Video: Mô hình "Phúc âm, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội" ở Giáo phận Hưng Hóa

Tháng Sáu 26, 2010

http://www.youtube.com/v/sKKvPUYUbOA&hl=en_US&fs=1&

Nữ Vương Công Lý