TS Luật Cù Huy Hà Vũ: Bắt giam, kết án 6 giáo dân Cồn Dầu là hành vi khủng bố nhằm chiếm đoạt đất đai của người dân nơi đây

Nữ Vương Công Lý: Thưa Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, ông đã tuyên bố thẳng thừng rằng việc Tòa án quận Cẩm Lệ đã từ chối không lý do việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho 6 giáo dân Cồn Dầu cho hai luật sư của Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ do thân nhân của họ mời là hành vi tội phạm. Vậy ông có thể nói rõ hơn về hành vi tội phạm này của Tòa án quận Cẩm Lệ?

TS Cù Huy Hà Vũ: Hành vi tội phạm là hành vi xâm phạm nghiêm trọng pháp luật. Tuy nhiên người dân thường phạm tội có thể do vô ý nhưng người của các cơ quan bảo vệ pháp luật như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án một khi xâm phạm pháp luật tố tụng hình sự thì dứt khoát là hành vi cố ý phạm tội!

Khoản 1 Điều 57 Bộ Luật tố tụng hình sự quy định: “Người bào chữa do người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ lựa chọn.

Khoản 3 Điều 56 Bộ Luật tố tụng hình sự quy định: “Một người bào chữa có thể bào chữa cho nhiều người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong cùng một vụ án, nếu quyền và lợi ích của họ không đối lập nhau. Nhiều người bào chữa có thể bào chữa cho một người bị tạm giữ, bị can, bị cáo”.


Khoản 4 Điều 56 Bộ Luật tố tụng hình sự quy định: “Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào chữa, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án phải xem xét, cấp giấy chứng nhận người bào chữa để họ thực hiện việc bào chữa. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận thì phải nêu rõ lý do.

Điểm B.2.B.2 Mục II Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 02/10/2004 còn quy định rõ: “Nếu việc lựa chọn (nhờ) người bào chữa chưa có sự đồng ý (hoặc không có sự ủy quyền) của bị can, bị cáo thì Tòa án yêu cầu người thân thích của bị can, bị cáo hoặc người khác thực hiện việc lựa chọn người bào chữa phải hỏi ý kiến của bị can, bị cáo. Tòa án cũng có thể thông báo cho bị can, bị cáo đang bị tạm giam biết việc người thân thích của họ hoặc người khác đã lựa chọn (nhờ) người bào chữa cho họ và hỏi họ có đồng ý hay không. Nếu họ đồng ý thì Tòa án xem xét, cấp giấy chứng nhận người bào chữa để người bào chữa thực hiện việc bào chữa”.

Như vậy theo quy định của Tòa án nhân dân tối cao, ngoài bị can, bị cáo, người mời luật sư hoặc người khác theo quy định của pháp luật bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo không đóng khung trong những người đại diện hợp pháp của họ mà có thể là bất cứ ai và Tòa án phải yêu cầu người mời người bào chữa hỏi ý kiến của bị can bị cáo; việc mời người bào chữa chỉ có thể không thành trong trường hợp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo từ chối người bào chữa khi được người mời người bào chữa hỏi ý kiến.

Thế nhưng Chánh án Tòa án quận Cẩm Lệ Tán Thị Thu Dung đã không hề yêu cầu những người đại diện hợp pháp này của 6 giáo dân Cồn Dầu hỏi ý kiến họ về việc mời luật sư thuộc Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ bào chữa cho họ. Như vậy Chánh án này đã cố ý xâm phạm Bộ Luật tố tụng hình sự, tức cố ý phạm pháp.

Nữ Vương Công Lý: Như Tiến sĩ vừa chỉ ra, mỗi người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền được nhiều người bào chữa. Vậy chẳng hạn Tòa án chỉ cấp phép cho một người bào chữa và bác bỏ không lý do những người bào chữa khác thì liệu trong trường hợp đó Tòa án phạm pháp hay không?

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Đương nhiên là phạm pháp vì quyền và lợi ích hợp pháp của những người bào chữa cho cùng một người hoàn toàn độc lập với nhau. Vả lại, nếu một người bào chữa là đủ đảm bảo quyền có người bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thì việc gì Quốc Hội phải quy định đương sự hình sự có quyền được nhiều người bào chữa!

Tóm lại, việc Chánh án Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ Tán Thị Thu Dung một mặt từ chối không lý do việc cấp cho hai luật sư thuộc Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ giấy chứng nhận người bào chữa cho 6 giáo dân Cồn Dầu mặt khác vẫn tiến hành xét xử những người này dứt khoát là hành vi tội phạm vì đã phá hoại Bộ Luật tố tụng hình sự, xâm hại trắng trợn không những quyền mời luật sư của những người đại diện hợp pháp của họ, quyền bào chữa của luật sư mà trước hết quyền được có người bào chữa của 6 giáo dân Cồn Dầu.

Để trừng trị kịp thời chánh án Tòa án quận Cẩm Lệ Tán Thị Thu Dung về hành vi phản pháp luật và phản nhân quyền này, ngay ngày 27/10 vừa qua, cùng lúc diễn ra phiên tòa ô nhục ấy, Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, Trưởng Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ đã có công văn gửi Giám đốc Công an và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu khởi tố hình sự chánh án này về “Tội ra quyết định trái pháp luật” quy định tại Điều 296 và “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285 Bộ Luật hình sự.

Đau đớn thay: giáo dân Cồn Dầu đang đối mặt với nguy cơ “mất quê hương ngay chính trên quê hương mình”!
TS Luật Cù Huy Hà Vũ

Nữ Vương Công Lý: Thưa Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, việc Tòa án quận Cẩm Lệ xử 6 giáo dân Cồn Dầu bất chấp luật pháp là do coi thường pháp luật hay nằm trong âm mưu nào đó?

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Hai mà một thôi: không có sự coi thường, bất chấp chấp pháp luật nào từ phía các cơ quan bảo vệ pháp luật nói chung, Tòa án nói riêng, lại không xuất phát từ ý đồ xấu xa hay âm mưu nào đó.

Nữ Vương Công Lý: Vậy theo Tiến sĩ, đó là âm mưu nào?

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Hiển nhiên là âm mưu chiếm đoạt đất đai của giáo dân Cồn Dầu từ phía chính quyền thành phố Đà Nẵng. Sở dĩ tôi nói là chiếm đoạt là vì giá bồi thường mà cấp chính quyền địa phương này áp đặt quá rẻ mạt: 350 nghìn đồng một m2 đất thổ cư! Đó là chưa nói chính quyền lấy đất của giáo dân Cồn Dầu có đúng pháp luật về đất đai hay không.

Tất nhiên là giáo dân Cồn Dầu không chịu cái giá bèo bọt đó, nhất là mảnh đất mà họ đang sinh sống trên đó thực sự là quê hương vì đã được tổ tiên của họ khai phá cách đây ít nhất 125 năm, từ năm 1885! Do đó đánh chết một giáo dân và bắt giam rồi kết án 6 giáo dân khác không gì khác hơn là hành vi khủng bố nhằm chiếm đoạt đất đai của người dân nơi đây. Thực vậy, trong một bầu không khí khủng bố như thế do chính quyền Đà Nẵng tạo ra, những người dân thấp cổ bé họng này hẳn không còn con đường nào khác là lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để đổi lấy mạng sống của chính họ!

Đau đớn thay: giáo dân Cồn Dầu đang đối mặt với nguy cơ “mất quê hương ngay chính trên quê hương mình”!

Nữ Vương Công Lý: Trong công văn gửi Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ đã khẳng định rằng bằng việc không cấp cho luật sư giấy chứng nhận người bào chữa cho 6 giáo dân Cồn Dầu, chánh án Tòa án quận Cẩm Lệ Tán Thị Thu Dung đã thực hiện hành vi phân biệt đối xử đối với giáo dân. Vậy theo Tiến sĩ đây là hành vi cá biệt hay hành vi phổ biến của Tòa án nói riêng, của Nhà nước Việt Nam nói chung?

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Tôi không tin rằng hành vi phân biệt đối xử đối với giáo dân như Tòa án quận Cẩm Lệ đã thể hiện là phổ biến trong hệ thống chính quyền ở Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu không bị pháp luật trừng trị ngay tức khắc như yêu cầu của Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ thì hành vi phân biệt đối xử đối với giáo dân từ cá biệt tất sẽ thành phố biến và khi đó sẽ là đại họa cho toàn thể dân tộc Việt Nam!

Nữ Vương Công Lý: Xin Tiến sĩ cho biết sau khi đã gửi công văn đến Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Chánh án Tòa án tối cao Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Thái Bình và các cơ quan khác của Nhà nước Việt Nam yêu cầu xử lý chánh án Tán Thị Thu Dung về hành vi từ chối cấp cho luật sư giấy chứng nhận người bào chữa cho 6 giáo dân Cồn Dầu một cách trái pháp luật, Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ đã nhận được hồi âm nào chưa từ phía các đại diện trên của Nhà nước Việt Nam?

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Hồi âm duy nhất mà Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ nhận được cho đến lúc này là công văn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo Viện trưởng đã yêu cầu Viên trưởng Viện kiểm sát thành phố Đà Nẵng kiểm sát vụ việc theo thẩm quyền và báo cáo cho Viên trưởng.

Điều đáng lưu ý là công văn trên của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao đã được gửi cùng ngày Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ gửi công văn đến, ngày 23/10. Chính thái độ tích cực này của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho phép chúng tôi hy vọng trong những ngày tới sẽ tiếp tục nhận được hồi âm tích cực từ phía Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, chánh án Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan quyền lực Nhà nước khác.

Cái Ác chỉ có thể bị chặn đứng và xua tan trước hết bởi nạn nhân lên tiếng!
TS Luật Cù Huy Hà Vũ

Nữ Vương Công Lý: Xin Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ trả lời câu hỏi cuối. Một số giáo dân Cồn Dầu bị án treo cho biết nhân viên điều tra đã tra tấn họ để buộc họ nhận đã gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, những tội mà họ không phạm. Vậy theo Tiến sĩ những nạn nhân của nhục hình này phải làm gì?

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Nếu đó là sự thật thì những người bị tra tấn, bị nhục hình phải căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo mà gửi ngay đơn tố cáo đến  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an để các cơ quan này phối hợp điều tra. Ngoài ra họ có thể gửi đơn tố cáo đến Quốc Hội, Chủ tịch Nước… cũng như tố cáo trước công luận rộng rãi.

Cái Ác chỉ có thể bị chặn đứng và xua tan trước hết bởi nạn nhân lên tiếng!

Xin trân trọng cảm ơn Văn phòng luật sư Cù huy Hà Vũ và bản thân Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ về sự hỗ trợ quý báu dành cho các giáo dân – nạn nhân Cồn Dầu.


Nữ Vương Công Lý

17 Responses to TS Luật Cù Huy Hà Vũ: Bắt giam, kết án 6 giáo dân Cồn Dầu là hành vi khủng bố nhằm chiếm đoạt đất đai của người dân nơi đây

 1. Têrêxa Phượng nói:

  Mong sao Việt Nam có nhiều vị "luật sư lương tâm" như Tiến sĩ luật sư Cù Huy Hà Vũ và các nhân viên của văn phòng luật sư ,.
  Đây là những hiệp sĩ thời hiện đại, bênh đỡ dân lành, đóng góp công sức và trí tuệ vào việc thực thi công bằng trong xã hội.
  Tôi thán phục quý vị.

 2. Hoàng nói:

  Không biết nói gì hơn, chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành và bảo vệ Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ. Chắc Tiến sỹ cũng đã biết việc làm của TS đã được hàng triệu trái tim người Việt Nam yêu mến, khâm phục và kính trọng.

 3. Anh Quan nói:

  Xin Thiên Chúa là Nguồn của SỰ THẬT và CÔNG LÝ, hãy ban ơn phù trợ, ơn sức mạnh và ơn khôn ngoan cho những vị luật sư đang muốn bảo vệ cho Sự Thật và Công Lý, hầu cứu nguy dân, nước VN chúng con. Xin Chúa hãy dùng những vị này mà ban Công Lý và Hòa Bình cho nước Việt thân yêu của chúng con. Cầu chúc cho ÁNH SÁNG CÔNG LÝ mau xua tan BÓNG TỐI quỷ ma khỏi quê hương này!

 4. Chu Chi nói:

  "Cái ác chỉ có thể bi chặn đứng và xua tan trước hết bởi nạn nhân lên tiếng." Chí lý. Muốn cho nạn nhân vượt qua được sự sợ hãi để lên tiếng tố cáo cái ác thì chúng ta cách này cách khác trong khả năng của mình, cùng đồng lòng lên tiếng bênh vực sự thật, lẽ phải và công lý. Lúc ấy bóng tối của gian ác sẽ bị đẩy lui và ánh sáng công lý sẽ bừng lên trên quê hương chúng ta. Einstein đã chẳng từng nói: "Chúng ta sống trong một xã hội nguy hiểm không phải vì có người làm việc ác nhưng nguy hiểm vì chúng ta không làm gì để ngăn chăn sự ác xẩy ra."

 5. nguyễn bá văn nói:

  Tôi vẫn hy vọng, mặc dù rất mong manh, là chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết còn có ít nhất chút lòng tự trong sẽ hồi âm cho Ts Cù Huy Hà Vũ.

 6. JoeS nói:

  Khủng bố là nghề của "chàng" mà. Bọn CS Việt Nam từng khủng bố dân chúng miền Bắc bao nhiêu năm. Và miền Nam từ sau hiệp định chia đôi đất nước. Nghề của nó.

 7. minh phuc nói:

  Tội ác sẽ bị xét xử , Công lý sẽ chiến thắng. Tuy nhiên làm công lý, bảo vệ sự thật cần phải trả giá và cuối cùng cái thiện sẽ triệt hạ cái ác đó là điều tất yếu. Chúng ta hãy tin điều đó và tin rằng Chúa sẽ ra tay để cứu dân Ngài ra khỏi bầy quỷ dữ đó là nhà cầm quyền vô thần CSVN, hình người mà dạ thú

 8. N.V.L nói:

  Hoan hô, hoan hô, tôi thích cái khí phách hiên ngang cua TS họ Cù trên mọi diễn đàn, mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh.. Việt nam cần lắm những người học luật có tâm như vậy để bảo vệ dân lành.
  Về anh Triết chủ tịch, tôi nghĩ anh ấy cũng hiền lành thôi, anh ấy thừa biết thế nào là công lý, luân lý và lẽ sống, chỉ có điều anh ấy yếu quá rồi không làm gì được nữa đâu, chẳng thể hy vọng gì ở anh ấy như hồi trước khi còn đang sung mãn anh hùng hồn tuyên bố ” VN và Cu ba ở hai bên bán cầu canh giữu cho hoà bình TG, Vn thức canh cho Cuba ngủ và khi Cuba thức cacnh cho Vn ngủ”. chúc TS họ Cù luôn khoẻ, tâm huyết với đời.

 9. An Nam nói:

  Trong một đất nước độc tài chuyên chế đảng trị thì không có PHÁP LUẬT chính nghĩa. Luật họ dùng là LUẬT RỪNG để củng cố ác tính của chúng. Muốn cứu dân tộc và đồng bào khỏi đại họa, chỉ một cách là tẩy trừ cái đảng này khỏi đất nước.

 10. Tran Minh nói:

  TS Cù Huy Hà Vũ tự nguyện đứng lên bênh vực cho các nạn nhân Cồn Dầu được hưởng quyền lợi gì?
  Xin thưa: Đó là những năm tháng trong tù chờ đợi.
  -Vậy vì sao ông ta lại còn dám đứng lên nghênh mặt thách thức lũ sói lang? Có phải vì ông ta thuộc hạng người mắc thứ bệnh "thích tự hành hạ mình?
  Xin thưa: Chỉ vì ông ta khoác chiếc áo Tin Mừng, cảm thấy bị thôi thúc bởi Thánh Linh: khóc với những ai cùng khổ.

 11. Tran Minh nói:

  Vậy DGM Đà Nẵng được gì khi bênh vực Tà quyền, công an ?
  Xin thưa: Chắc chắn tà quyền không để Ngài thiệt. Satan sẽ trả công bội hậu
  Đức Giêsu, các Tông Đồ ngày xưa cũng đã bị chính các Lãnh Đạo Tôn Giáo giết. Niềm tin đã bị chính người trong nhà đâm sau lưng.

  GM Đà Nẵng mắc nợ giáo dân Cồn Dầu, đặc biệt là gia đình anh Năm và 6 giáo dân bị án, lời xin lỗi chân thành và lòng xám hối ăn năn.

 12. Xin trân trọng Anh Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Đất nước này sẽ hùng mạnh nếu có thật nhiều người như các Anh, Đạo Công Giáo hay các đạo khác sẽ tự do hoạt động, người dân sẽ yên bình hơn. Những thằng đảng viên cộng sản lòng dạ hiểm ác rồi đây sẽ trả giá đát cho hành động của chúng mà thôi. Chúc các Anh và mọi người hạnh phúc.

 13. Người Yêu GHVN nói:

  Những câu hỏi của NVCL thật tuyệt vời, xoáy thẳng vào trọng điểm! Tiến Sĩ LS Cù Huy Hà Vũ đã trả lời một cách thẳng thắn và cương trực, nhất là câu: "Đau đớn thay: giáo dân Cồn Dầu đang đối mặt với nguy cơ “mất quê hương ngay chính trên quê hương mình”!
  Như vậy có nghĩa là; muốn bảo vệ tổ quốc thì phải bảo vệ quê hương của mình trước đã?
  Cám ơn TS Luật Sư Cù Huy Hà Vũ và NVCL thật nhiều.

 14. Người Yêu GHVN nói:

  Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ đã gửi công văn đến Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, vậy nếu ông Chủ Tịch Nước làm ngơ không can thiệp, thì nó không còn là hành vi phân biệt đối xử đối với giáo dân của cá nhân chánh án Tòa án quận Cẩm Lệ Tán Thị Thu Dung nữa, mà đó là một biểu hiện của chính quyền Việt Nam, không chỉ là bao che hành vi vi phạm luật pháp mà còn khuyến khích cán bộ Nhà nước làm bậy !
  Hoan hô TS Cù Huy Hà Vũ, Ông là một Luật sư có lương tâm nghề nghiệp thực sự .
  Tôi ngưỡng mộ Ông!

 15. letri nói:

  Thật khâm phục và tri ân Ls Cù Huy Hà Vũ , vì những việc Ông làm không ngoài mục đích công bằng XH . Sự can đảm, lòng cao thượng của Ông chính là dũng khí hiếm hoi trong XH VN hiện tại. Ông luôn bênh đỡ người dân thấp cổ, bé miệng chẳng khác gì những chàng hiệp sĩ thời nay "hấy chuyện bất bình chẳng tha"
  Kính chúc Luật sư, Qúy quyến và các cộng sự sức khỏe, bình an. Mong cho Luật sư luôn là chỗ dựa tin cậy của người dân Việt chất phát.

 16. letri nói:

  Thật khâm phục và tri ân Ls Cù Huy Hà Vũ , vì những việc Ông làm không ngoài mục đích công bằng XH . Sự can đảm, lòng cao thượng của Ông chính là dũng khí hiếm hoi trong XH VN hiện tại. Ông luôn bênh đỡ người dân thấp cổ, bé miệng chẳng khác gì những chàng hiệp sĩ thời nay "thấy chuyện bất bình chẳng tha"
  Kính chúc Luật sư, Qúy quyến và các cộng sự sức khỏe, bình an. Mong cho Luật sư luôn là chỗ dựa tin cậy của người dân Việt chất phát

  • phanlover nói:

   Ôi trời, làm sao mà tin được bọn cộng sản chứ ! chúng chỉ bao che cho nhau thôi ! luật pháp cs sử dụng là thứ luật rừng, manh thắng yếu thua ! nhưng hy vọng sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Lưới trời lồng lộng, kẻ ác sẽ phải trả giá cho những gì chúng gây ra ! Máu người vô tội sẽ dổ trên đầu chúng và con cái chúng ! hy vọng những người cs có lương tâm hãy chuộc tội, bằng cách tố cáo và đề nghị chừng trị những kẻ đang lũng đoạn đất nước và dân tộc VN.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: