Ts Cù Huy Hà Vũ: Không cho luật sư bảo vệ sáu giáo dân, có thể dẫn đến nổi dậy

Tin cho biết: Đến 18 giờ ngày 26/10/2010, các gia đình nạn nhân vẫn chưa được có giấy mời hoặc bất cứ thông báo nào về việc xử án ngày mai. Trong khi đó, các “nhân chứng”(!) đã được nhà cầm quyền Đà Nẵng chuẩn bị đầy đủ và có giấy mời từ lâu.


Hiện tại ở Cồn Dầu, cảnh sát các loại đang ruồng bố khắp nơi trong làng, cố tình tạo nên cảnh khủng bố nhằm đe dọa các giáo dân Cồn Dầu, nghe ngóng các động tĩnh ở Giáo xứ.

————————————————————————————————————————-

Thomas Việt: Tiến sĩ cho em hỏi ngày hôm nay 25.10.2010 Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ có trả lời gì mới không tiến sĩ?

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Đến thời điểm này (9:00 PM ngày 25.10.2010) thì văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ không nhận được bất kỳ một hồi âm nào từ Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ. Tuy nhiên như mọi người đã biết thì từ ngày 23.10.2010 văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ đã gửi công văn đến các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ở trung ương và địa phương, cụ thể là gửi công văn cho chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, cho chánh án tòa án tối cao Trương Hòa Bình, cho viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Quốc Vượng, cho trưởng ban tôn giáo của chính phủ Nguyễn Thái Bình; Cũng như gửi đến chánh án, viện trưởng viện kiểm sát Đà Nẵng và của quận Cẩm Lệ.

Ngoài ra thì sáng nay văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ, mà cụ thể là luật sư trưởng văn phòng Nguyễn Thị Dương Hà, đã đến viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp đưa công văn; Cũng như đã đến mặt trận tổ quốc Viện Nam để đưa công văn và yêu cầu hai cơ quan này phải yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền ở Đà Nẵng cũng như các cơ quan tiến hành tố tụng khác buộc chánh án tòa án Tán Thị Thu Dung phải cấp giấy chứng nhận luật sư bảo chữa, vụ án sáu giáo dân Cồn Dầu, cho hai luật sư của văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ.

Trưởng văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ đã nhận được lời cam kết trực tiếp từ những vị lãnh đạo của viện kiểm sát nhân dân tối cao, của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam. Theo đó hai cơ quan này sẽ gửi cấp tốc công văn cho các cơ quan có trách nhiệm của thành phố Đà Nẵng để buộc chánh án Tán Thị Thu Dung phải cấp giấy chứng nhận bào chữa, vụ án sáu giáo dân Cồn Dầu, cho hai luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và Lương Quang Tuấn.

Như vậy vẫn có hai khả năng:

1.    Khả năng thứ nhất chánh án tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ vẫn từ chối không cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho hai luật sư của văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ mặc dù rất là trái pháp luật. Thế nhưng văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ không hề bi quan, bởi vì văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ tin chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chánh án tòa án tối cao Trương Hà Bình, Viện trưởng viện kiểm sát tối cao Trần Quốc Vượng cũng như Trưởng ban tôn giáo chính phủ Nguyễn Thái Bình và một số các cơ quan khác vẫn còn có chút gì là lương tri, có chút gì là ý thức pháp luật. Trên cơ sở đó sẽ xác định việc từ chối cấp giấy chứng nhận cho văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ là trái pháp luật. Như vậy dù phiên tòa có diễn ra vào ngày 27.10.2010 tới, cộng với các bản án oan sai cho sáu giáo dân Cồn Dầu cũng sẽ tự động bị hủy bỏ bởi việc từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa cho hai luật sư của văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ là vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng hình sự…

2.    Khả năng thứ hai là trước sự phản ứng quyết liệt của văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ trên cơ sở pháp luật, cũng như sự minh mẩn hay công minh của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, của các cơ quan tố tụng ở Trung ương, theo đó chánh án tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng hình sự … Nên quyết định không cấp giấy chứng nhận luật sư bào chữa sẽ bị hủy bỏ và phiên tòa này không thể vào ngày 27.10.2010 tới.

Thomas Việt: Với kịch bản là tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ vẫn khước từ mọi yêu cầu của cấp trên và tiến hành phiên tòa vào ngày 27.10.2010; Trong phiên tòa phúc thẩm văn phòng luật sư của tiến sĩ có thể can thiệp được không?

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Tôi cho rằng tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ mà cụ thể là chánh án Tán Thị Thu Dung bác bỏ yêu cầu cấp giấy chứng nhận bào chữa là rất khó có khả năng xảy ra. Nếu cấp quận mà bác bỏ yêu cầu cấp giấy chứng nhận từ phía chủ tịch nước, từ phía chánh án tòa án nhân dân tối cao, từ phía viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao thì ở nước Việt Nam này không có pháp luật nữa, không còn pháp luật, tức là lộn tùng phèo! Nước Việt Nam cần thay đổi theo hướng khác. Tôi cho rằng sẽ có những cuộc cách mạng, những cuộc nổi dậy ngay lập tức ở Việt Nam!

Thomas Việt: Nhưng mà mình giả định vẫn theo kịch bản đó thì trong phiên tòa phúc thẩm bên văn phòng luật sư của tiến sĩ còn có thể can thiệp được không?

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Mặc dù tôi không cho rằng chánh án tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, Tán Thị Thu Dung, có thể bác bỏ được những yêu cầu cấp giấy chứng nhận người bào chữa từ phía tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và đặc biệt từ chủ tich nước. Khả năng đấy tôi không nhìn thấy. Nhưng suy cho cùng quyền bào chữa cho sáu giáo dân xứ Cồn Dầu vẫn được bảo đảm, tức là cấp quận có thể làm bừa nhưng cấp phúc thẩm, tôi không thấy có lý do nào để tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng bác bỏ cả.

Nếu tòa án thành phố Đà Nẵng với quận Cẩm Lệ là một thì văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ vẫn tiếp tục bảo vệ ở cấp tòa án nhân dân tối cao. Nhưng đấy là giả thiết mà chúng tôi không cho rằng nó xảy ra được. Bởi xảy ra là đảo lộn nhà nước gọi là pháp quyền ở Việt Nam. Đảo lộn toàn bộ trật tự xã hội hiện nay. Tôi cho rằng đó là một trong những điểm đầu tiên dẫn đến sự bùng nổ lật đổ chế độ này.

Tức là bản án đã được các cơ quan tiến hành tố tụng gồm công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ và thành phố Đà Nẵng đã thông suốt, nhất trí, quyết định từ trên xuống dưới. Thành ra việc tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ đưa sáu giáo dân Cồn Dầu ra xét xử vào ngày 27.10.2010 tới, để ấn cho họ các bản án oan sai là việc không còn phải bàn cãi.
TS Cù Huy Hà Vũ

Thomas Việt: Như tiến sĩ cũng biết dự án khu du lịch sinh thái ở thôn Cồn Dầu và các thôn khác tại xã Hòa Xuân, Cẩm Lệ. Lợi ích của quận thì ít mà của thành phố thì nhiều. Vậy kịch bản thành phố đang cố tình bao che cho tòa án quận Cẩm Lệ cho đến giờ là như vậy. Với cách hành xử của tòa án cấp quận bây giờ là họ đã được cam kết gì rồi. Tiến sĩ nghĩ sao vấn đề mà từ cấp thành phố cho đến cấp quận mà họ đang bao che cho vấn đề ở Cồn Dầu?

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Như tôi đã từng nói bản án dành cho sáu giáo dân ở Cồn Dầu đã được duyệt! Tức là được thống nhất chí ít từ cấp thành phố Đà Nẵng cho đến quận Cẩm Lệ; Tức là bản án đã được các cơ quan tiến hành tố tụng gồm công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ và thành phố Đà Nẵng đã thông suốt, nhất trí, quyết định từ trên xuống dưới. Thành ra việc tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ đưa sáu giáo dân Cồn Dầu ra xét xử vào ngày 27.10.2010 tới, để ấn cho họ các bản án oan sai là việc không còn phải bàn cãi.

Tuy nhiên với phản ứng quyết liệt của văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ từ ngày 23.10.2010 đến hôm nay, tôi tin rằng các cấp có thẩm quyền như chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, như chánh án tòa án nhân dân tối cao, như viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, như trưởng ban tôn giáo của chính phủ, chắc chắn sẽ yêu cầu chánh án tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ xem xét lại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho hai luật sư của văn phòng luật Cù Huy Hà Vũ.

Nói cách khác là nếu tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ từ chối có nghĩa là chánh án tòa án thành phố Đà Nẵng, có nghĩa là viện trưởng viên kiểm sát thành phố Đà Nẵng, có nghĩa là viện trưởng viện kiểm sát quận Cẩm Lệ, chống lại chủ tịch nước, chống lại chánh án tòa án nhân dân tối cao, chống lại viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, chống lại chính sách tôn giáo của chính phủ mà được đại diện bởi ban tôn giáo của chính phủ.

Thomas Việt: Em chân thành cảm ơn tiến sĩ trên con đường bảo vệ công lý cho sáu giáo dân Cồn Dầu trong nổ lực và khả năng của tiến sĩ cũng như toàn thể văn phòng luật sư tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Em xin chào tiến sĩ.

Thomas Việt, VRNs

Nguồn: Chuacuuthe.com

—————————————————

Xin hãy nhớ đến và giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt đang khốn khó tại Miền Trung Việt Nam. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị:

Mọi đóng góp, cứu trợ, giúp đỡ, xin ghi rõ: Độc giả Nữ Vương Công Lý, xin gửi về Ban Bác ái Giáo phận Vinh (Caritas) với địa chỉ sau:

Linh mục Pet. Nguyễn Văn Vinh

Giám đốc Caritas Giáo phận Vinh

Địa chỉ  – Giáo xứ Văn Hạnh – xã Thạch Trung – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 84- 39.3858708

Tài khoản: Linh mục Nguyễn Văn Vinh

Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Việt Nam

Chi nhánh Hà Tĩnh

TK số 52010000008989

13 Responses to Ts Cù Huy Hà Vũ: Không cho luật sư bảo vệ sáu giáo dân, có thể dẫn đến nổi dậy

 1. thuongdanviet nói:

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ : …"Khả năng thứ hai là trước sự phản ứng quyết liệt của văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ trên cơ sở pháp luật, cũng như sự minh mẩn hay công minh của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, của các cơ quan tố tụng ở Trung ương, theo đó chánh án tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng hình sự … Nên quyết định không cấp giấy chứng nhận luật sư bào chữa sẽ bị hủy bỏ và phiên tòa này không thể vào ngày 27.10.2010 tới."

  THÔI CHẾT RỒI ! THỦ TƯỚNG NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA KHÔNG CÔNG MINH RỒI

 2. Tạ Khắc Kế nói:

  "…vẫn còn có chút gì là lương tri"? Tôi cũng hy vọng rằng ĐC Châu Ngọc Tri cũng còn chút lương tri.

  Các đấng bậc người huấn luyện lương tâm mà không còn chút lương tri thì nói gì đến chuyện lương tri của kẻ vô thần.

  • Peter nói:

   Sao lại cứ thái độ đay nghiến về ĐC Châu Ngọc Tri như vậy nhỉ…nói thật đọc đoạn bình luận của Anh, tôi không nghĩ anh là người chính Đạo. Tôi xin lỗi nếu lời nói này xúc phạm quá nhiều đến anh nhé, nhưng tôi không thể không nói

   Chắc hẳn rằng, trươc đây có khi Anh cũng đã từng nghĩ về Cha Hợp tồi tệ hơn thế này phải không, giờ chắc đã khác. Hy vọng chúng ta sẽ ôn hòa hơn, điềm tĩnh hơn và tin vào việc Chúa làm. Không có thử thách nào Chúa làm cho chúng ta kiệt quỵ hết đâu, hãy tin là như thế Anh ạ.

   • TerexaPhuong nói:

    Bạn ơi, theo tôi, bạn đưa Đức cha Hợp vào đây để so sánh với trường hợp đ/c Tri là bạn không có "công lý " rồi, vì Đức cha Hợp không "dụ" giáo dân trong tang thương viết thư "thanh minh,chạy tội" cho kẻ thủ ác, ngài đang phá tan áng mây mù phủ lên quá khứ và đang lên tếng về sự "chưa sáng tỏ", có "nghi vấn" , có "uẩn khúc" trong vụ Cồn Dầu, trong khi đ/c Tri của bạn chỉ lo thanh minh thanh nga cho mình và cái ghế của mình.
    So sánh như thế là khiên cưỡng và là xúc phạm vì đánh đồng cá mè một lứa…

   • Trần Lâm Dũng nói:

    Mời bạn Peter tham khảo thêm bài "Bóng ma của ai? Thiên thần của ai?"

 3. CL-ST. nói:

  Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ thật thẳng thắn và quyết liệt để bảo vệ cho 6 Giáo dân Cồn Dầu, thật đáng khâm phục. Vây ngày mai chúng ta hãy tập trung tại tòa án quận Cẩm Lệ để cùng hiệp thông với 6 anh chị em Cồn Dầu.

 4. Johnloc nói:

  Thấy anh chị em Cồn Dầu phải sống tình cảnh bi thảm, cũng như bao người khác tôi thấy lòng quặn đau.

  Vì ai và vì sao những người dân cần cù, chất phát, những giáo dân lương thiện, đạo hạnh lại phải rơi cảnh tang tóc, tù tội, chia cắt như vậy? Xin Thiên Chúa an ủi, đỡ nâng các anh chị, nhất là sáu anh chị em phải ra tòa ngày mai.

  Cũng cầu mong các anh chị luôn can trường, đầy tin tưởng và biết phó thác vào Thiên Chúa. Là một người có niềm tin, tôi tin rằng Thiên Chúa không bỏ rơi các anh chị và trong những ngày này có hàng triệu người Công giáo khác, hay những ai có lương tri đều nghĩ về các anh chị, chia sẻ nổi đau này với anh chị.

  Biết đâu qua những đau khổ, bất công, vô lý mà anh chị em phải chịu, Thiên Chúa đang từng bước đánh thức và hoán cải lương tri những con người bạo quyền, những con người chỉ biết đến lợi ích của mình, chỉ biết thỏa mạn những ích kỷ của mình và sẵn sàng làm tất cả, thậm chỉ đưa đẩy người khác vào cảnh tang thương, tù tội, chia cắt …

  Tôi không biết tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ có phải là người theo đạo Công giáo hay không. Nhưng việc TS mạnh dạn lên tiếng tố giác những điều phi lý, bất công của chính quyền, tòa án tại Đà Nặng và đứng về phía những người dân thấp cổ bé miệng và bênh vực cho họ chắc chắn sẽ giúp thức tỉnh lương tri những ai vì ích kỷ cá nhân mà quên đi tình người, tình đồng loại, tha nhân …Và qua đó sẽ giúp cải tạo xã hội Việt Nam.

  Một điều tôi cũng mong ước là qua biến cố Cồn Dầu, qua việc những người như TS Cù Huy Hà Vũ lên tiếng đòi công lý cho những người bị áp bức, bị bất công đối xử, mọi thành phần trong Giáo hội Việt Nam, đặc biệt là các vị chủ chăn cũng biết lên tiếng tố giác cái ác, những bất công, vô lý …

  Nếu ai cũng làm vậy, chắc chắn cái ác, bạo quyền dần dần sẽ bị đẩy lui, không còn chỗ đứng trong xã hội. Và như vậy xã hội sẽ tốt đẹp, công bằng, bác ái hơn.

  Cám ơn TS Cù Huy Hà Vũ. Cám ơn sự can đảm, cương trực, bác ái của TS.

 5. manhhung nói:

  Cám ơn Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ đã vì chính nghĩa mà bênh vực người bị oan khuất. Công Giáo hay Phật Giáo trên đất nước này đều là con dân nước Việt cả, đã là người yếu thế bị oan thì không phân biệt đạo nào. Rất cám ơn sự dấn thân vì một xã hội Việt Nam công bằng, dân chủ hơn.

 6. cong ly nói:

  TS Vũ kính mến ,mong ngài hãy can đảm lên để làm 1 điều gì đó cho những thân phận khốn khổ đang trông mong vào TS từng giờ từng phút ,đau đớn cho dân đen cho dân tộc lắm TS ơi !và chắc chắn với tất cả những người công giáo chúng tôi-những người công chính trong xh sẽ ghi ơn TS như 1 người Hùng vậy.tôi cầu xin THIÊN CHÚA soi sáng và luôn tre trở cho ngài. Công Lý

 7. hailuacondau nói:

  Có thể ngày mai 27/10 2010, 06 nạn nhân không phải ra tòa rồi , không phải được lệnh dừng lại…mà vì lý do………. thời tiết đó ! Hiện nay ĐN đang mưa rất to.

  Phải chăng Trời buồn, Trời khóc cho những nạn nhân bị oan khiên.

 8. Nguyễn Tiến Phương nói:

  Ai là người thân cận của của 6 giáo dân Còn Dầu hôm nay ?
  Thưa, không phải thầy tư tế, cũng c hảng phải thầy Lê-vi, mà là người Samari tốt lành Cù Huy Hà Vũ.
  Ước gì chúng ta "hãy cũng làm như vậy".
  Nguyễn Tiến Phương

 9. Hoài Minh nói:

  Thật cảm động trước thái độ cương quyết và thẳng thắng của LS Cù Huy Hà Vũ, thay mặt thân nhân của gia đình 6 nạn nhân cồn dầu cũng nhưng chính chúng tôi hết làm cám ơn LS. Nguyện xin ơn trên nhận lấy tấm lòng hy sinh can đảm của LS và ban cho các nạn nhân của mọi sự bất công sớm được nhìn thấy CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT được triển nở trên quê hương Việt Nam.
  Cám ơn, chân thành cám ơn LS Cù Huy Hà Vũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: