Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện: "Quyền chứ không phải ơn huệ xin – cho"

Kính thưa Cộng Đoàn,

Hôm nay, trong buổi chiều ngay trước phiên tòa xét xử 6 anh chị em giáo dân Cồn Dầu – Đà Nẵng, chúng ta quy tụ nhau tại Đền Thánh này để cầu nguyện, trong tư cách là Hội Thánh của Chúa Kitô đang đi giữa lòng dân tộc Việt Nam thân yêu. Thánh Công Đồng Vaticanô II đã khẳng định tại Hiến chế Mục vụ về Hội Thánh trong thế giới hôm nay, rằng: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng các môn đệ của Chúa Kitô” (MV 1). Chính trong tinh thần đó của Hội Thánh mà chúng ta cử hành thánh lễ này. Trong đức ái Tin Mừng, chúng ta chia sẻ với anh chị em của chúng ta ở Cồn Dầu những ưu sầu của họ, những lo lắng của họ và cả những hy vọng của họ, trong thời điểm đặc biệt này.

Trước khi hát ca nhập lễ, chúng ta đã được nghe trình bày về những diễn tiến đã và đang xảy ra, liên quan đến vụ việc tại Giáo xứ Cồn Dầu thuộc Giáo phận Đà Nẵng. Đặc biệt, chúng ta đã được nghe văn thư của Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, do Đức Cha Nguyễn Thái Hợp ký, gửi đến ông Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng và ông Chánh án Tòa án Nhân Dân quận Cẩm Lệ. Vì thế, tôi xin không nhắc lại nội dung của vụ việc. Chúng ta sẽ dành ít phút trong thánh lễ cầu nguyện đặc biệt này để tự hỏi: Hội Thánh, tức là chính cộng đoàn chúng ta đây, muốn có những tâm tình nào trong sự hiệp thông sâu xa với anh chị em Kitô hữu và những người thành tâm thiện chí khác tại Cồn Dầu hiện nay?

Kính thưa anh chị em,

Như anh chị em đã biết, trong văn thư nói trên, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc HĐGMVN đã nêu lên bốn “uẩn khúc” và nghi vấn (những chữ dùng của văn thư) xung quanh vụ việc. Từ đó, UB Công lý và Hòa bình đề nghị Tòa án hoãn việc xét xử để làm sáng tỏ những nghi vấn ấy. Nói cách khác, cần phải đặt vụ xét xử 6 anh chị em giáo dân Cồn Dầu vào trong bối cảnh đích thực và rộng lớn của sự việc. Bởi lẽ, nếu không đặt vụ việc vào trong bối cảnh thật sự của nó, không xác định sự thật của vụ việc một cách khách quan, đầy đủ và toàn diện, thì quyền được xét xử trong công lý và trong sự thật của sáu giáo dân Cồn Dầu sẽ có nguy cơ không được đảm bảo. Mọi người, mà cụ thể là sáu anh chị em giáo dân Cồn Dầu, đều có quyền được xét xử trong công lý và sự thật. Mức độ thấp nhất của việc bảo đảm công lý và sự thật đó, chính là việc đặt vụ việc vào đúng bối cảnh thực của nó, bằng cách ít nhất phải giải đáp một cách thỏa đáng và chân thật những uẩn khúc xung quanh vụ việc, như văn thư của UB Công lý và Hòa bình trực thuộc HĐGMVN đã nêu lên. Và sau khi đã làm như thế, nói theo văn thư của Ủy ban Công lý và Hòa bình, “nếu đưa ra xét xử, thì yêu cầu phải tiến hành theo đúng quy định của luật tố tụng hình sự với quyền của các bị cáo có luật sư biện hộ”.

Cộng đoàn chúng ta ở đây hiệp nhất với các Đức Giám Mục trong những đề nghị rất đúng đắn nói trên. Vì thế, tâm tình đầu tiên của chúng ta lúc này là: cùng với anh chị em tại Cồn Dầu và tất cả mọi người thành tâm thiện chí khác, chúng ta thưa với Thiên Chúa là Vua Công Chính, khát vọng của chúng ta về công lý và sự thật; chúng ta chia sẻ và hiệp thông với nhau và với anh chị em ở Cồn Dầu trong thao thức tìm kiếm công lý và sự thật; chúng ta diễn tả với mọi người và với xã hội cái thao thức cháy bỏng về công lý và sự thật đó của chúng ta. Đó chính là tâm tình đầu tiên của việc chúng ta họp nhau cầu nguyện ở đây và lúc này.

Điểm thứ hai:  như anh chị em đã biết, văn thư của Ủy ban Công lý và Hòa bình có nhắc đến Quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam được công bố ngày 25/9/2008. Trong bản Quan điểm đó, các Đức Giám mục khẳng định rằng cần phải sửa đổi Luật Đất đai hiện hành theo hướng “quan tâm tới quyền tư hữu của người dân như Tuyên ngôn Quốc tế của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền đã khẳng định: “Mọi người đều có quyền tư hữu cho riêng mình hay chung với người khác… và không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình cách độc đoán” (số 17). Vì thế, chúng tôi [các Đức Giám Mục Việt Nam] cho rằng thay vì chỉ giải quyết theo kiểu đối phó hoặc cá biệt, thì giới hữu trách phải tìm giải pháp triệt để hơn, tức là để người dân có quyền làm chủ tài sản, đất đai của họ, đồng thời người dân cũng phải ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội”. Quan điểm và đề nghị này của HĐGMVN thật xác đáng trong hoàn cảnh cụ thể của Đất Nước chúng ta hiện nay.

Nhiều nhà nghiên cứu cũng có cùng một quan điểm như thế. Thí dụ: trên báo điện tử Tuanvietnam.net ngày 14/9/2010 vừa qua, Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã cho rằng: “Đất đai chiếm trên nửa tổng tài sản của xã hội, nên vấn đề sở hữu đất phải được giải quyết thấu đáo, và nhu cầu thừa nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai bên cạnh việc phân định rạch ròi đất công, và, đi liền với nó, việc sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan, là nhu cầu cấp bách không thể né tránh… Sở hữu công và sở hữu tư phải được công nhận và phải được quản lý trong một hệ thống thống nhất, và chỉ có người chủ sở hữu đích thực mới được quyền định đoạt. Không thể coi là ‘sở hữu toàn dân’ và tùy tiện quyết định. Chính sự không rạch ròi này là nguyên nhân của trên 98% của các vụ khiếu kiện trong thời gian vừa qua. Đã đến lúc phải giải quyết tận gốc vấn đề sở hữu, nếu không, tình hình khiếu kiện còn tiếp diễn và nhiều hơn, có thể dẫn đến bất ổn xã hội trầm trọng và cản trở sự phát triển của đất nước ”. Phát biểu trên Vietnam.net cũng trong ngày 14/9/2010, Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa nói rằng “Cái mũ sở hữu toàn dân đã tạo cơ hội cho khai thác lợi ích nhóm và tư nhân hóa tài sản quốc gia diễn ra trên diện rộng và khá nhanh”.

Tôi nhắc đến một vài ý kiến đó để nói rằng quan điểm của Hội Thánh Công Giáo Việt Nam về tính cách cấp thiết của việc tu chính Luật Đất đai theo hướng tôn trọng quyền tư hữu của các cá nhân và tổ chức… là một quan điểm đúng đắn và phù hợp với hoàn cảnh của đất nước chúng ta hiện nay. Có lẽ chính trong quan điểm đó mà, liên quan đến những gì đang diễn ra tại Cồn Dầu, văn thư của Ủy ban Công lý và Hòa bình đã đề nghị phải tiến hành đối thoại để các gia đình ở Cồn Dầu thực thi quyền định đoạt về đất đai và tài sản của mình trong ý thức trách nhiệm đối với xã hội.

Cộng đoàn chúng ta ở đây, một lần nữa, hiệp nhất với các Đức Giám Mục trong những quan điểm và đề nghị rất đúng đắn nói trên. Và trong sự hiệp nhất đó, tâm tình thứ hai của chúng ta lúc này là: cùng với anh chị em tại Cồn Dầu và tất cả mọi người thành tâm thiện chí khác, chúng ta thưa lên với Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, khát vọng của chúng ta về quyền sở hữu và định đoạt tài sản của mỗi người và mọi người; chúng ta chia sẻ với nhau và với anh chị em Cồn Dầu khát vọng đó, và chúng ta bày tỏ với mọi người niềm thao thức của chúng ta được thấy quan điểm của HĐGMVN được thực hiện, theo đó, “người dân có quyền làm chủ tài sản, đất đai của họ, đồng thời người dân cũng phải ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội”.

Kính thưa anh chị em,

Những quan điểm của HĐGMVN, văn thư của Ủy ban Công lý và Hòa bình, những lời cầu nguyện của chúng ta, những tâm tình chia sẻ và hiệp thông của chúng ta, những thao thức được diễn đạt và khẳng định của chúng ta… hôm nay, có thể sẽ không tạo nên được những hiệu quả thấy được ngay trước mắt. Có thể sáng mai 6 anh chị em ở Cồn Dầu vẫn bị xét xử, và có thể việc xét xử đó sẽ không diễn ra như ý muốn của chúng ta. Tuy nhiên, như Lời Chúa nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay, “Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình, nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được; Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men” (Lc 13, 19.21). Những giá trị Tin Mừng, những mầm mống sự thiện, những thao thức về công lý và sự thật… của chúng ta có thể chỉ mang dáng vẻ của hạt cải nhỏ bé và của nắm men vô nghĩa. Nhưng nếu người đàn ông kia đã không ném hạt cải bé nhỏ vào mảnh vườn, mảnh vườn đó sẽ chỉ là một đám cỏ dại, chứ không thể có một cây lớn đến nỗi chim trời có thể làm tổ. Nếu người đàn bà nọ đã không vùi vào ba đấu bột kia nắm men có vẻ vô nghĩa ấy, thì làm sao khối bột có thể dậy men? Cũng vậy, thưa anh chị em, Hội Thánh của Chúa Kitô đi giữa lòng dân tộc Việt Nam này phải luôn nhận lấy những vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của dân tộc này, nhất là của những người nghèo và bị áp bức, làm của mình. Và trong lòng tin vào Thiên Chúa, Hội Thánh biết rằng, những giá trị Tin Mừng, những hạt giống công lý và sự thật… sẽ nảy nở và thành tựu. Chính trong xác tín đó mà chúng ta cầu nguyện cho và cùng với anh chị em mình ở Cồn Dầu.

Nhưng không chỉ xác tín. Bên cạnh xác tín đó còn phải có một ý thức mạnh mẽ. Vào ngày 21/9/2008, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã khẳng định: “Tự do tôn giáo là quyền, chứ không phải một ân huệ xin-cho”. Theo tinh thần và cách diễn đạt đó của Đức Tổng Giuse, trong liên hệ với những gì đang xảy đến cho anh chị em của chúng ta tại Cồn Dầu, chúng ta có thể và được mời gọi phải ý thức rằng: quyền định đoạt về tài sản của mỗi người trong ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội, là quyền chứ không phải là một ân huệ xin – cho; quyền của anh chị em Cồn Dầu được xét xử trong công lý và sự thật là quyền chứ không phải là một ân huệ xin – cho. Theo giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo mà chúng ta là thành phần, thì những quyền đó đến từ chính Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Cha của chúng ta, và những quyền đó làm nên phẩm giá của tất cả và của mỗi người chúng ta, trong đó có 6 anh chị em giáo dân Cồn Dầu sẽ phải ra tòa sáng mai.

Và, để kết thúc, hiệp thông với anh chị em tại Cồn Dầu, tôi xin thưa lại một lần nữa với anh chị em rằng: quyền của anh chị em Cồn Dầu được xét xử trong công lý và sự thật là quyền chứ không phải là một ân huệ xin – cho.

Vâng, đó là QUYỀN chứ không phải một ân huệ xin – cho!

26/10/2010
Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện,
Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

41 Responses to Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện: "Quyền chứ không phải ơn huệ xin – cho"

 1. txk nói:

  Bài giảng hay tuyệt.
  Tư tưởng mạch lạc, chặt chẽ.
  Đúng và chính xác từng từ ngữ.
  Ý chí và tình cảm tỏ bày rất đúng mực.
  Con Tạ ơn Thiên Chúa và xin hiệp thông với Giáo hội của Chúa Kitô.

 2. txk nói:

  Bài giảng hay tuyệt.
  Tư tưởng mạch lạc, chặt chẽ.
  Đúng và chính xác từng từ ngữ.
  Ý chí và tình cảm tỏ bày rất đúng mực.
  Con Tạ ơn Thiên Chúa và xin hiệp thông với Giáo hội của Chúa Kitô.

 3. Tạ Tuyên nói:

  Cha Hiện trong một đất nước không có tự do đã dám giảng thuyết " quyền của anh chị em Cồn Dầu được xét xử trong công lý và sự thật là quyền chứ không phải là một ân huệ xin – cho". Vậy các cha, các sơ, và giaó dân hải ngoại ( những người đã tìm được và đã có tự do) làm gì để binh vực 6 anh chị em ở Cồn Dầu?
  Tạ Tuyên.

  • Truong nói:

   Có lẽ im lặng để còn về ăn "chùm khế ngọt' chăng?

   • Nguyễn Việt Thắng nói:

    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cộng sản vào,nó thọt rụng hết trơn
    Còn khế ngọt nửa đâu mà ăn ông anh,do đó khỏi về ở đây biểu tình, đấu tranh cho đồng bào ở quê nhà,tụi nầy mà về thì bọn cầm quyền sẽ cho vào Hỏa Lò ngay .. hì…hì..

 4. Tạ Tuyên nói:

  Cha Hiện trong một đất nước không có tự do đã dám giảng thuyết " quyền của anh chị em Cồn Dầu được xét xử trong công lý và sự thật là quyền chứ không phải là một ân huệ xin – cho". Vậy các cha, các sơ, và giaó dân hải ngoại ( những người đã tìm được và đã có tự do) làm gì để binh vực 6 anh chị em ở Cồn Dầu?
  Tạ Tuyên.

  • Truong nói:

   Có lẽ im lặng để còn về ăn "chùm khế ngọt' chăng?

   • Nguyễn Việt Thắng nói:

    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cộng sản vào,nó thọt rụng hết trơn
    Còn khế ngọt nửa đâu mà ăn ông anh,do đó khỏi về ở đây biểu tình, đấu tranh cho đồng bào ở quê nhà,tụi nầy mà về thì bọn cầm quyền sẽ cho vào Hỏa Lò ngay .. hì…hì..

 5. tomanguyen nói:

  Giới Chức Hoa Kỳ: Thả Giáo Dân Cồn Dầu

  Giới Chức Hoa Kỳ: Việt Nam Hãy Thả Ngay 6 Giáo Dân Cồn Dầu

  Một ngày trước khi Việt Nam đưa 6 giáo dân Cồn Dầu đang bị giam giữ ra xét xử, một số Dân Biểu Hoa Kỳ và Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế cùng lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam tôn trọng công lý.

  Trong văn thư đề ngày 26 tháng 10, các Dân Biểu Christopher Smith, Frank Wolf và Cao Quang Ánh kêu gọi Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng can thiệp để tránh gây khó khăn cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ:

  “Quốc Hội Hoa Kỳ thu thập ngày càng nhiều báo cáo khả tín từ các dân làng ở Cồn Dầu đang đối diện với bạo lực, giam cầm và sự hăm doạ của công an. Thêm vào đó, một dân làng đã chết sau những trận đánh đập của công an và hai phụ nữ báo cáo bị sẩy thai. Trong khi quan hệ kinh tế Mỹ-Việt phát triển, chúng tôi không nghĩ rằng sự tiến bộ này có thể được biện minh bằng các chiến thuật như vậy.”

  Các vị dân biểu này cũng yêu cầu chính quyền Việt Nam điều tra hành động tra tấn của công an đối với các giáo dân bị giam và kể cả cái chết của Ông Nguyễn Thành Năm………..
  Cùng lúc với sự lên tiếng từ phía Hoa Kỳ, do sự vận động của Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế một số dân biểu Quốc Hội Đức cũng đã yêu cầu chính phủ Đức lên tiếng về tình trạng đàn áp ở Cồn Dầu.
  Posted on Tuesday, October 26 @ 19:27:09 EDT by ngochuynh
  Con cầu xin Chúa ban cho sự yêu cầu nầy trở thành hiện thực .

 6. tomanguyen nói:

  Giới Chức Hoa Kỳ: Thả Giáo Dân Cồn Dầu

  Giới Chức Hoa Kỳ: Việt Nam Hãy Thả Ngay 6 Giáo Dân Cồn Dầu

  Một ngày trước khi Việt Nam đưa 6 giáo dân Cồn Dầu đang bị giam giữ ra xét xử, một số Dân Biểu Hoa Kỳ và Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế cùng lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam tôn trọng công lý.

  Trong văn thư đề ngày 26 tháng 10, các Dân Biểu Christopher Smith, Frank Wolf và Cao Quang Ánh kêu gọi Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng can thiệp để tránh gây khó khăn cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ:

  “Quốc Hội Hoa Kỳ thu thập ngày càng nhiều báo cáo khả tín từ các dân làng ở Cồn Dầu đang đối diện với bạo lực, giam cầm và sự hăm doạ của công an. Thêm vào đó, một dân làng đã chết sau những trận đánh đập của công an và hai phụ nữ báo cáo bị sẩy thai. Trong khi quan hệ kinh tế Mỹ-Việt phát triển, chúng tôi không nghĩ rằng sự tiến bộ này có thể được biện minh bằng các chiến thuật như vậy.”

  Các vị dân biểu này cũng yêu cầu chính quyền Việt Nam điều tra hành động tra tấn của công an đối với các giáo dân bị giam và kể cả cái chết của Ông Nguyễn Thành Năm………..
  Cùng lúc với sự lên tiếng từ phía Hoa Kỳ, do sự vận động của Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế một số dân biểu Quốc Hội Đức cũng đã yêu cầu chính phủ Đức lên tiếng về tình trạng đàn áp ở Cồn Dầu.
  Posted on Tuesday, October 26 @ 19:27:09 EDT by ngochuynh
  Con cầu xin Chúa ban cho sự yêu cầu nầy trở thành hiện thực .

 7. TerexaPhuong nói:

  Tối hôm qua, quả là ấm áp trong lòng, khi các ghế ngồi trong nhà thờ DCCTSG đầy giáo dân, từ hàng ghế trên xuống dưới, từ cánh trái qua cánh phải cung thánh. Giáo dân nam và nữ tỉ lệ tương đương, đa số có tác phong của SV, HS, viên chức và những giáo dân làm ở các lãnh vực khác như kinh doanh- buôn bán : Men công lý đã dậy lên kha khá rồi.!! Cha Giuse N.T. Hiện vừa dứt bài giảng, giáo dân vỗ tay kéo dài rất lâu như không nỡ dứt… Đông đủ quý cha trong DCCT hiệp thông lòng trí cùng giáo dân trong bầu khí cầu nguyện sốt sắng, chân thành và đầy tình thương .

 8. TerexaPhuong nói:

  Tối hôm qua, quả là ấm áp trong lòng, khi các ghế ngồi trong nhà thờ DCCTSG đầy giáo dân, từ hàng ghế trên xuống dưới, từ cánh trái qua cánh phải cung thánh. Giáo dân nam và nữ tỉ lệ tương đương, đa số có tác phong của SV, HS, viên chức và những giáo dân làm ở các lãnh vực khác như kinh doanh- buôn bán : Men công lý đã dậy lên kha khá rồi.!! Cha Giuse N.T. Hiện vừa dứt bài giảng, giáo dân vỗ tay kéo dài rất lâu như không nỡ dứt… Đông đủ quý cha trong DCCT hiệp thông lòng trí cùng giáo dân trong bầu khí cầu nguyện sốt sắng, chân thành và đầy tình thương .

 9. An Nam nói:

  Nói chuyện luật lệ với ác thú, chẳng khác gì nước đổ lá môn. Trong một xã hội độc tài người dân cần hành động hơn là nói.

 10. An Nam nói:

  Nói chuyện luật lệ với ác thú, chẳng khác gì nước đổ lá môn. Trong một xã hội độc tài người dân cần hành động hơn là nói.

 11. Johnloc nói:

  Cám ơn Chúa đã đưa Dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam. Cám ơn Chúa đã cho Giáo hội VN những linh mục, những tu sỹ có hiểu biết, biết quan tâm biết thao thức, biết chia sẽ 'niềm vui cũng như nỗi đau của đồng loại, đồng đạo như các cha DCCT.

  Vâng, mong sao tinh thần thực sự của Công đồng Vatican II đi vào trong đời sống Giáo hội Việt Nam.

 12. Johnloc nói:

  Cám ơn Chúa đã đưa Dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam. Cám ơn Chúa đã cho Giáo hội VN những linh mục, những tu sỹ có hiểu biết, biết quan tâm biết thao thức, biết chia sẽ 'niềm vui cũng như nỗi đau của đồng loại, đồng đạo như các cha DCCT.

  Vâng, mong sao tinh thần thực sự của Công đồng Vatican II đi vào trong đời sống Giáo hội Việt Nam.

 13. Người Yêu GHVN nói:

  Cám ơn LM Giuse Nguyễn Thể Hiện
  Đồng ý với quan điểm với LM trong bài giảng thuyết trên đây!
  Đất đai là sở hữu của toàn dân, mỗi người dân đều có quyền sở hữu, nhà nước chỉ lo về quản lý giấy tờ, chứ không thể mập mờ để rồi cướp đoạt của người dân đem bán cho các chủ đầu tư kiếm lời. Sự kiện Cồn Dầu và nhiều nơi khác đang là những vấn đề nhức nhối, bất công!
  Rất mong HĐGMVN lên tiếng mạnh mẽ về vụ việc này.

 14. Người Yêu GHVN nói:

  Cám ơn LM Giuse Nguyễn Thể Hiện
  Đồng ý với quan điểm với LM trong bài giảng thuyết trên đây!
  Đất đai là sở hữu của toàn dân, mỗi người dân đều có quyền sở hữu, nhà nước chỉ lo về quản lý giấy tờ, chứ không thể mập mờ để rồi cướp đoạt của người dân đem bán cho các chủ đầu tư kiếm lời. Sự kiện Cồn Dầu và nhiều nơi khác đang là những vấn đề nhức nhối, bất công!
  Rất mong HĐGMVN lên tiếng mạnh mẽ về vụ việc này.

 15. Đức Thành nói:

  Tôi rất muốn có audio bài giảng online của cha Thể Hiện cũng như các bài giảng của Quý Cha dòng Chúa Cứu Thế, để cập nhật về máy cá nhân cho cả nhà cùng nghe, nhưng không biết cách nào xin Quý BBT giúp đỡ. Chân Thành cám ơn Quý BBT

 16. Đức Thành nói:

  Tôi rất muốn có audio bài giảng online của cha Thể Hiện cũng như các bài giảng của Quý Cha dòng Chúa Cứu Thế, để cập nhật về máy cá nhân cho cả nhà cùng nghe, nhưng không biết cách nào xin Quý BBT giúp đỡ. Chân Thành cám ơn Quý BBT

 17. duong anh nói:

  Hoan hô cha Hiện!

 18. duong anh nói:

  Hoan hô cha Hiện!

 19. LêĐìnhCác_CSsR nói:

  Cảm phục cha Hiện, DCCT và tất cả những người dóng lên tiếng nói thay cho những người không có tiếng nói (đặc biệt là giáo dân Cồn Dầu). Tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho công lý trên đất nước Việt nam.
  Bảo Nguyên

 20. LêĐìnhCác_CSsR nói:

  Cảm phục cha Hiện, DCCT và tất cả những người dóng lên tiếng nói thay cho những người không có tiếng nói (đặc biệt là giáo dân Cồn Dầu). Tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho công lý trên đất nước Việt nam.
  Bảo Nguyên

 21. duong anh nói:

  Hoan hô cha Hiện !Dù thế nào con cũng tin mãi vào CHA NHÂN LÀNH của chúng ta.Xin cho con được nói lên ý kiến của mình.[con chiên giáo xứ BÌNH AN,giáo hạt Bình An, giáo phận SÀI GÒN]

 22. hiep thong nói:

  Xin Hiệp thông cùng 6 Anh Chị Em ở Giáo xứ Cồn dầu .Trong buổi Lễ Cầu Nguyện tối ngày 26/10 tại Đền Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ,Dòng Chúa Cứu Thế SG .Tôi vô cùng bức xúc và phản đối việc làm bất nhân của nhà Cầm quyền Đà nẵng. Sử lý 6 Người Giáo dân hiền lành vô tội ở Giáo xứ Cồn dầu .Vối những hành động quy kết tội đàn áp và tra tấn giã man,chà đạp lên Nhân quyền ,và cướp quyền làm Người của Họ(6 Nạn nhân…

 23. hiep thong nói:

  Xin Hiệp thông cùng 6 Anh Chị Em ở Giáo xứ Cồn dầu .Trong buổi Lễ Cầu Nguyện tối ngày 26/10 tại Đền Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ,Dòng Chúa Cứu Thế SG .Tôi vô cùng bức xúc và phản đối việc làm bất nhân của nhà Cầm quyền Đà nẵng. Sử lý 6 Người Giáo dân hiền lành vô tội ở Giáo xứ Cồn dầu .Vối những hành động quy kết tội đàn áp và tra tấn giã man,chà đạp lên Nhân quyền ,và cướp quyền làm Người của Họ(6 Nạn nhân…

 24. hiep thong nói:

  ).Không cho Họ tự do ngôn luận ,không cho Họ được mời Luật sư tự do bào chữa .Bất chấp Luật pháp Chính nghĩa ,đổ lên đầu 6 Giáo dân Cồn dầu những tội mà Họ không hề có .Những việc làm Tang hiếu của Họ hoàn toàn là Quyền của mọi Người trong Xã hội.Tôi hoàn toàn phản đối việc làm của Nhà Cầm quyền Đà nẵng….Đề nghị .HÃY TRẢ TỰ DO CHO HỌ .

 25. hiep thong nói:

  ).Không cho Họ tự do ngôn luận ,không cho Họ được mời Luật sư tự do bào chữa .Bất chấp Luật pháp Chính nghĩa ,đổ lên đầu 6 Giáo dân Cồn dầu những tội mà Họ không hề có .Những việc làm Tang hiếu của Họ hoàn toàn là Quyền của mọi Người trong Xã hội.Tôi hoàn toàn phản đối việc làm của Nhà Cầm quyền Đà nẵng….Đề nghị .HÃY TRẢ TỰ DO CHO HỌ .

 26. bui nói:

  Xát cánh với ĐC Chủ Tịch Công Lý & Hòa Bình, gióng lên tiếng nói của lương tâm Công Lý thật là như đũa có đôi. Ước chi các Đức GM khác cũng gióng lên tiếng Tin Mừng Công Lý của mình, để đem nguồn an ủi đến cho dân nghèo. Khi Các Đức Cha cần đến dân, dân tiếp đón nồng hậu lẫn cả phong bì nữa, vậy giờ đây, dân nghèo đang cần đến tiếng nói của các Đức Cha: ĐC Nhơn, ĐC Linh, ĐC Đọc, ĐC Minh, ĐC Khảm và Đức Hồng Y Mẫm nữa. Đức Hồng Y Mẫn ơi, sao Mẹ VN mặc áo đỏ vào thì đàn áp con cái, còn khi Mẹ VN mặc áo vàng, thì con cái hạnh phúc hớn hở?

 27. bui nói:

  Xát cánh với ĐC Chủ Tịch Công Lý & Hòa Bình, gióng lên tiếng nói của lương tâm Công Lý thật là như đũa có đôi. Ước chi các Đức GM khác cũng gióng lên tiếng Tin Mừng Công Lý của mình, để đem nguồn an ủi đến cho dân nghèo. Khi Các Đức Cha cần đến dân, dân tiếp đón nồng hậu lẫn cả phong bì nữa, vậy giờ đây, dân nghèo đang cần đến tiếng nói của các Đức Cha: ĐC Nhơn, ĐC Linh, ĐC Đọc, ĐC Minh, ĐC Khảm và Đức Hồng Y Mẫm nữa. Đức Hồng Y Mẫn ơi, sao Mẹ VN mặc áo đỏ vào thì đàn áp con cái, còn khi Mẹ VN mặc áo vàng, thì con cái hạnh phúc hớn hở?

 28. Cao Hien Long Dien nói:

  19 gio chieu qua 26-10-2010 ben Troi Tay, nuoc Phap, tai mot xu dao nho, co mot lao gia Viet Nam ngoai tam muoi tuoi trong khi du Thanh Le giua nhung nguoi khac mau da, da huong tam hon ve giao xu Con Dau (Viet Nam)dang len Thien Chua loi nguyen xin tha thiet cho nhung ai bi bat cong oan trai..
  Cao Hien Long Dien

 29. huutruc nói:

  La mot nguoi con cua cua Giao Hoi Viet Nam con luon theo doi nhung gi xay ra trong giao hoi minh, nhung ban than moi nguoi nhu con deu la nhung con nguoi " thap co be hong". Con uoc mong sao giao hoi viet nam se co nhieu vi linh muc va giao muc co tinh than nhu cha Nguyen The Hien va DC Nguyen Thai Hop de cham lo cho dan chien ma Chua Gie Su da trao pho.

 30. huutruc nói:

  La mot nguoi con cua cua Giao Hoi Viet Nam con luon theo doi nhung gi xay ra trong giao hoi minh, nhung ban than moi nguoi nhu con deu la nhung con nguoi " thap co be hong". Con uoc mong sao giao hoi viet nam se co nhieu vi linh muc va giao muc co tinh than nhu cha Nguyen The Hien va DC Nguyen Thai Hop de cham lo cho dan chien ma Chua Gie Su da trao pho.

 31. hạ sỹ nói:

  Kính lạy Cha GIUSE chúng con rất xúc động

 32. gbtruc nói:

  Phải chăng Dòng Chúa Cứu Thế đã xuất hiện một tinh thần" Đức Tổng Kiệt" với tuyên bố dõng dạc "Sở hữu đất đai là quyền chớ không phải ân huệ xin-cho" , "06 giáo dân Cồn Dầu phải được xét xử trong Công lý và Sự thật là quyền chớ không phải ân huệ xin -cho" một minh chứng cho tuyên bố của Đức Cha Cao Đình Thuyên: "Việc của Cồn Dầu cũng là việc của Dòng Chúa Cứu Thế."
  Nếu Giáo Hội VN ngày càng xuất hiện thêm nhiều nhân vật với tinh thần Đức Tổng Kiệt, ĐGM Cao Đình Thuyên chắc có lẽ tỉ lệ người CG sẽ phát triển ngoài mong đợi.

 33. gbtruc nói:

  Phải chăng Dòng Chúa Cứu Thế đã xuất hiện một tinh thần" Đức Tổng Kiệt" với tuyên bố dõng dạc "Sở hữu đất đai là quyền chớ không phải ân huệ xin-cho" , "06 giáo dân Cồn Dầu phải được xét xử trong Công lý và Sự thật là quyền chớ không phải ân huệ xin -cho" một minh chứng cho tuyên bố của Đức Cha Cao Đình Thuyên: "Việc của Cồn Dầu cũng là việc của Dòng Chúa Cứu Thế."
  Nếu Giáo Hội VN ngày càng xuất hiện thêm nhiều nhân vật với tinh thần Đức Tổng Kiệt, ĐGM Cao Đình Thuyên chắc có lẽ tỉ lệ người CG sẽ phát triển ngoài mong đợi.

 34. le long nói:

  Đúng rồi, tự do tín ngưỡng là một cái quyền căn bản cũa con người không cần phải xin xỏ ai cả. Không phải như GM Tri nhà ta phán một câu lạnh lùng rằng : " Chúng tôi đứng mà xin chứ không quì … " . GM Tri ơi, GHVN không phải là cái ban mà phải đi xin xỏ ai cả dù được " đặc quyền từ csvn " là đứng để van xin họ. Thiệt tình mà nói các vị này làm riết không ra thể thống gì cả. Trước khi nói, xin uốn lưỡi 7 lần rồi hãy nói.

 35. le long nói:

  Đúng rồi, tự do tín ngưỡng là một cái quyền căn bản cũa con người không cần phải xin xỏ ai cả. Không phải như GM Tri nhà ta phán một câu lạnh lùng rằng : " Chúng tôi đứng mà xin chứ không quì … " . GM Tri ơi, GHVN không phải là cái ban mà phải đi xin xỏ ai cả dù được " đặc quyền từ csvn " là đứng để van xin họ. Thiệt tình mà nói các vị này làm riết không ra thể thống gì cả. Trước khi nói, xin uốn lưỡi 7 lần rồi hãy nói.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: