá lòng tong thành cá mập.Hiện tại tình hình VN đang có sự biến chuyển từng ngày,từng giờ…Hảy đợi đấy!!!!

 31. Đổ Bá nói:

  Các Giám mục kêu gọi CSVN tôn trọng nhân quyền chẳng khác gì NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI. Liên hiệp quốc vừa kêu gọi vùa áp lực mà bọn CSVN và CS Tàu chẳng thèm trả lời.

 32. Đổ Bá nói:

  Các Giám mục kêu gọi CSVN tôn trọng nhân quyền chẳng khác gì NÓI CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI. Liên hiệp quốc vừa kêu gọi vùa áp lực mà bọn CSVN và CS Tàu chẳng thèm trả lời.

 33. Tran Minh nói:

  Tôi thấy GM Hợp nói thì khéo lắm, mà hành động thì ….Tôi thất vọng về ngài. Ai đặt hy vọng vào ngài chứ tôi thì…. Các ngài nghĩ sao khi năm 2008 thay vì tổ chức hội thảo về công bằng xã hội do ngài Hợp tổ chức, dứoi sự bảo trợ của Miserio Đức, thay vì làm ở HN như dự tính thì ngài lại chuyển xuống Hải Phòng, chỉ vì HN mói xảy ra vụ cướp đất Tòa Khâm Sứ và như thế có phải vì ngài sợ làm mất lòng Nhà cầm quyền cộng sản không? Hạy sợ tổ chức ở HN thì ĐTGM Ngô Quang Kiệt ở ghế chủ tọa? Gần đây là vụ bịt miệng cha Chân Tín còn ở giữa là quá trình bài xích các hoạt đọng dấn thân vì công lý của người Miền Bắc? Chẳng phải là ngài đã bảo người Bắc cực đoan vứi các thành viên ở câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình sao ? Chẳng phải vì thái độ "hạ bệ" tinh thần dấn thân của người Bắc mà chúng em đã chia tay ngài, không them đến cái câu lạc bộ do ngài làm chủ nhiệm nữa sao? Thôi. Bao giờ bác nói được một câu như Đức TGM Kiệt và làm được một việc chia sẻ với nạn nhân công lý như ngài để chúng tôi tin.

 34. Tran Minh nói:

  Tôi thấy GM Hợp nói thì khéo lắm, mà hành động thì ….Tôi thất vọng về ngài. Ai đặt hy vọng vào ngài chứ tôi thì…. Các ngài nghĩ sao khi năm 2008 thay vì tổ chức hội thảo về công bằng xã hội do ngài Hợp tổ chức, dứoi sự bảo trợ của Miserio Đức, thay vì làm ở HN như dự tính thì ngài lại chuyển xuống Hải Phòng, chỉ vì HN mói xảy ra vụ cướp đất Tòa Khâm Sứ và như thế có phải vì ngài sợ làm mất lòng Nhà cầm quyền cộng sản không? Hạy sợ tổ chức ở HN thì ĐTGM Ngô Quang Kiệt ở ghế chủ tọa? Gần đây là vụ bịt miệng cha Chân Tín còn ở giữa là quá trình bài xích các hoạt đọng dấn thân vì công lý của người Miền Bắc? Chẳng phải là ngài đã bảo người Bắc cực đoan vứi các thành viên ở câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình sao ? Chẳng phải vì thái độ "hạ bệ" tinh thần dấn thân của người Bắc mà chúng em đã chia tay ngài, không them đến cái câu lạc bộ do ngài làm chủ nhiệm nữa sao? Thôi. Bao giờ bác nói được một câu như Đức TGM Kiệt và làm được một việc chia sẻ với nạn nhân công lý như ngài để chúng tôi tin.

 35. longan nói:

  Quí vị nào tin tưởng HDGMVN hiện tại thì củng như quí vị tin vào lời nói của CS hiện nay thôi.
  Nói nhưng không làm theo lời nói,nói hay lắm nhưng thực hành thì khong ?

 36. longan nói:

  Quí vị nào tin tưởng HDGMVN hiện tại thì củng như quí vị tin vào lời nói của CS hiện nay thôi.
  Nói nhưng không làm theo lời nói,nói hay lắm nhưng thực hành thì khong ?

 37. Thanh Trung nói:

  Không những giáo dân mà cả nhân dân VN đều muốn có công lý, nhân quyền tức cái quyền cơ bản nhất của con người là được sống, tự do và lao động. GM Hợp phát biểu như thế làm tôi rất tự hào với cương vị là một giáo dân, và rất mừng với tư cách một công dân, nhưng một chút lắng lại tôi thấy mình cần phải cầu xin thiên chúa để cho lời nói của Đức Cha Hợp không những thành hành động mà còn là phương hướng của GHCG VN là đồng hành góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân quê hương. Sở dĩ tôi nói tôi cần phải cầu nguyện thêm vì điểm qua các phát ngôn và hành động gần đây nhất của Đức Cha tôi thấy ngài nói vậy mà không phải vậy mà tiêu biểu nhất là
  – Ngày nhận chức, ngài phát biểu " Đồng Sinh Đồng Tử Cùng Giáo Hội", " Chia sẻ và lắng nghe ý kiến của giáo dân cũng như học hỏi từ những người anh em đi trước "…. Những phát biểu của Cha Hợp thường rất kêu và " mị " được giáo dân nhưng ngay sau đó trái lại với lời ngài nói ngài đã " bịt miệng" Cha Tín trong ngày hội đàm về cố GM Bình ?
  Cộng thêm với tiểu sử và phong cách của đức Cha Hợp qua một loạt bài viết về thời liên thiếu của cha khi du sinh ở trời tây nên tôi thấy e ngại cho Đức Cha, tôi sợ Đức Cha lại " nói vậy mà không phải vậy". Tuy nhiên tôi vẫn cầu xin cho ngài để ngài nói vậy và làm như vậy !

 38. Ái Vân nói:

  “làm được đến đâu thì còn lệ thuộc rất nhiều yếu tố”.
  Câu này nghe quen quen giọng điệu của VTV. Đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm, là lương tâm của mỗi chúng ta, Mục tử Hợp không nên ngụy biện. Chúng tôi đã nghe quá nhiều kiểu nói này qua các bài giảng của các GM và LM. (Chơi chữ nhiều quá)
  Anh phải, và chỉ cần lên tiếng vì đó là trách nhiệm, nhiệm vụ của anh, kết quả thế nào, cứ để Chúa quan phòng định liệu.

 39. Ái Vân nói:

  “làm được đến đâu thì còn lệ thuộc rất nhiều yếu tố”.
  Câu này nghe quen quen giọng điệu của VTV. Đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm, là lương tâm của mỗi chúng ta, Mục tử Hợp không nên ngụy biện. Chúng tôi đã nghe quá nhiều kiểu nói này qua các bài giảng của các GM và LM. (Chơi chữ nhiều quá)
  Anh phải, và chỉ cần lên tiếng vì đó là trách nhiệm, nhiệm vụ của anh, kết quả thế nào, cứ để Chúa quan phòng định liệu.

 40. thuongdanviet nói:

  Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp: “Các giám mục phải mạnh dạn đề cập đến nhân quyền ở Việt Nam”

  Chúng ta hy vọng điều này sẽ sớm được thực hiện, nhưng tôi cữ băn khoăn mãi là AI sẽ bắn phát pháo đầu tiên vế vấn đề này: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp ư, hãy chờ xem. Tôi không tin Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp sẽ làm điều này.

  • K.Hòa nói:

   Ngài GM Hợp cũng biết cách nói để lấy lòng giáo dân đó chứ, nhưng rủi thay, truyền thông đã đưa ra nhiều bằng chúng về các hoạt động của ngài, đã vẽ nên cho ngài một dung mạo không được công chính và trung thực lắm dơới mắt trí thức công giáo…
   Vì vậy, trên cương vị có nhiều ưu thế hiện nay, ngài cần có hành động tích cực như thế nào để lấy lại lòng tin của giới trí thức công giáo, nhất là hs-sv.

 41. thuongdanviet nói:

  Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp: “Các giám mục phải mạnh dạn đề cập đến nhân quyền ở Việt Nam”

  Chúng ta hy vọng điều này sẽ sớm được thực hiện, nhưng tôi cữ băn khoăn mãi là AI sẽ bắn phát pháo đầu tiên vế vấn đề này: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp ư, hãy chờ xem. Tôi không tin Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp sẽ làm điều này.

  • K.Hòa nói:

   Ngài GM Hợp cũng biết cách nói để lấy lòng giáo dân đó chứ, nhưng rủi thay, truyền thông đã đưa ra nhiều bằng chúng về các hoạt động của ngài, đã vẽ nên cho ngài một dung mạo không được công chính và trung thực lắm dơới mắt trí thức công giáo…
   Vì vậy, trên cương vị có nhiều ưu thế hiện nay, ngài cần có hành động tích cực như thế nào để lấy lại lòng tin của giới trí thức công giáo, nhất là hs-sv.

 42. pham_hk nói:

  Mới đây thôi, trứơc ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của Cố Tổng GM Phaolô Nguyễn Văn Bình, thì GM đã chẳng không muốn Cha Già Chân Tín đọc bài tham luận hay sao!? Ngay trong nội bộ GHCGVN mà còn như vậy thì việc đòi hỏi nhà nước thực thi công bằng có lớn lao lắm không? Đã có bài viết trên trang bacaytruc (Tác gỉa bài viết đó, người du học chung với LM Nguyễn Thái Hợp) nói về GM Nguyễn Thái Hơp khi đang du học ở Thụy Sĩ (Là LM vào thời điểm đó) đã chẳng cổ vũ cho chủ nghĩa cộng sản hay sao!? Chỉ có chờ xem mà thôi.

 43. pham_hk nói:

  Mới đây thôi, trứơc ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của Cố Tổng GM Phaolô Nguyễn Văn Bình, thì GM đã chẳng không muốn Cha Già Chân Tín đọc bài tham luận hay sao!? Ngay trong nội bộ GHCGVN mà còn như vậy thì việc đòi hỏi nhà nước thực thi công bằng có lớn lao lắm không? Đã có bài viết trên trang bacaytruc (Tác gỉa bài viết đó, người du học chung với LM Nguyễn Thái Hợp) nói về GM Nguyễn Thái Hơp khi đang du học ở Thụy Sĩ (Là LM vào thời điểm đó) đã chẳng cổ vũ cho chủ nghĩa cộng sản hay sao!? Chỉ có chờ xem mà thôi.

 44. Cuong56 nói:

  Muốn có HÀNH động thiết thực thì phải có QUYỀN hành. Đó là điều mà ai trong chúng ta cũng thừa nhận. Trong sự việc này, ĐC Hợp nay được cái quyền đó thì Ngài mới có thể phát huy hết chức năng cái Quyền đó. Bản thân tôi nhận thấy nếu Ngài vẫn im hơi lặng tiếng như trước đây thì ắt hẳn cư dân mạng sẽ không bao giờ chịu Ngủ yên. Hy vọng Ngài sẽ phát huy tốt vai trò và vị trí mà HDGM đã đặt lên vai Ngài.
  Cường56

 45. Cuong56 nói:

  Muốn có HÀNH động thiết thực thì phải có QUYỀN hành. Đó là điều mà ai trong chúng ta cũng thừa nhận. Trong sự việc này, ĐC Hợp nay được cái quyền đó thì Ngài mới có thể phát huy hết chức năng cái Quyền đó. Bản thân tôi nhận thấy nếu Ngài vẫn im hơi lặng tiếng như trước đây thì ắt hẳn cư dân mạng sẽ không bao giờ chịu Ngủ yên. Hy vọng Ngài sẽ phát huy tốt vai trò và vị trí mà HDGM đã đặt lên vai Ngài.
  Cường56

 46. Mot Tin Huu nói:

  Đọc bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Hợp chúng ta có quyền hy vọng rằng, HĐGM VN roi sẽ dấn thân cho Công Lý và Hòa Bình. Nhưng tôi xin nhắc mọi người rằng, có phấn khởi hay hy vọng thì cũng vừa thôi vì HĐGM VN hay nói một đàng và làm một nẻo lắm. Không những thế, hôm nay các vị ấy nói thế này, vài ngày sau các vị ấy lại nói kiểu khác ngay. Cứ ngẫm trường hợp của cụ Mẫn và cụ Linh là mọi người sẽ hiểu.

 47. Mot Tin Huu nói:

  Đọc bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Hợp chúng ta có quyền hy vọng rằng, HĐGM VN roi sẽ dấn thân cho Công Lý và Hòa Bình. Nhưng tôi xin nhắc mọi người rằng, có phấn khởi hay hy vọng thì cũng vừa thôi vì HĐGM VN hay nói một đàng và làm một nẻo lắm. Không những thế, hôm nay các vị ấy nói thế này, vài ngày sau các vị ấy lại nói kiểu khác ngay. Cứ ngẫm trường hợp của cụ Mẫn và cụ Linh là mọi người sẽ hiểu.

 48. G.Vinh nói:

  Chỉ còn mấy ngày nữa là dân oan Cồn Dầu bị xét xử bất công. Nếu ĐC Hợp không lên tiếng thì tôi e rằng những ttrả lời này cũng chỉ là cách trang trí cho UB này thôi. Giáo dân Cồn Dầu đã gửi thư kêu cứu đến HĐGMVN, nhưng chưa thấy hồi âm. Có thể các vị nghĩ rằng công lý ở chuyện khác, còn chuyện Cồn Dầu từ từ tính sau? Thực tế đã có những Đức Giám Mục can đảm lên tiếng bênh vực con chiên, còn vụ này thì sao?

 49. G.Vinh nói:

  Chỉ còn mấy ngày nữa là dân oan Cồn Dầu bị xét xử bất công. Nếu ĐC Hợp không lên tiếng thì tôi e rằng những ttrả lời này cũng chỉ là cách trang trí cho UB này thôi. Giáo dân Cồn Dầu đã gửi thư kêu cứu đến HĐGMVN, nhưng chưa thấy hồi âm. Có thể các vị nghĩ rằng công lý ở chuyện khác, còn chuyện Cồn Dầu từ từ tính sau? Thực tế đã có những Đức Giám Mục can đảm lên tiếng bênh vực con chiên, còn vụ này thì sao?

 50. Lê Bảo Hoài Nam nói:

  Rất lấy làm vui mừng vì ĐC CT UBCLHB đã đề cấp đến những vấn đề nhạy cảm bấy lâu nay. Nếu những lời Ngài nói đi đôi với hành động thì phúc cho người dân Việt Nam và cả GHCG/VN nữa.

 51. hoanbui nói:

  Trước tiên là hoan hô Đức Cha Nguyễn Thái Hợp về những điều Ngài trả lời đài Á châu Tự do về công lý hòa bình,nhưng chúng con đang chờ xem Đức cha làm những điều đã nói,trước mắt là lên tiếng về đơn kêu cứu của các nạn nhân giáo xứ Cồn dầu trước những bất công áp bức của nhà cầm quyền Đà nẵng.Mong ĐC chạnh lòng thương đến những kẻ thấp cổ bé miệng nầy để tạo niềm tin cho cộng đồng dân chúa.Xin Chua Thánh thần ban thêm sức mạnh và ơn khôn ngoan để DC hoàn thành sứ mạng mà Chúa đã trao phó.

 52. hoanbui nói:

  Trước tiên là hoan hô Đức Cha Nguyễn Thái Hợp về những điều Ngài trả lời đài Á châu Tự do về công lý hòa bình,nhưng chúng con đang chờ xem Đức cha làm những điều đã nói,trước mắt là lên tiếng về đơn kêu cứu của các nạn nhân giáo xứ Cồn dầu trước những bất công áp bức của nhà cầm quyền Đà nẵng.Mong ĐC chạnh lòng thương đến những kẻ thấp cổ bé miệng nầy để tạo niềm tin cho cộng đồng dân chúa.Xin Chua Thánh thần ban thêm sức mạnh và ơn khôn ngoan để DC hoàn thành sứ mạng mà Chúa đã trao phó.

 53. GD Đà Nẵng nói:

  Đây là cơ hội cho ĐC Hợp lấy lại điểm mà ĐC đã lẫn khi "bịt miệng" Cha Tín DCCT.

  Những lời nói của ĐC Hợp xem ra đem lại cho chúng ta ít nhiều hy vọng. Tuy nhiên, sống trong xã hội có quá nhiều sự gian dối, lật lọng, người dân đã có quá nhiều kinh nghiệm đau thương, nên những gì ĐC Hợp nói không làm cho chúng ta vội vui mừng. Chúng ta hãy chờ đợi hành động cụ thể của các ĐGMVN.

 54. paul nhàn nói:

  Tôi là 1 giáo dân của GPV thật vui mừng khi đọc dc nhũng lời này của đứ cha PhaoLo. Cảm ơn chúa

 55. paul nhàn nói:

  Tôi là 1 giáo dân của GPV thật vui mừng khi đọc dc nhũng lời này của đứ cha PhaoLo. Cảm ơn chúa

 56. Thưa Quy Vị,
  Bài giảng của Đức Cha Nguyễn Chí Linh trong lễ nhâm chức của Ngài Phó TGM Nhơn ở Hà Nội cũng từng làm ấm lòng Giáo Dân lúc bấy giờ. Nhưng bài trả lời phỏng vấn với Gia Minh mới đây lại làm chúng ta thất vọng vì sự bất nhất trong lập trường, hành động bằng ngôn ngữ lắt léo, luồn lách để thanh minh hơn là xác định phương hướng hành động của HĐGMVN. Với ĐC Hợp chúng ta từng thất vọng khi Ngài vươn bàn tay “bịt miệng” Cha Chân Tín DCCT trong ngày Hội Thảo kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức TGM Nguyễn Văn Bình tổ chức ở Saigon. Nhưng hôm nay ,qua bài trả lời phỏng vấn của ĐC Hợp ,chúng ta lại loé lên niềm hy vọng…hy vọng trong TIN, YÊU một con người đại trí thức. hiểu biết uyên thâm…bậc nhất trong hàng ngũ các Giám Mục VN. Với ơn CAN ĐẢM của Chúa Thánh Thân ,tôi tin GM Hợp sẽ “đồng hành, đồng cảm, đồng sinh đồng tử” như Ngài đã từng “xin” và “hứa” với Đức Cha Già Thuyên và với Giáo Dân GP Vinh trong ngày lễ nhậm chức GM tại Xã Đoài mới đây. ĐC còn nhớ lá thư tâm tình của người Giáo Dân Giào Phận Vinh kính gởi cho Ngài ngày mới về nhậm chức hay không ? Sống vinh cũng từ đây mà chết nhục cũng từ đó. Xin Đức Cha cẩn trọng .
  Trên đây là tâm tình của một Giáo Dân hạng tốt đen ,nhưng hằng yêu mến Giáo Hội VN và hằng cầu nguyện cho các Đấng bậc Chủ Chăn chân chính . Xin Ngài GM Vinh cầu nguyện cho con và mọi người. Trân trọng./-

 57. Thưa Quy Vị,
  Bài giảng của Đức Cha Nguyễn Chí Linh trong lễ nhâm chức của Ngài Phó TGM Nhơn ở Hà Nội cũng từng làm ấm lòng Giáo Dân lúc bấy giờ. Nhưng bài trả lời phỏng vấn với Gia Minh mới đây lại làm chúng ta thất vọng vì sự bất nhất trong lập trường, hành động bằng ngôn ngữ lắt léo, luồn lách để thanh minh hơn là xác định phương hướng hành động của HĐGMVN. Với ĐC Hợp chúng ta từng thất vọng khi Ngài vươn bàn tay “bịt miệng” Cha Chân Tín DCCT trong ngày Hội Thảo kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức TGM Nguyễn Văn Bình tổ chức ở Saigon. Nhưng hôm nay ,qua bài trả lời phỏng vấn của ĐC Hợp ,chúng ta lại loé lên niềm hy vọng…hy vọng trong TIN, YÊU một con người đại trí thức. hiểu biết uyên thâm…bậc nhất trong hàng ngũ các Giám Mục VN. Với ơn CAN ĐẢM của Chúa Thánh Thân ,tôi tin GM Hợp sẽ “đồng hành, đồng cảm, đồng sinh đồng tử” như Ngài đã từng “xin” và “hứa” với Đức Cha Già Thuyên và với Giáo Dân GP Vinh trong ngày lễ nhậm chức GM tại Xã Đoài mới đây. ĐC còn nhớ lá thư tâm tình của người Giáo Dân Giào Phận Vinh kính gởi cho Ngài ngày mới về nhậm chức hay không ? Sống vinh cũng từ đây mà chết nhục cũng từ đó. Xin Đức Cha cẩn trọng .
  Trên đây là tâm tình của một Giáo Dân hạng tốt đen ,nhưng hằng yêu mến Giáo Hội VN và hằng cầu nguyện cho các Đấng bậc Chủ Chăn chân chính . Xin Ngài GM Vinh cầu nguyện cho con và mọi người. Trân trọng./-

 58. nguyendinhnhac nói:

  Vấn đề nhân quyền thật sự rất nhạy cảm và là nổi sợ của bọn độc tài cộng sản.Mà Gm Hợp lại là tu sĩ thần học cộng sản mà nói chung chung khuyến khích tranh đấu cho nhân quyền ở VN thì phải đặt dấu ???!!!.Vì có thể là cái bẩy cho GDCGVN hoặc nếu là nhiệt tâm thật sự của Gm Hợp sau cơn mê thì Gm hãy chứng minh trước tiên cho Giáo xứ và Giáo dân Cồn Dầu đị rồi GDCGVN sẽ tin mà noi theo.Xin mọi người ,nhất là giáo dân Công Giáo hãy cẩn thận cảnh giác với những cái bánh vẽ của bọn cộng sản vốn đã quá quen thuộc với dân tộc VN.Amen

 59. nguyendinhnhac nói:

  Vấn đề nhân quyền thật sự rất nhạy cảm và là nổi sợ của bọn độc tài cộng sản.Mà Gm Hợp lại là tu sĩ thần học cộng sản mà nói chung chung khuyến khích tranh đấu cho nhân quyền ở VN thì phải đặt dấu ???!!!.Vì có thể là cái bẩy cho GDCGVN hoặc nếu là nhiệt tâm thật sự của Gm Hợp sau cơn mê thì Gm hãy chứng minh trước tiên cho Giáo xứ và Giáo dân Cồn Dầu đị rồi GDCGVN sẽ tin mà noi theo.Xin mọi người ,nhất là giáo dân Công Giáo hãy cẩn thận cảnh giác với những cái bánh vẽ của bọn cộng sản vốn đã quá quen thuộc với dân tộc VN.Amen

 60. Thy Thy nói:

  đ/c Linh thì phát biểu tránh né sự thật và định nghĩa Công Lý là tình thương (?), rằng là UB Công Lý và Hoà Bình không chú trọng quyền sở hữu đất đai nhà cửa của giáo hội, như thế phải hiểu rằng đất đai của dân nghèo lại càng không đáng quan tâm và đáng thương! Điều đáng mừng, Đức Cha Hợp đã khẳng định và định nghĩa Công Lý là tôn trọng những quyền cơ bản của con người: đất đai, ruộng đất, lương bổng của người dân, etc.

 61. Thy Thy nói:

  đ/c Linh thì phát biểu tránh né sự thật và định nghĩa Công Lý là tình thương (?), rằng là UB Công Lý và Hoà Bình không chú trọng quyền sở hữu đất đai nhà cửa của giáo hội, như thế phải hiểu rằng đất đai của dân nghèo lại càng không đáng quan tâm và đáng thương! Điều đáng mừng, Đức Cha Hợp đã khẳng định và định nghĩa Công Lý là tôn trọng những quyền cơ bản của con người: đất đai, ruộng đất, lương bổng của người dân, etc.

 62. Thy Thy nói:

  Tuy nhiên, những kỳ vọng về Đức Cha Hợp trong lãnh vực Công Lý và Sự Thật vẫn là những câu hỏi chưa được trả lời bằng các hành động cụ thể! Đức Cha Hợp ngăn cản không để Linh mục Chân Tín phát biểu trong hội thảo "Tinh Thần Đ/C Nguyễn Văn Bình" vẫn gây ra một ấn tượng trong giáo dân là đ/c Hợp chưa thật sự muốn tìm hiểu và đối thoại với sự thật, những ý kiến đóng góp xây dựng Giáo Hội và đất nước VN.

 63. Thy Thy nói:

  Tuy nhiên, những kỳ vọng về Đức Cha Hợp trong lãnh vực Công Lý và Sự Thật vẫn là những câu hỏi chưa được trả lời bằng các hành động cụ thể! Đức Cha Hợp ngăn cản không để Linh mục Chân Tín phát biểu trong hội thảo "Tinh Thần Đ/C Nguyễn Văn Bình" vẫn gây ra một ấn tượng trong giáo dân là đ/c Hợp chưa thật sự muốn tìm hiểu và đối thoại với sự thật, những ý kiến đóng góp xây dựng Giáo Hội và đất nước VN.

 64. Vincent Trung nói:

  Khi lập ra UB Công Lý và Hòa Bình thì phải chuẩn bị nhân sự và các điều kiện tối thiểu để cho UB này hoạt động ngay chứ không thể tránh né trách nhiệm như kiểu nói của ĐC trong bài phỏng vấn :"Nhưng ủy ban đó hoạt động như thế nào thì cũng phải chờ vấn đề nhân sự, rồi vấn đề hoàn cảnh, thời thế. Hiện giờ chúng tôi chưa bố trí được nhân sự, ngân khoản, văn phòng. Tất cả chuyện đó là chuyện dài hơi. "
  Lời kêu cứu của giáo dân Cồn Dầu sẽ là cơ hội tốt cho ĐC Hợp và HĐGMVN thể hiện CL&HB
  Mong điều tốt nhất đến với GHCGVN

 65. Vincent Trung nói:

  Khi lập ra UB Công Lý và Hòa Bình thì phải chuẩn bị nhân sự và các điều kiện tối thiểu để cho UB này hoạt động ngay chứ không thể tránh né trách nhiệm như kiểu nói của ĐC trong bài phỏng vấn :"Nhưng ủy ban đó hoạt động như thế nào thì cũng phải chờ vấn đề nhân sự, rồi vấn đề hoàn cảnh, thời thế. Hiện giờ chúng tôi chưa bố trí được nhân sự, ngân khoản, văn phòng. Tất cả chuyện đó là chuyện dài hơi. "
  Lời kêu cứu của giáo dân Cồn Dầu sẽ là cơ hội tốt cho ĐC Hợp và HĐGMVN thể hiện CL&HB
  Mong điều tốt nhất đến với GHCGVN

 66. an ton nói:

  Thưa Đức Cha! Con chỉ là một giáo dân không gửi được giáo điều, nhưng con có phương hướng hành động rõ ràng, không trả lời lấp lững và chấp nhận mọi hành động của mình. như ĐHY Thuận khi đã chọn con đường sự thật mà Thiên chúa mang đến thì Ngài thực hiện đến cùng không nhà tù nào giam được ý chí của Ngài. Thế còn Đức cha thì sao? Đức cha có sẵn lòng dấm thân cho công lý hay không? còn một có hòa bình thì phải có chiến tranh thì con người mới thấy được cái đích thực của hòa bình. Vậy Đức cha thỏa thuận hay đối đầu với chính quyền ? khi mà bất công đã 35 năm nay và 35 năm Cha đối thoại đã mang lại được gì cho người dân chúng con?

 67. Joseph do nói:

  Cũng còn có một chút hi vọng. Vì dù sao thì cũng còn nhìn thấy một chút ánh sáng le lói ở cuối đường hầm, dù là ánh sáng đó còn yếu ớt. Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm ơn khôn ngoan, và lòng can đảm cho các vị chủ chăn của Chúa BIẾT NÓI NHỮNG GÌ CẦN PHẢI NÓI, VÀ NÓI VÀO NHỮNG LÚC CẦN THIẾT hầu mang lại sự CÔNG LÝ và HÒA BÌNH cho giáo dân công giáo nói riêng, và cho cả dân Tộc VN chúng con nói chung. Amen.

 68. Joseph do nói:

  Cũng còn có một chút hi vọng. Vì dù sao thì cũng còn nhìn thấy một chút ánh sáng le lói ở cuối đường hầm, dù là ánh sáng đó còn yếu ớt. Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm ơn khôn ngoan, và lòng can đảm cho các vị chủ chăn của Chúa BIẾT NÓI NHỮNG GÌ CẦN PHẢI NÓI, VÀ NÓI VÀO NHỮNG LÚC CẦN THIẾT hầu mang lại sự CÔNG LÝ và HÒA BÌNH cho giáo dân công giáo nói riêng, và cho cả dân Tộc VN chúng con nói chung. Amen.

 69. nguyển hoàng Xuân nói:

  Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp: "đã đến lúc phải nói chuyện thẳng thắn với chính quyền " ,tức là đã đòi hỏi quyền lợi cho con người .và “Các giám mục phải mạnh dạn đề cập đến nhân quyền ở Việt Nam” tức là phải cố gắng đòi cho con người đc nhiều quyền lợi hơn .chứ một cách én đâu phải dễ làm nên một mùa xuân . Tất cà là phải nhờ ơn Chúa Thánh Linh .

 70. nguyển hoàng Xuân nói:

  Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp: "đã đến lúc phải nói chuyện thẳng thắn với chính quyền " ,tức là đã đòi hỏi quyền lợi cho con người .và “Các giám mục phải mạnh dạn đề cập đến nhân quyền ở Việt Nam” tức là phải cố gắng đòi cho con người đc nhiều quyền lợi hơn .chứ một cách én đâu phải dễ làm nên một mùa xuân . Tất cà là phải nhờ ơn Chúa Thánh Linh .

 71. Hồng Phạm nói:

  Wait and see ! Hãy chờ xem vậy . HĐGMVN đã làm thất vọng quá nhiều rồi nên đâm ra nghi ngại khi nghe những lời phát biểu của GM Hợp .Hy vong đây không phải là những lời nói suông hay do 1 phút bốc đồng lên gân . Con nghĩ với những đấng bậc như các Giám mục , mấy ngài có lên tiếng cho chân lý và nhân quyền thì bạo quyền cũng không dám ra mặt giết hại các ngài đâu . Xin hãy cam đảm sống đúng theo lời đã tuyên hứa với Chúa Jesus

 72. Hồng Phạm nói:

  Wait and see ! Hãy chờ xem vậy . HĐGMVN đã làm thất vọng quá nhiều rồi nên đâm ra nghi ngại khi nghe những lời phát biểu của GM Hợp .Hy vong đây không phải là những lời nói suông hay do 1 phút bốc đồng lên gân . Con nghĩ với những đấng bậc như các Giám mục , mấy ngài có lên tiếng cho chân lý và nhân quyền thì bạo quyền cũng không dám ra mặt giết hại các ngài đâu . Xin hãy cam đảm sống đúng theo lời đã tuyên hứa với Chúa Jesus

 73. nguyễn bá văn nói:

  Hy vọng sau này sẽ không có câu: "ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CÁC GM NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỈ NHỮNG GÌ CÁC GM LÀM"

 74. Hoàng Triều nói:

  Con ngươi có thể thay đổi cách suy nghĩ và hành động, tôi nghĩ thế, vì vậy tôi gạt bỏ tất cả những bài viết của ông TS Nguyễn Phúc Liên nói về đ/c Nguyễn Thái Hợp khi người còn là LM và học bên Thụy sĩ. Tôi hi vọng rằng với chức vụ chủ tịch UB Công Lý – Hoà Bình đ/c Hợp sẽ hành động đúng theo lương tâm của một chủ chăn đích thực theo gương Thầy Chí Thánh.

 75. Nha Trang nói:

  Tôi ngại vội vàng tin GM Hợp lắm rồi !
  Chẳng là ngài đã từng đòi "học theo" Đức cha tiền nhiệm" đó sao? rồi ngài làm gì? ngài "bịt miệng" cha Chân Tín !
  Chẳng là ngài đã đang giương cao cái gương của cố TGM Bình, một con người "chối bỏ" em mình trong hoạn nạn, mà quên giương cao cái gương của đấng sắp đươc phong chân phước để thế giới công giáo tôn thờ ! Và còn nhiều "việc làm " khác của ngài nữa… Hãy tìm tin về ngài trên gooole…
  Vì vậy, tôi chưa tin khi ngài "nói"….

 76. Nha Trang nói:

  Tôi ngại vội vàng tin GM Hợp lắm rồi !
  Chẳng là ngài đã từng đòi "học theo" Đức cha tiền nhiệm" đó sao? rồi ngài làm gì? ngài "bịt miệng" cha Chân Tín !
  Chẳng là ngài đã đang giương cao cái gương của cố TGM Bình, một con người "chối bỏ" em mình trong hoạn nạn, mà quên giương cao cái gương của đấng sắp đươc phong chân phước để thế giới công giáo tôn thờ ! Và còn nhiều "việc làm " khác của ngài nữa… Hãy tìm tin về ngài trên gooole…
  Vì vậy, tôi chưa tin khi ngài "nói"….

 77. Người Yêu GHVN nói:

  Kính thưa Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
  Con rất phấn khởi khi đọc bản tin này và nhất là thấy được những lời bình luận, góp ý chân thành của mọi người dành cho Đức Cha. Điều này cho thấy NVCL và giáo dân đã dành cảm tình với Đức Cha, họ rất công bằng trong việc đánh giá từng lời nói và việc làm của các đấng bậc, những giáo sĩ dấn thân vì GHVN. Ước mong rằng những lời nói của Đức Cha sẽ biến thành hành động, sẽ không làm cho giáo dân thất vọng!

 78. Người Yêu GHVN nói:

  Thưa Đức Cha Hợp
  Con rất tâm tắc khi Đức Cha lấy định hướng của Đức Giáo hoàng Benedicto 16: « Đối thoại thẳng thắng và cộng tác chân thành » làm châm ngôn hành động. Vâng, đúng vậy, Giáo hội không chủ trương thay Nhà nước, nhưng Giáo hội và Nhà nước đều gặp nhau ở chổ là phục vụ con người. Mà nếu nhà nước không làm đúng phận vụ và chức năng của mình thì GH phải lên tiếng nhắc nhở, khuyến cáo công khai, không nên im lặng hay làm ngơ!

 79. Người Yêu GHVN nói:

  Thưa Đức Cha Hợp
  Con rất tâm tắc khi Đức Cha lấy định hướng của Đức Giáo hoàng Benedicto 16: « Đối thoại thẳng thắng và cộng tác chân thành » làm châm ngôn hành động. Vâng, đúng vậy, Giáo hội không chủ trương thay Nhà nước, nhưng Giáo hội và Nhà nước đều gặp nhau ở chổ là phục vụ con người. Mà nếu nhà nước không làm đúng phận vụ và chức năng của mình thì GH phải lên tiếng nhắc nhở, khuyến cáo công khai, không nên im lặng hay làm ngơ!

 80. Ngơời Yêu GHVN nói:

  Với chức vụ chủ tịch Ủy Ban Công Lý – Hoà Bình, trách nhiệm của Đức Cha khá nặng nề, đòi hỏi lòng can đảm và sự dấn thân! Sự kiện Cồn Dầu rất nhức nhối và phức tạp, nó đang thách thức Công Lý và Hoà Bình. Nhà nước xua đuổi, hủy hoại đời sống an cư lạc nghiệp của giáo dân và đồng bào, nơi mà cha ông và cá nhân họ đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt xây dựng hàng trăm năm nay, bây giờ nhà nước bắt họ di dời đi nơi khác mà không đền bù xứng đáng để lấy chỗ làm khu du lịch sinh thái, bất công quá! Xin Đức Cha hãy lên tiếng bảo vệ Công Lý!

 81. Ngơời Yêu GHVN nói:

  Với chức vụ chủ tịch Ủy Ban Công Lý – Hoà Bình, trách nhiệm của Đức Cha khá nặng nề, đòi hỏi lòng can đảm và sự dấn thân! Sự kiện Cồn Dầu rất nhức nhối và phức tạp, nó đang thách thức Công Lý và Hoà Bình. Nhà nước xua đuổi, hủy hoại đời sống an cư lạc nghiệp của giáo dân và đồng bào, nơi mà cha ông và cá nhân họ đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt xây dựng hàng trăm năm nay, bây giờ nhà nước bắt họ di dời đi nơi khác mà không đền bù xứng đáng để lấy chỗ làm khu du lịch sinh thái, bất công quá! Xin Đức Cha hãy lên tiếng bảo vệ Công Lý!

 82. Người Yêu GHVN nói:

  Anh Tôma Nguyễn Thành Năm đã bị CA đánh chết ở Cồn Dầu, vậy mà gia đình vợ con, thân nhân và giáo dân bị cấm cản, không được nói lên sự thật. Đức Cha Châu Ngọc Tri đã làm chứng dối khi nói theo CA rằng anh Năm vì bịnh tim mà đột qụy! Con đề nghị Đức Cha chủ tịch UB Công Lý – Hoà Bình hãy cho điều tra để làm sáng tỏ sự việc, và nếu cần, hãy đòi buộc ĐC Tri xin lỗi giáo dân, vì đã làm gương xấu cho họ!
  Có được như vậy thì mới có thể phục hồi lại uy tín của GM Tri và GHVN.

 83. Người Yêu GHVN nói:

  Anh Tôma Nguyễn Thành Năm đã bị CA đánh chết ở Cồn Dầu, vậy mà gia đình vợ con, thân nhân và giáo dân bị cấm cản, không được nói lên sự thật. Đức Cha Châu Ngọc Tri đã làm chứng dối khi nói theo CA rằng anh Năm vì bịnh tim mà đột qụy! Con đề nghị Đức Cha chủ tịch UB Công Lý – Hoà Bình hãy cho điều tra để làm sáng tỏ sự việc, và nếu cần, hãy đòi buộc ĐC Tri xin lỗi giáo dân, vì đã làm gương xấu cho họ!
  Có được như vậy thì mới có thể phục hồi lại uy tín của GM Tri và GHVN.

 84. Phuong nói:

  Mong sao lời nói của ĐC Hợp là hợp nhất chứ ko bất nhất như ĐC Linh. Lúc đầu ĐC Linh lên tiếng trong sự chới với của giáo dân giữa cái ác của bầy lũ cs khiến con dân hy vọng, nhưng sau này ĐC Linh lên tiếng khiến muôn dân thất vọng! ai còn dám tin tưởng vào HĐGMVN nữa đây? Dù chả dám tin là ĐC Hợp có thể làm được gì tốt hơn đối với con chiên trong lúc này, nhưng vẫn nên chờ đợi. "dẫu biết rằng thời gian chờ đợi là thời gian khốn khổ nhất" CẦU MONG SAO ĐC HỢP ĐỪNG ĐÁNH TRỐNG BỎ DÙI NHƯ ĐC LINH!

 85. Phuong nói:

  Mong sao lời nói của ĐC Hợp là hợp nhất chứ ko bất nhất như ĐC Linh. Lúc đầu ĐC Linh lên tiếng trong sự chới với của giáo dân giữa cái ác của bầy lũ cs khiến con dân hy vọng, nhưng sau này ĐC Linh lên tiếng khiến muôn dân thất vọng! ai còn dám tin tưởng vào HĐGMVN nữa đây? Dù chả dám tin là ĐC Hợp có thể làm được gì tốt hơn đối với con chiên trong lúc này, nhưng vẫn nên chờ đợi. "dẫu biết rằng thời gian chờ đợi là thời gian khốn khổ nhất" CẦU MONG SAO ĐC HỢP ĐỪNG ĐÁNH TRỐNG BỎ DÙI NHƯ ĐC LINH!

 86. Loc nói:

  Con không tin là tất cả các Đức Giám Mục VN có cùng quan niệm, hoặc hiểu biết vấn đề nhân quyền bằng Đức Cha Nguyễn Thái Hợp. Vẫn biết rằng từ nhận thức cho đến hành động còn một cách khá lớn. Tuy chỉ là những lời nói nhưng con tin là ĐC đã an ủi được rất nhiều người trong đó có con.

 87. Loc nói:

  Con không tin là tất cả các Đức Giám Mục VN có cùng quan niệm, hoặc hiểu biết vấn đề nhân quyền bằng Đức Cha Nguyễn Thái Hợp. Vẫn biết rằng từ nhận thức cho đến hành động còn một cách khá lớn. Tuy chỉ là những lời nói nhưng con tin là ĐC đã an ủi được rất nhiều người trong đó có con.

 88. Tiến nói:

  Từ lời nói đến hành động là 1 khoảng cách xa vời vợi. Tuy vậy nghe được những lời của đức cha Hợp, chúng ta tạm thời tin, hy vọng trong những ngày tới lời nói đó được thực hiện sớm để giáo dân Côn Dầu không cảm thấy lẻ loi, và đặc biệt an ủi oan hồn anh Năm. Cách đây vài năm tôi may mắm có được 1 buổi ăn trưa trong toà giám mục với 2 vị giám mục tại VN mà lúc đó 1 ngài là Chủ tịch và 1 ngài là Tổng Thư ký HĐGMVN, tôi có cho 2 ngài biết những thất vọng của giáo dân VN ở hải ngoại đối với HĐGMVN tại quê nhà…,

 89. Tiến nói:

  Từ lời nói đến hành động là 1 khoảng cách xa vời vợi. Tuy vậy nghe được những lời của đức cha Hợp, chúng ta tạm thời tin, hy vọng trong những ngày tới lời nói đó được thực hiện sớm để giáo dân Côn Dầu không cảm thấy lẻ loi, và đặc biệt an ủi oan hồn anh Năm. Cách đây vài năm tôi may mắm có được 1 buổi ăn trưa trong toà giám mục với 2 vị giám mục tại VN mà lúc đó 1 ngài là Chủ tịch và 1 ngài là Tổng Thư ký HĐGMVN, tôi có cho 2 ngài biết những thất vọng của giáo dân VN ở hải ngoại đối với HĐGMVN tại quê nhà…,

 90. Trọng kính Đức Cha Nguyễn Thái Hợp,
  Khi đọc qua bài phóng vấn, con cảm thấy ấm lòng cho quê hương đất Việt. Những tin đâu đó trước đây có sự ngờ vực về Cha trong đường hướng mục vụ, cũng làm cho con có chút lo sợ, thậm chí đã bớt đi phần nào lòng mến của con về Đức Cha (vì trước khi Cha được sắp truyền chức Giám mục, cha đã có những bài viết nói xa xa về chế độ cộng sản như “quê hương mù mịt nơi nao”, quê hương là gì hớ mẹ”) trước đó. Nhưng nay, con được bắt gặp và đọc bài phóng vấn này, niềm tin và sự cảm mến của con về Đức Cha lại được bừng sáng.
  Kính thưa Đức Cha, với những gì mà Đức Cha đã nói qua bài phóng vấn, con mong rằng, sớm được hiện thực. Để rồi, những người có cái nhìn hơi bi quan về Giáo hội Việt Nam, sớm được thắp lên một niềm tin và hy vọng mới.
  Ngỏ hầu, dân Chúa được vững tin và thực hiện lời Chúa dạy mỗi ngày một tốt hơn. Dân tộc cũng sớm được an bình, thịnh trị. Vì trong thời gian gần đây, sự bùng nổ thông tin đã đến được rất nhiều với người dân. Nhưng những thông tin đó, ít có thông tin mang tính tích cực và hy vọng, mà là nỗi lên một sự bi quan trong lòng giáo dân.
  Kính thưa Đức Cha quý mến,
  Con tha thiết cầu mong, Đức Cha sớm thực hiện được điều mà dân Chúa đang trông mong từng giây từng phút. Sự kiện trước nhất, đó là 6 giáo dân ở Cồn Dầu, và các sự kiện đã diến tiến được Đức Cha can thiệp. Để rồi tất cả đều được thực hiện vì lợi ích của con người. Nhưng con người được ưu tiên, con nghĩ trước hết phải là những tín hữu của Chúa đã trao phó cho các Ngài. Còn vấn đề xã hội rộng lơn hơn, thì nên được thực hiện sau.
  Con viết những lời này, tựa như lời cầu nguyện thăm thiết của con dâng lên Thiên Chúa cho sự bình an của Giáo hội và dân Chúa được an vui, hạnh phúc, được sống trong tình thương của các vị chủ chăn của họ qua Đức Cha vậy. Giáo phận Vinh chúng con rất hân hoan, mừng rỡ và đầy hạnh diện khi tất cả được dưới sự hướng dẫn và che chở của Đức Cha.
  Kính dâng lên Đức Cha muôn vàn lời yêu mến và tin yêu.
  Con chiên của Đức Cha, nơi mảnh đất đại ngàn Tây Nguyên – Joseph Nguyễn Văn Quý

 91. Trọng kính Đức Cha Nguyễn Thái Hợp,
  Khi đọc qua bài phóng vấn, con cảm thấy ấm lòng cho quê hương đất Việt. Những tin đâu đó trước đây có sự ngờ vực về Cha trong đường hướng mục vụ, cũng làm cho con có chút lo sợ, thậm chí đã bớt đi phần nào lòng mến của con về Đức Cha (vì trước khi Cha được sắp truyền chức Giám mục, cha đã có những bài viết nói xa xa về chế độ cộng sản như “quê hương mù mịt nơi nao”, quê hương là gì hớ mẹ”) trước đó. Nhưng nay, con được bắt gặp và đọc bài phóng vấn này, niềm tin và sự cảm mến của con về Đức Cha lại được bừng sáng.
  Kính thưa Đức Cha, với những gì mà Đức Cha đã nói qua bài phóng vấn, con mong rằng, sớm được hiện thực. Để rồi, những người có cái nhìn hơi bi quan về Giáo hội Việt Nam, sớm được thắp lên một niềm tin và hy vọng mới.
  Ngỏ hầu, dân Chúa được vững tin và thực hiện lời Chúa dạy mỗi ngày một tốt hơn. Dân tộc cũng sớm được an bình, thịnh trị. Vì trong thời gian gần đây, sự bùng nổ thông tin đã đến được rất nhiều với người dân. Nhưng những thông tin đó, ít có thông tin mang tính tích cực và hy vọng, mà là nỗi lên một sự bi quan trong lòng giáo dân.
  Kính thưa Đức Cha quý mến,
  Con tha thiết cầu mong, Đức Cha sớm thực hiện được điều mà dân Chúa đang trông mong từng giây từng phút. Sự kiện trước nhất, đó là 6 giáo dân ở Cồn Dầu, và các sự kiện đã diến tiến được Đức Cha can thiệp. Để rồi tất cả đều được thực hiện vì lợi ích của con người. Nhưng con người được ưu tiên, con nghĩ trước hết phải là những tín hữu của Chúa đã trao phó cho các Ngài. Còn vấn đề xã hội rộng lơn hơn, thì nên được thực hiện sau.
  Con viết những lời này, tựa như lời cầu nguyện thăm thiết của con dâng lên Thiên Chúa cho sự bình an của Giáo hội và dân Chúa được an vui, hạnh phúc, được sống trong tình thương của các vị chủ chăn của họ qua Đức Cha vậy. Giáo phận Vinh chúng con rất hân hoan, mừng rỡ và đầy hạnh diện khi tất cả được dưới sự hướng dẫn và che chở của Đức Cha.
  Kính dâng lên Đức Cha muôn vàn lời yêu mến và tin yêu.
  Con chiên của Đức Cha, nơi mảnh đất đại ngàn Tây Nguyên – Joseph Nguyễn Văn Quý

 92. Người Yêu GHVN nói:

  Kính gởi Đức Cha Hợp, chủ tịch ỦY Ban Công Lý – Hoà Bình
  Bão lụt miền trung đã gây ra chết chóc cho cả trăm người và thảm cảnh màn trời chiếu đất cho hàng vạn người khác, mọi người đang cần trợ giúp cấp bách, nhưng đọc báo (RFA) con được biết "Chính quyền địa phương gây khó khăn cho đoàn cứu trợ lũ lụt". Kính xin Đức Cha lên tiếng can thiệp với chính quyền, hãy để, tạo điều kiện dễ dàng, hoặc giúp đỡ những vị hảo tâm và các tổ chức thiện nguyện, để họ chia sẻ và giúp đỡ nạn nhân, đấy cũng là thực hiện Công Lý – Hoà Bình.

 93. Người Yêu GHVN nói:

  Kính gởi Đức Cha Hợp, chủ tịch ỦY Ban Công Lý – Hoà Bình
  Bão lụt miền trung đã gây ra chết chóc cho cả trăm người và thảm cảnh màn trời chiếu đất cho hàng vạn người khác, mọi người đang cần trợ giúp cấp bách, nhưng đọc báo (RFA) con được biết "Chính quyền địa phương gây khó khăn cho đoàn cứu trợ lũ lụt". Kính xin Đức Cha lên tiếng can thiệp với chính quyền, hãy để, tạo điều kiện dễ dàng, hoặc giúp đỡ những vị hảo tâm và các tổ chức thiện nguyện, để họ chia sẻ và giúp đỡ nạn nhân, đấy cũng là thực hiện Công Lý – Hoà Bình.

 94. Nguyễn văn oai nói:

  Về vấn đề đất đai. Nếu trả lời như ĐGM Hợp thì tôi đây cũng có thể làm được. không cần đến các GM làm gì. Ngồi mà chờ thay đổi luật đất đai ư? Vấn đề là hiện tại các giáo xứ như: Cồn Dầu đang bị bách hại đó kìa. Xử lý thế nào mới là vấn đề.

 95. Nguyễn văn oai nói:

  Về vấn đề đất đai. Nếu trả lời như ĐGM Hợp thì tôi đây cũng có thể làm được. không cần đến các GM làm gì. Ngồi mà chờ thay đổi luật đất đai ư? Vấn đề là hiện tại các giáo xứ như: Cồn Dầu đang bị bách hại đó kìa. Xử lý thế nào mới là vấn đề.

 96. Thuan nói:

  Xin sự ban ơn của đức HY Nguyễn Văn Thuận cho Ủy ban công lý của HDGM VN, và mong rằng GM Hợp sẽ làm đúng những gì mà ngài đã phát biểu, lời nói phải đi đôi với việc làm!!!!!!!!!!!!!!

 97. Thuan nói:

  Xin sự ban ơn của đức HY Nguyễn Văn Thuận cho Ủy ban công lý của HDGM VN, và mong rằng GM Hợp sẽ làm đúng những gì mà ngài đã phát biểu, lời nói phải đi đôi với việc làm!!!!!!!!!!!!!!

 98. fang-8406 nói:

  theo kinh nghiệm trong quá khứ tôi chỉ có thái độ nghi ngờ, kinh nghiệm xấu thì thái độ nghi ngờ cũng vậy, thương cho giáo hội Mẹ bị những đứa con phản bội, thương hơn nữa cho những kẻ nhỏ nhoi giang tay cố hết sức bảo vệ cho Mẹ mà bị đánh đập, trù dập, thậm chí giết chết, thế mà chẳng thấy Công Lý ở đâu dù chỉ là một tiếng than nho nhỏ của Công Lý cũng không thấy đâu, thật là khủng khiếp…!!!

  fang-8406

 99. fang-8406 nói:

  theo kinh nghiệm trong quá khứ tôi chỉ có thái độ nghi ngờ, kinh nghiệm xấu thì thái độ nghi ngờ cũng vậy, thương cho giáo hội Mẹ bị những đứa con phản bội, thương hơn nữa cho những kẻ nhỏ nhoi giang tay cố hết sức bảo vệ cho Mẹ mà bị đánh đập, trù dập, thậm chí giết chết, thế mà chẳng thấy Công Lý ở đâu dù chỉ là một tiếng than nho nhỏ của Công Lý cũng không thấy đâu, thật là khủng khiếp…!!!

  fang-8406

 100. Lại Bình An nói:

  Lần này mà ĐC Hợp mà không hành động đúng với những gì ngài vừa trả lời phỏng vấn, thì ĐC Hợp sẽ không còn một chút giá trị nào nữa, một chút xíu kính trọng dành cho ngài còn lại hiện nay nơi GD sẽ cũng không còn nữa. Và chúng ta kiến nghị bãi nhiệm chức CT UBCLHB của ĐC Hợp. Nếu vị khác lên thay thế mà cũng không cải thiện được gì, chúng ta kiến nghị giải thể cái UB này, vì trước đây không có nó, sự bất công tràn lan, và khi có nó bất công vẫn lan tràn.

 101. Lại nói:

  Nếu tình trạng "địa phương nào thì địa phương ấy lo" còn tiếp tục tái diễn, thì chúng ta kiến nghị giải thể cả HĐGMVN.

 102. Lại nói:

  Nếu tình trạng "địa phương nào thì địa phương ấy lo" còn tiếp tục tái diễn, thì chúng ta kiến nghị giải thể cả HĐGMVN.

 103. doan nguyen anh nói:

  đừng nghe những gì ĐC Hợp nói mà HÃY NHÌN NHỮNG GÌ ĐC HỢP LÀM.
  Trong qua`1 khứ thì việc làm TỒI BẠI, HÈN NHÁT NHẤT LÀ BỊT MIỆNG CHA CHÂN TÍN. Chỉ việc nầy thôi cũng dư thấy là CHẢ CÓ CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH QUÁI GÌ HẾT.
  Sắp tới đây, đề nghị ĐC Hợp làm thử một cú điêu luyện là ĐƯA CÁC DÒNG BỊ GẠCH TÊN KHỎI ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VÀO LẠI DANH SÁCH XEM SAO ?
  Thông thường khi nói thì AI NÓI CŨNG ĐƯỢC, TỪ MỘT ÔNG QUAN TO CHO TỚI MỘT THẰNG BÉ CHĂN TRÂU NGOÀI ĐỒNG, NHƯNG KHI LÀM MỚI RÕ TRẮNG ĐEN, KHẢ NĂNG VÀ TẤM LÒNG.

 104. Albertnguyen nói:

  Khi nghe những kế hoạch và những hứa hẹn của Dức Cha Hợp chúng ta cũng nên hy vọng. MOng rằng các Đấng bậc trong HDGM VN biết dấn thân một cách đúng nghĩa và trọn vẹn cho nhưng vấn nạn xã hội ở VN hiện nay. Tất cả chúng ta hãy cầu nguện liên lỉ cho các Ngài dám nói lên tiếng nói của HÒA BÌNH – TỰ DO – CÔNG LÝ. Hãy tranh đấu cho tự do nước trời. Hy vọng các LM và GM VN dám đấu tranh cho sự thật. Lý thuyết chỉ là màu xám, đức tin không việc làm là đức tin chết.

 105. Albertnguyen nói:

  Khi nghe những kế hoạch và những hứa hẹn của Dức Cha Hợp chúng ta cũng nên hy vọng. MOng rằng các Đấng bậc trong HDGM VN biết dấn thân một cách đúng nghĩa và trọn vẹn cho nhưng vấn nạn xã hội ở VN hiện nay. Tất cả chúng ta hãy cầu nguện liên lỉ cho các Ngài dám nói lên tiếng nói của HÒA BÌNH – TỰ DO – CÔNG LÝ. Hãy tranh đấu cho tự do nước trời. Hy vọng các LM và GM VN dám đấu tranh cho sự thật. Lý thuyết chỉ là màu xám, đức tin không việc làm là đức tin chết.

 106. Nguyễn Công Tâm nói:

  Ngài Paul cần “mạnh dạn” lên tiếng trước, thì chúng ta sẽ tin. Ngài không nên xúi bẩy người khác. Vì chính ngài Paul là Chủ tịch Ủy ban Công lý & Hòa bình mà !!!

  Hy vọng ngài sẽ lên tiếng theo hướng thật chi tiết và cụ thể với từng trường hợp người dân bị áp bức ở Việt Nam, chứ không chung chung như bây giờ.

  Những ngôn từ copywrite mỹ miều như “quyền lợi giai cấp công nhân”, “quyền sở hữu đất đai”, “quyền lợi con người” nghe riết cũng nhàm tai và thấy chán. Hy vọng ngài Paul sẽ “mạnh dạn” đề cập thẳng thắn đến vấn đề vụ xử án giáo dân Cồn Dầu và vụ đất đai của Tòa khâm sứ Hà Nội.

  Xin tạ tội ngài Paul trước, nếu tôi nói sai. Còn nếu tôi nói đúng – xin thưa rằng tôi vẫn xem ngài không hơn không kém như một thầy Paul bạch tuộc dự đoán kết quả World Cup bằng cách chọn hộp thức ăn hợp khẩu vị.

 107. Nguyễn Công Tâm nói:

  Ngài Paul cần “mạnh dạn” lên tiếng trước, thì chúng ta sẽ tin. Ngài không nên xúi bẩy người khác. Vì chính ngài Paul là Chủ tịch Ủy ban Công lý & Hòa bình mà !!!

  Hy vọng ngài sẽ lên tiếng theo hướng thật chi tiết và cụ thể với từng trường hợp người dân bị áp bức ở Việt Nam, chứ không chung chung như bây giờ.

  Những ngôn từ copywrite mỹ miều như “quyền lợi giai cấp công nhân”, “quyền sở hữu đất đai”, “quyền lợi con người” nghe riết cũng nhàm tai và thấy chán. Hy vọng ngài Paul sẽ “mạnh dạn” đề cập thẳng thắn đến vấn đề vụ xử án giáo dân Cồn Dầu và vụ đất đai của Tòa khâm sứ Hà Nội.

  Xin tạ tội ngài Paul trước, nếu tôi nói sai. Còn nếu tôi nói đúng – xin thưa rằng tôi vẫn xem ngài không hơn không kém như một thầy Paul bạch tuộc dự đoán kết quả World Cup bằng cách chọn hộp thức ăn hợp khẩu vị.

 108. le long nói:

  Hãy chờ xem ĐC Hợp sẽ làm như thế nào. Hy vọng với kinh nghiệm sống và làm việc đó đây khăp năm châu cũa ngài. Ngài sẽ có đũ tài năng, nghị lực để chu toàn bổn phận cũa mình. Hy vọng ngài sẽ không học nơi các vị khác gương " im lặng là vàng " rồi cho chìm xuồng luôn. Hy vọng chúng ta không cần phải nhắc nhở các ngài nữa.

 109. le long nói:

  Hãy chờ xem ĐC Hợp sẽ làm như thế nào. Hy vọng với kinh nghiệm sống và làm việc đó đây khăp năm châu cũa ngài. Ngài sẽ có đũ tài năng, nghị lực để chu toàn bổn phận cũa mình. Hy vọng ngài sẽ không học nơi các vị khác gương " im lặng là vàng " rồi cho chìm xuồng luôn. Hy vọng chúng ta không cần phải nhắc nhở các ngài nữa.

 110. Hòa nói:

  Với vị trí mới trong HĐGMVN, Xin Đức cha giải quyết một việc nhì nhằng gây ảnh hưởng xấu đến cái nhìn của giáo dân về đời sống linh mục do sự IM LẶNG của của giáo quyền 35 năm nay về vụ tai tiếng của lm Phan Khắc Từ (vụ ăn ở với phụ nữ đến nỗi có con !)

  Xin ĐC hãy đem CÔNG LÝ phân định trắng đen, để giáo dân không hoang mang về tư cách lm Từ , làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc sống đạo của giáo dân.

 111. Hòa nói:

  Với vị trí mới trong HĐGMVN, Xin Đức cha giải quyết một việc nhì nhằng gây ảnh hưởng xấu đến cái nhìn của giáo dân về đời sống linh mục do sự IM LẶNG của của giáo quyền 35 năm nay về vụ tai tiếng của lm Phan Khắc Từ (vụ ăn ở với phụ nữ đến nỗi có con !)

  Xin ĐC hãy đem CÔNG LÝ phân định trắng đen, để giáo dân không hoang mang về tư cách lm Từ , làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc sống đạo của giáo dân.

 112. Lạy Chúa Con đây nói:

  Xin Cha Đức Cha Hợp nhiều ơn Thánh Thần để hoàn thành nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Ngài.

 113. Lạy Chúa Con đây nói:

  Xin Cha Đức Cha Hợp nhiều ơn Thánh Thần để hoàn thành nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Ngài.

 114. Duy Văn nói:

  Theo tuyên bố của Đúc Cha Hợp, cũng thấy lóe lên tia hy vọng. Nhưng không rõ quan niệm hoặc giải thích của Đức Cha Hợp về nhân quyền, về tự do, về công bằng xã hội v.v……. có giống ý nghĩ hoặc định nghĩa của chúng ta không, hay quan niệm giống như giải thích của cộng sản VN, hay giống như Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói là tại VN không có vi phạm nhân quyền, không có đàn áp tôn giáo, cũng không có đàn áp bắt bớ những người bất đồng chính kiến!!!! Hãy chờ đợi việc làm của Đức Cha Nguyễn thái Hợp.

 115. Duy Văn nói:

  Theo tuyên bố của Đúc Cha Hợp, cũng thấy lóe lên tia hy vọng. Nhưng không rõ quan niệm hoặc giải thích của Đức Cha Hợp về nhân quyền, về tự do, về công bằng xã hội v.v……. có giống ý nghĩ hoặc định nghĩa của chúng ta không, hay quan niệm giống như giải thích của cộng sản VN, hay giống như Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói là tại VN không có vi phạm nhân quyền, không có đàn áp tôn giáo, cũng không có đàn áp bắt bớ những người bất đồng chính kiến!!!! Hãy chờ đợi việc làm của Đức Cha Nguyễn thái Hợp.

 116. Minh nói:

  Lời của Đc Hợp nói hôm nay cần có thời gian để kiểm chứng, Bây giờ nhiều giám mục cũng nói giống cộng sản lắm. Noí thì hay, phải nói không chê vào đâu được nhưng làm ai cũng biết rồi đấy. Hy vọng có 1 số giám mục của Vn ko lọt vào tốp này.

 117. Hừng Đông nói:

  Không hiểu vì sao bài phỏng vấn của ông Giám mục phó chủ tịch HĐGMVN thì trang web của các địa phận đều đăng, trong khi bài phỏng vấn này thì không. thật khó hiểu.

 118. Hừng Đông nói:

  Không hiểu vì sao bài phỏng vấn của ông Giám mục phó chủ tịch HĐGMVN thì trang web của các địa phận đều đăng, trong khi bài phỏng vấn này thì không. thật khó hiểu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: