Toàn văn phát biểu của GS Nguyễn Minh Thuyết trước Quốc hội VN sáng 1/11/2010

Tháng Mười Một 2, 2010

PHÁT BIỂU VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI

TẠI QUỐC HỘI SÁNG NGÀY 1 – 11 – 2010

Thưa Quý Vị chủ toạ,

Thưa Quý Vị đại biểu và khách mời,

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2010 này, nước ta đã đạt và vượt 16/21 chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra.

Cũng như đông đảo người dân, tôi rất hân hoan trước tin vui này và hết sức trân trọng những kết quả đã đạt được.

Tuy nhiên, tôi cũng vô cùng lo lắng trước những khuyết điểm nghiêm trọng trong điều hành nền kinh tế mà báo cáo của Chính phủ phân tích chưa sâu, chưa đủ cụ thể và nghiêm khắc.

Đọc tiếp »