Thư của HĐGMVN gửi Cộng đồng Dân Chúa dịp ngàn năm Thăng Long

Tháng Chín 11, 2010